Nyheter

Avtale skal styrke nordisk forsvarssamarbeid

Det militære samarbeidet skal styrkes på Nordkalotten, varsler forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Finland.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) beskriver at landene står overfor en ny epoke i lys av at Finland og Sverige kan komme til å tre inn i Nato.

Tirsdag undertegnet de tre forsvarsministrene en samarbeidsavtale som oppdaterer den forrige avtalen fra 2020.

Nå åpnes det for at landene kan koordinere militære operasjoner i krise og konflikt som om Finland og Sverige er Nato-medlemmer.

– Vi kan sette oss ned og for alvor legge planer for hvordan nordiske land både sammen og innenfor rammene av Nato best kan forsvare nasjonene, hvis det skulle bli behov for det, sier Gram.

– Ser på hele sektoren

I tillegg til at samarbeid på operativt nivå styrkes, skal man også se på muligheter for å samordne innkjøp av forsvarsmateriell og systemer. I lengre tid har man snakket om tettere koordinering av luftforsvaret, som Gram bekrefter at er ett av områdene som er mest modne for samarbeid.

– Vi ser store muligheter innen hele bredden av det vi driver med i forsvarssektoren, sier Gram, som også nevner forsvarsplanlegging, kompetanse og utdanning og anskaffelser av våpen og ammunisjon

Landene legger også opp til mer samarbeid om militære øvelser. Den årlige storstilte øvelsen Cold Response vil bli omdøpt til Nordic Response.

Lover fortsatt støtte til Ukraina

Gram var vertskap ettersom det i år er Norge som har formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco, som også omfatter Danmark og Island.

Krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var en viktig del av bakteppet og diskusjonene mellom Gram og hans finske og svenske kollegaer Antti Kaikkonen og Pål Jonson.

Vi står oppe i den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen Europa har sett siden andre verdenskrig, påpekte Jonson, som understreket at dette gir landene større insentiv til å øke samarbeidet.

– Vi har et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap, sier han.

I en felles uttalelse lover de nordiske forsvarsministrene fortsatt støtte til Ukrainas kamp for sin selvstendighet, og at donasjon av våpen og materiell vil fortsette.

«Vi vil ikke la oss stoppe av Russlands kjernevåpenretorikk eller andre former for aggressive trusler. Russlands invasjon har påført det ukrainske folk ufattelige lidelser og dramatisk endret europeisk og global sikkerhet», skriver de nordiske forsvarsministrene.

Onsdag møtes forsvarsministrene fra The Northern Group til samtaler i Oslo. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter dette de baltiske landene, Storbritannia, Nederland, Tyskland og Polen. Disse vil blant annet få omvisning på hangarskipet HMS Queen Elizabeth, flaggskipet til den britiske marinen som er i Oslo denne uka.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen