Nyheter

– Regjeringen fører Frp-politikk når de kutter i antall kvoteflyktninger

SU og KrFU har slått seg sammen i felles indignasjon over at regjeringen i statsbudsjettet kutter i antall FN-kvoteflyktninger. Nå krever de at SV tar saken i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Normalt holder Sosialistisk Ungdom (SU) Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) til på hver sin kant i norsk politikk. Men når temaet er flyktninger står de skulder ved skulder. SUs Kaja Yngsdal Hilleren og KrFUs Jørgen Reymert Jensen er begge internasjonalt ansvarlige i sine ungdomspartier, og begge reagerer sterkt på at Ap/Sp-regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 velger å redusere Norges andel av kvoteflyktninger fra 3.000 til 2.000.

– Dette kuttet må SV gjøre noe med, og det straks de setter seg til forhandlingsbordet med regjeringen. For dette er kjernen i SVs politikk: At vi skal hjelpe mennesker på flukt, er Kaja Yngsdal Hilleren og SUs klare beskjed til moderpartiet sitt.

– Under forrige regjering ville Frp kutte i antall kvoteflyktninger, og da var det KrF som sto der som en buffer og sørget for at det ikke ble kutt. Den nye regjeringen fører Frp-politikk når de kutter i antall kvoteflyktninger. Nå er det SVs vakt, nå må de stå opp for de sårbare i verden, sier Jørgen Reymert Jensen fra KrFU.

Store kostnader

«Regjeringa meiner at talet på overføringsflyktningar må sjåast i samanheng med talet på asylsøkarar. Krigen i Ukraina har medført ein stor auke i talet på asylsøkarar i 2022, i tillegg til at Noreg bidrar til å overføre personar på flukt frå nærområda til Ukraina. Derfor foreslår regjeringa å redusere kvoten for overføringsflyktningar frå 3 000 plassar i 2022 til 2 000 plassar i 2023», skriver Justisdepartementet i forslaget til statsbudsjett. Med andre ord: Regjeringen bruker de økte utgiftene til Ukraina-flyktningene som argument for å kutte i antall kvoteflyktninger Norge tidligere har sagt til FN at de vil ta imot.

– Vi må nå planlegge for at det kan komme totalt 40.000 fordrevne fra Ukraina i 2022, og vi anslår at det kan komme nye 30.000 i 2023, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin redegjørelse for Ukraina-krisen og sikkerhetspolitikken i Stortinget tirsdag. Han redegjorde samtidig for andre kostnader i forbindelse med Ukraina-krigen: Som 10 milliarder til militært utstyr til Ukraina i år og neste år.

– Flaut for rike Norge

KrFUs Jørgen Reymert Jensen mener det likevel er galt å redusere kvoteflyktninger fra 3.000 til 2.000. Både han og SUs Kaja Yngsdal Hilleren har selv vært i Hellas og Libanon i flyktningleirene der, og sett og snakket med menneskene de mener dette kuttet rammer: Flyktninger fra Syria, Afghanistan og en rekke afrikanske land. De har også sett hvordan land som Libanon og Hellas sliter med å ta imot mange flyktninger, og fått vite hvordan mange av flyktningene derfor blir avvist ute i Middelhavet og presset nærmere Tyrkias grenser.

– Da jeg var i Libanon en helg i høst, druknet det 20 flyktninger i Middelhavet, sier Jensen.


– Støre må gjerne stå i stortingssalen og si at det kommer mange flyktninger fra Ukraina og at det koster. Men Norge er fortsatt ett av verdens rikeste land, og det er ikke slik at verden utenfor Europa er blitt mindre farlig og vond selv om det har kommet krig til Europa også, sier han, og påpeker at flere av disse landene rammes av for eksempel kornmangel på grunn av krigen i Ukraina, sier Jensen til Dagsavisen.

– FNs høykommissær for flyktninger ba opprinnelig Norge ta imot 5.000. Da er det flaut for rike Norge at vi ikke engang skal oppfylle kvoten vår på 3.000,. FNs kvotesystem er tross alt en måte å få hjulpet de som virkelig trenger det, og som fordeler byrden mellom mottakslandene. Skal vi ikke engang ta litt av vårt ansvar her? spør han.

– En slags «SV-felle»

Også SUs internasjonalt ansvarlige mener det er flaut for Norge og for Ap/Sp-regjeringen om de reduserer kvoten med en tredjedel.

– Tar vi imot bare 2.000, er det et lavere tall enn det den borgerlige Solberg-regjeringen tok imot. Det er skuffende at ikke en Ap/Sp-regjering greier det bedre enn dem. Selv om vi har sett at både Ap og Sps flyktningpolitikk har beveget seg i retning Frp i de siste årene, så er jeg likevel overrasket over at dette skjer, sier Kaja Yngsdal Hilleren til Dagsavisen, og legger til:

– Mitt håp er at dette er en sak som SV vil prioritere i forhandlingene, sier hun.

– Kanskje dette er en sak regjeringen regner med at «dette fikser sikkert SV likevel»?

– Ja, kanskje er dette en slags «SV-felle», som fører til at SV bruker tid og ressurser på å rette opp dette kuttet, noe som kanskje går på bekostning av noe annet i forhandlingene. Uansett mener jeg det tar seg dårlig ut når en Ap/Sp-regjering foreslår dette, sier Hilleren, som syns dette ligner blir et kynisk budsjettpolitisk spill med menneskeliv.

– For det er menneskeliv og individer dette handler om, sier Hilleren, som legger til:

– Tidligere har Ap brukt som argument for ikke å hjelpe flyktninger i Moria-leiren fordi de heller vil satse på FNs kvotesystem. Nå vil de altså ikke satse på kvoteflyktninger heller, sier hun.

– Det gjør veldig vondt

Også AUF og MDG reagerte sterkt da statsbudsjettet ble lagt fram og kuttet i antall kvoteflyktninger ble kjent.

– Jeg er skuffet over at vi kutter i antall kvoteflyktninger. For oss i arbeiderbevegelsen skal ikke solidaritet være noe vi bare snakker om i festtaler, eller noe vi gjør når økonomien er stabil, sa Hoem ifølge NTB.

– Det gjør veldig vondt å se at regjeringen vil ta imot færre kvoteflyktninger, i en tid hvor antallet flyktninger i verden har økt voldsomt, og nå er på svimlende 100 millioner, sa stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG). Norsk Folkehjelp var også skuffet:

– Regjeringen hadde med dette budsjettet en god mulighet til å vise internasjonale solidaritet, men velger vise seg mer gniene enn noen gang. Istedenfor å øke antall kvoteflyktninger til 5000, slik FN og norske sivilsamfunnsorganisasjoner har anbefalt i en årrekke, reduserer regjeringen antallet med 30 prosent fra 3000 til 2000, sa generalsekretær Henriette Westhrin.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: