Nyheter

Sunniva Holmås Eidsvoll: – Kunnskapsministeren må på banen med en avklaring

Oppvekstbyråden vil at de private barnehagene skal betale tilbake tilskudd de har fått under streiken.

– Alle barnehager som har hatt uforholdsmessig lave personalkostnader på grunn av streiken må betale tilskudd tilbake til kommunene, slik at fellesskapets midler kan komme barna til gode.

Det skriver byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en epost til Dagsavisen. Utdanningsdirektoratet har siden 2021 overtatt tilsynet med regnskapene i private barnehager fra kommunen. Eidsvoll mener det må oppvask til når dette regnskapsåret er slutt.

Ansatte i private barnehager har vært i streik siden 17. oktober. Siden da har private barnehager spart over 100 millioner i lønnsutgifter til streikende ansatte, viser tall fra Fagforbundet. Barnehagene har også fått millioner i tilskudd. Barnehagebyråden i Oslo synes det skurrer at private barnehager som er rammet av streik kan tjene inn tilskudd samtidig, uten at de betaler sine ansatte.

Nå krever hun at regjeringen lovhjemler stopp av tilskudd, skriver VG.

– Jeg skulle ønske at kommunen kunne kutte i tilskuddene til de private barnehagene som er streikestengt. De private barnehagene får store offentlige tilskudd for å gi et tilbud til barn. Da er det helt urimelig at eierne av private barnehager skal få økt utbytte som følge av at de ansatte er i streik. Det offentlige tilskuddet skal komme barna til gode, og ingen andre enn barnehageeierne får glede av tilskuddet når barnehagen er stengt, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til VG.

Vil gjøre noe umiddelbart

Denne uka vil streiken ha vart i akkurat én måned. Om lag 60 barnehager i Oslo er foreløpig rammet av streiken. Tilskuddene til disse til sammen er på nærmere 55 millioner per måned, ifølge Eidsvoll. Personalkostnadene utgjør 75-80 prosent ifølge nasjonale kostnadsanalyser. For alle private barnehager i Oslo er månedlige tilskudd på ca. 200 millioner til sammen.

Kunnskapsdepartementet har overlatt til kommunene å vurdere om de kan kutte tilskuddene til private barnehager som holder midlertidig stengt på grunn av streik, men departementet har ikke pekt på noen hjemmel for å gjøre det.

– Kunnskapsministeren må på banen med en avklaring. Hvis vi får en klar hjemmel fra staten, vil Oslo kommune stoppe eller redusere tilskuddene umiddelbart. Hvis muligheten ikke finnes, må Kunnskapsdepartementet si det med reine ord, og staten må finne andre virkemidler for å unngå at denne streiken blir en gullgruve for eierne av private barnehager, konstaterer Eidsvoll.

– Våre skattepenger

Også foreldre krever at Oslo kommune stanser de offentlige tilskuddene til barnehagene som er stengt på grunn av streiken, ifølge FriFagbevegelse.

– At kommunen fortsetter å betale tilskudd til Læringsverkstedet for et tilbud vi ikke får, er utrolig frustrerende. Dette er våre skattepenger, og tilskuddene skal komme barna til gode, de skal ikke gå til eierne av barnehagene, Camilla Hanses til FriFagbevegelse.

Hun er FAU-representant i Læringsverkstedet Bryn barnehage. FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg, et samarbeidsorgan mellom foreldrene og barnehagen.

– Denne problematikken avslører et alvorlig hull i reguleringen av private barnehager som må rettes opp snarest. Det er helt urimelig at private barnehager har krav på offentlig tilskudd uansett om de holder åpent eller er stengt. Kunnskapsministeren må foreslå en lovendring så kommuner kan holde tilbake tilskudd i slike tilfeller, skriver Eidsvoll.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: