Nyheter

Oslo-opposisjonen: – Hårreisende å bruke av Oslos pensjonfond

Opposisjonen i bystyret reagerer kraftig på byrådets tillegginnstilling til budsjettet for neste år. – Det er hårreisende at de bruker 700 millioner kroner av Oslos pensjonsfond for å dekke opp underskuddet, sier Frps Lars Petter Solås.

Han var alt annet enn imponert da han gikk igjennom tilleggsinnstillingen til budsjettet torsdag ettermiddag.

Hårreisende

– For det første er det hårreisende at byrådet bruker 700 millioner kroner av Oslofolks pensjonspenger. Og de kunne sett mer kritisk på budsjettet de la fram i september. Det skal være høy terskel for å ta penger fra det fondet, sier han til Dagsavisen.

Sist det ble brukt penger fra premieavviksfondet, eller Oslos oljefond om man vil, var under pandemien.

– Da var vi i en nasjonal og global krise. Nå brukes det penger fra fondet fordi Ap verken i regjering eller byråd greier å føre en ansvarlig politikk. Oslofolk må kunne stole på at deres pensjonspenger brukes til det det skal, og ikke til å dekke opp underskudd i budsjettet, sier han.

Nå brukes det penger fra fondet fordi Ap hverken i regjering eller byråd greier å føre en ansvarlig politikk. Oslofolk må kunne stole på at deres pensjonspenger brukes til det det skal, og ikke til å dekke opp underskudd i budsjettet.

—  Lars Petter Solås (Frp)

Da Dagsavisen snakket med Solås tidligere i uken, fryktet han at de ville kutte i satsingen på billigere kollektivreiser.

– Og jeg fikk rett, sier han.

– De sier at de vil innføre dette i april, men igjen viser byrådet at samferdsel er byrådets huggestabbe, sier han.

Da budsjettet ble lagt fram i september, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) at det skulle bli dyrere å parkere på gata, og det skulle bli dyrere med beboerparkering.

– Og nå legger han opp til hele 50 millioner kroner ekstra i tillegg til tidligere anslag. Det er ikke de rike som betaler for parkering. Det er den vanlige Osloborger som nå får enda mer økonomiske skjerpelser, sier han.

Like mye reagerer han på at kommunen øker satsene på vann og avløp.

I budsjettet la de opp til en økning på 16.5 prosent. Dette er nå økte til 23.4 prosent. Dert blir dyrt med vann i springen, sier han.

Trekker kredittkortet

– I en nasjonal og internasjonal krisetid, en situasjon der alt blir dyrere, og alle andre må spare i husholdningsbudsjettet så øker Oslo kommune pengebruken kraftig. Dette er dårlige nyheter for alle som bor i Oslo, sier Eirik Lae Solberg (H).

– Med dette budsjettet får Oslo kommune høyere utgifter enn inntekter, og det foreslår byrådet å finansiere ved å tappe ned premieavviksfondet med en tredjedel, altså 700 millioner kroner, bare neste år. De bruker da et fond som det har vært bred politisk enighet om i Oslo av vi trengte for å dekke pensjonsgjelden til Oslo kommune. Det er uansvarlig økonomisk politikk, tordner Lae Solberg.

Lae Solberg i rådhuset

Eirik Lae Solberg er kritisk til at vedlikehold på skoler, barnehager og sykehjem nå utsettes.

De tapper kommunens sparegris med en tredjedel, dropper nødvendig vedlikehold og budsjetterer med penger fra staten som vi ikke vet om vi får. Det er uansvarlig måte å drive en kommune på, og kan sammenliknes med å trekke kredittkortet.

—  Eirik Lae Solberg (H)

– De tapper kommunens sparegris med en tredjedel, dropper nødvendig vedlikehold og budsjetterer med penger fra staten som vi ikke vet om vi får. Det er en uansvarlig måte å drive en kommune på, sier han og sammenlikner det med å trekke kredittkortet.

– Å dra kredittkortet går bra en liten stund, men ikke i lengden. Problemet er at vi vil få en regning som vi vil komme til å måtte betale tilbake om få år, og som enten vil bety kutt i velferden eller skatteøkninger, sier Lae Solberg.

I forkant ble det sagt at man ønsket å legge fram et budsjett der de ikke kuttet i velferden.

– Noe måtte kuttes?

– Hvis byrådet hadde nøyd seg med å ligge på nogenlunde samme utgiftsnivå som kommunen har i 2022, så hadde de ikke kommet i denne situasjonen. Men det er fordi de insisterer på å øke pengebruken kraftig – det som var og er tidenes kommunale utgiftsøkning – at de havner i en situasjon hvor de må trekke kredittkortet, sier Eirik Lae Solberg.

Pøser ut penger

Venstres Hallstein Bjercke er også kritisk til byrådets pengebruk.

Byrådet fortsetter å pøse penger inn i driften av kommunen, og de driver dyrere og dyrere, uten at tjenestene blir bedre.

—  Hallstein Bjerke (V)

– Først varslet byrådet i september at budsjettet ville bli stramt. Det var det ikke, tvert imot var det største budsjettet Oslo kommune noen gang har hatt. Så har de varslet at tilleggsinnstillingen vil måtte stramme inn ytterligere, men det er det heller ikke tegn til. Byrådet fortsetter å pøse penger inn i driften av kommunen, og de driver dyrere og dyrere, uten at tjenestene blir bedre, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Venstres Hallstein Bjercke møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg.

– Jeg hadde forventet at byrådet brukte den krevende situasjonen regjeringen nå har satt Oslo i til å vise at de faktisk evner å prioritere det viktigste og effektivisere i offentlig sektor. Det klarer de åpenbart ikke. I stedet skyver de regninga over på byens befolkning nok en gang, sier Bjercke og varsler at nå starter opposisjonen arbeidet med sitt alternative budsjett.

– Der vil vi vise hvordan Venstre mener Oslo kommune bør forvalte skattebetalernes penger i en krevende økonomisk tid, sier Bjercke.

Marit Vea (V) er enig, hun sier byrådet har nå lagt fram et historisk stort budsjett som forsyner seg kraftig av fellesskapets midler.

– Da er det skuffende at de ikke klarer å innfri et av sine viktigste løfter om å gi Oslo-folk billigere billetter. Nå er det dyrt å bo i Oslo, og bompengene øker. Samtidig må vi kutte utslipp og ønsker at folk skal la bilen stå. Da må kollektivbillettene bli billigere. Venstre mener billigere og bedre kollektivtrafikk må prioriteres, særlig når kostnadene øker, og er svært skuffet over byrådet, sier Marit Vea.

– Senest i forrige uke kom Kantars store klimaundersøkelse som viser at folk gjerne vil la bilen stå, men da må kollektivbillettene bli billigere. I Oslo øker biltrafikken, stikk i strid ned bystyrets mål. Likevel satser byrådet alt på en løsning, og det er parkeringsrestriksjoner og økte bompenger. Vi mener ar det også trengs en skikkelig gulrot, og det er et priskutt på kollektivbillettene. Byrådet har lovet dette i snart fire år, men det må tydeligvis et byrådsskifte til for å få det gjort.

Satt av penger

Selv om byrådet utsetter innføringen av et nytt fleksibelt billettsystem, som vil gi billigere enkeltreiser i kollektivtransporten, lover miljø og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) at ordningen kommer.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er en ordning som har kommet for å bli, og vi har satt av penger i mange å fremover. Selv om dette nå blir litt utsatt så håper vi dette nye, permanente billettsystemet vil få enda flere til å reise kollektivt. Klarer vi det får vi også mindre kø, lavere utslipp og bedre byluft. Dette god miljøpolitikk og sosialpolitikk, skriver hun i en kommentar til Dagsavisen.

Nå sliter mange økonomisk, og vi vet at de som har minst å rute med ofte er de som har størst behov for et godt og rimelig kollektivtilbud.

—  Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd

– Nå sliter mange økonomisk, og vi vet at de som har minst å rute med ofte er de som har størst behov for et godt og rimelig kollektivtilbud. Derfor innfører vi fra neste år fleksible enkeltbilletter med i snitt 20 prosents rabatt. De som reiser mye kan få opp mot 40 prosents rabatt. Vi er glade for å få til dette, til tross for trange økonomiske tider. Med dette oppfyller vi også målet i byrådsplattformen om å kutte prisen på enkeltbilletter med i snitt 20 prosent. Men vi skal fortsette å jobbe med å gjøre et av verdens beste kollektivtilbud enda bedre og billigere, skriver hun videre.

Ikke velferdskutt

Rødt er glade for at det ikke er noen kraftige kutt i velferdstilbudet i tilleggsinnstillinga.

– Det er likevel slik at den kraftige prisstigninga gjør at langt flere enn tidligere sliter med å få pengene til å strekke til og mange flere enn vanlig gruer seg til jul. For Rødt er det viktig at budsjettet bidrar til å vise at vi har en velferdsstat som fungerer som et sikkerhetsnett og tette hullene vi nå ser i det systemet, skriver Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri i en e-post til Dagsavisen.

Siavash Mobasheri (Rødt)

– Vi har sett at byrådet foreslår å utsette innføring av fleksible billetter med tre måneder. Hva vi vil gjøre med det kuttet og hvordan billettprisene skal reduseres er noe vi vil diskutere internt i partiet de neste dagene, skriver han videre.

For Rødt er det viktig at budsjettet bidrar til å vise at vi har en velferdsstat som fungerer som et sikkerhetsnett og tette hullene vi nå ser i det systemet.

—  Siavash Mobasheri (Rødt)

De har merket seg at det er foreslått å ha nye innbetalinger til pensjonsfondet i løpet av økonomiplanperioden slik at det som tas ut også kommer inn igjen.

– Det er viktig å sikre framtidens pensjoner. Alternativet her og nå ville vært å kutte mer dramatisk i velferdstilbudene og det forebyggende arbeidet. Særlig i økonomiske krisetider vil det ramme kraftig og usosialt, og ville forverret folks psykiske og fysiske helse. Det er bedre å forebygge enn å reparere, skriver han.

Byrådet har ikke flertall i bystyret. og trenger hjelp av Rødt for å få det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: