Nyheter

Tore Sandberg: – Viggo Kristiansen hadde aldri blitt frifunnet om det ikke hadde vært for noen ildsjeler

Gjenopptakningskommisjonen fungerer ikke, sier den profilerte privatetterforskeren.

Privatetterforsker og forfatter Tore Sandberg er godt kjent for sin innsats i flere justismordsaker, særlig saken mot Fritz Moen og Per Liland. Han arbeider i disse dager for å få gjenåpnet saken mot Per og Veronica Orderud.

– Hva tenker du om det som er kommet fram om saken mot Viggo Kristiansen har gjort med folks tillit til politi og påtalemyndighet?

– Det har sterke effekter både på forholdet til politiet og påtalemyndigheten til domstoler og ikke minst til Gjenopptakelseskommisjonen. At det skal være nødvendig med sju begjæringer over så mange år og til og med i den siste, at kommisjonsleder Siv Hallgren gikk imot gjenåpning for Viggo Kristiansen – det sier meg at kommisjonen ikke fungerer, sier Tore Sandberg til Dagsavisen.

Det har sterke effekter både på forholdet til politiet og påtalemyndigheten til domstoler og ikke minst til Gjenopptakningskommisjonen.

—  Tore Sandberg, privatetterforsker

– Hadde dette skjedd på noe annet område hadde folk fått sparken?

– Ja. Så alvorlige feil vil jeg anta at folk i det private næringsliv rett og slett hadde måttet gå, sier Tore Sandberg.

Tar mange år

Sandberg mener at nå må hele systemet rett og slett granskes, og ikke minst påpeker han ubalansen i at enhver som mener seg urettferdig dømt selv må bekoste arbeidet med å få saken sin gjenopptatt.

– Det er viktig å huske at Viggo Kristiansen aldri hadde blitt frifunnet om det ikke hadde vært for et antall ildsjeler som har jobbet med saken hans mot alle odds, og uten økonomisk dekning i så mange år. Dette har jeg selv opplevd i arbeidet med noen av de alvorligste justismordsaker i norsk rettshistorie selv, med dommen over Per Liland og dommene over Fritz Moen som ble dømt to ganger, i to helt separate rettsprosesser for to separate drap.

Ingen kompensasjon

– Er det ingen økonomisk støtte å få om en person føler seg urettferdig dømt?

– Nei, det er sånn at i norsk praksis at du får ingen dekning for den innsatsen du måtte legge ned gjennom flere år. Den eneste muligheten for å få en viss dekning er om du mot alle odds klarer å få en sak gjenopptatt og det foreligger en frifinnelsesdom. Da kan du få dekket noe, sier Sandberg, men legger til at først må du på helt privat basis stå løpet gjennom uten noen form for økonomis kompensasjon.

Det er sånn at i norsk praksis at du får ingen dekning for den innsatsen du måtte legge ned gjennom flere år.

—  Tore Sandberg

– Alle de som jobber mot deg derimot, de sitter i sine posisjoner med sin lønn og andre goder, mens du må kjempe alene mot det overmektige apparatet. Hvis du er kommet til en overbevisning om at her foreligger en uriktig dom og du er villig til å se på grunnlaget for dommen og i iverksette egen etterforskning så gjør du det gratis, med mindre klienten har mye penger selv, sier Tore Sandberg.

Restriksjoner

Han peker også på tiden det tar å få svar på hvorvidt en sak vil bli gjenåpnet, og belastningen det medfører for alle involverte.

– Nå jobber vi med gjenåpningsbegjæring i Orderud-saken. Den ble innlevert 22. juni 2018 – snart fire og et halvt år siden. Og vi er ikke i nærheten av å få en endelig avgjørelse, sier Sandberg.

Tore Sandberg, Sjødin og Per Orderud

I 2002 var Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker med på befaring på Orderud gård i 2002, og ble gjort klar over at de som jobber med gjenåpningsbegjæringen var åpne for alle spørsmål kommisjonen måtte ha.

– Siv Hallgren kom da med et innspill som sterkt begrenset kommisjonsmedlemmenes mulighet til å komme med egne spørsmål. Vi fikk beskjed om at alt skulle gå gjennom Hallgren. Det ble begrunnet med at de da ville vite hva som ble spurt om og hva som ble svart.

Dette førte ifølge Sandberg til at det gjennom hele befaringen nesten ikke kom spørsmål.

– Per Orderud oppfattet Siv Hallgrens instruksjon som en uheldig restriksjon smedlemmenes frie mulighet til å stille de spørsmålene de måtte ønske, både til han og til oss som har jobbet med gjenåpningsbegjæringen, sier Tore Sandberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: