Nyheter

Stiller tøffere krav til selskapene: – Vi går lenger enn noen rødgrønn eierskapsmelding noensinne

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger opp til en aktiv eierskapspolitikk og mener AUF har fått store gjennomslag i eierskapsmeldingen regjeringen legger fram fredag.

– Vi går lenger enn noen rødgrønn eierskapsmelding noensinne i å vektlegge menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det kommer til å skape endring i verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fredag legger næringsminister Jan Christian Vestre frem regjeringens nye eierskapsmelding. Overfor AUF-leder Astrid Hoem beskriver han den som grønn as fuck.

Næringsminister Jan Christian Vestre smiler til kamera foran en hvit vegg.

71 selskaper og en tredjedel av Oslo Børs treffes av de nye forventningene til sosial og miljømessig bærekraft, alt fra Equinor til Trøndelag Teater, i tillegg til hele leverandørkjeden.

– Å være en god eier innebærer å være en aktiv eier, for det å tjene penger på noe som er umoralsk eller uetisk er dårlig business, mener Vestre.

I eierskapsmeldingen stilles også krav til åpenhet, klima- og naturpåvirkning og et minkende lønnsgap mellom ledere og ansatte. Selskapene må gjøre omfattende aktsomhetsvurderinger og rapportere på hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Leverer for AUF

AUF og LO har stilt krav om at regjeringen må gjøre mer for å unngå at statlige selskaper bidrar til folkerettsbrudd.

– AUF er veldig fornøyde med å få inn et av sine viktigste krav. Med en borgerlig regjering har det vært uklart hvem som har ansvaret hvis et selskap bryter folkeretten, for eksempel med den ulovlige, Israelske okkupasjonen av Palestina. Det kan ikke Norge godta. At regjeringen nå også er tydelig på dette ser vi som et stort gjennomslag, sier Hoem.

AUF-leder Astrid Hoem smiler på takterrassen over Youngstorget.

Begge er enige om at selskapene må ansvarliggjøres for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i alle ledd av leverandørkjeden.

– Alt dette mener vi jo er god butikk i Norge, så hvorfor skal vi operere annerledes andre steder i verden, sier Hoem.

Avsatte styre i statlig selskap

Tidligere i år avsatte Vestre nesten hele styret i investeringsselskapet Argentum, etter at de unnlot å reforhandle ledelsens svært gunstige utbytteordning.

– Jeg tror selskapene ser at vi mener alvor med det vi har sagt i noen måneder nå, at vi skal være en mer aktiv eier. De har allerede erfart at vi stiller flere spørsmål enn før, at vi er tydeligere til stede på generalforsamlinger og har engasjert oss sterkt for eksempel i spørsmålet om lederlønn, sier Vestre.

Næringsministeren er opptatt av at det han legger frem fortsatt er innenfor rammene av rollefordelingen mellom eier og styre, som han i sin tid skrev masteroppgave om på juridisk fakultet.

– Styrene har ansvar for den daglige driften og selskapets strategi, den går ikke via oss for godkjenning. Men når de lager strategien må de forholde seg til disse forventningene, og skjer det gjentatte brudd vil vi nok gjøre oss noen tanker om styrets tillit, sier Vestre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen