Nyheter

Øya ba om koronastøtte til leie av eget navn. Nå er anken avslått

Eierne av Øya eier også selskapet som leier ut merkenavnet Øyafestivalen. Det ville ikke Kulturrådet gi koronastøtte for. Nå har klagenemda avvist festivalens klage.

– Vi tar til etterretning at klagenemnda har gitt oss medhold. Vi legger ingen prestisje i dette, men det er nyttig for oss å få avklart hvilken type utgifter som kan regnes som uunngåelige, og dette er altså ikke en av dem, kommenterer Thomas Hansen, seniorrådgiver for kommunikasjon i Kulturrådet.

Norges største musikkfestival Øyafestivalen betaler årlig to millioner kroner i leie av merkenavnet Øyafestivalen – til et selskap med samme eiere som Øyafestivalen. Selskapet har ingen annen aktivitet.

Under pandemien i 2021 søkte Øyafestivalen kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer om refusjon for kostnader på drøye 6,4 millioner kroner. I kostnadene inngikk den årlige leieavgiften for merkenavnet Øyafestivalen på 2,1 millioner kroner. Dette nektet Kulturrådet å refundere, og avkortet kompensasjonen til Øyafestivalen. Øyafestivalen klagde avslaget inn til Klagenemda for tilskudd til kulturarrangementer.

Nå har klagenemnda konkludert, og avvist Øyafestivalens anke. Klagenemnda gir Kulturrådet medhold i at leie av merkevarenavn fra et søsterselskap ikke er en nødvendig utgift. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Klagenemnda fastslår at leie av merkevarenavnet Øya ikke kan anses som en uunngåelig økonomisk forpliktelse, siden leiesummen går mellom to selskap med samme eier.

Registrert i Luxemburg

Det er selskapet Norfest A/S som årlig mottar drøyt to millioner kroner fra Øyafestivalen A/S for leie av merkevarenavn. Både Norfest A/S og Øyafestivalen A/S eies av Superstruct Norge, et underselskap av det britiske festivalselskapet Superstruct, som i 2018 kjøpte opp Øyafestivalen. Da overtok Superstruct også aksjene i holdingselskapet Norfest, som da var eid av Øyafestivalens norske grunnleggere.

AURORA avslutter Øyafestivalen 2022

Superstruct Norge er heleid av Superstruct Holding S.A.R.L., som er registrert i Luxemburg, ifølge oppføringer i det britiske selskapsregisteret Companies House og i Luxemburg Business Registrers.

Superstruct Entertainment er et selskap i portfolioen til det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity Partners.

I sin innstilling til Klagenemda påpeker Kulturrådet at hele beløpet som Norfest betaler i navneleie, blir betalt videre som konsernbidrag til moderselskapet Superstruct Norge. Dette strider mot kompensasjonsordningens forskrift, mener Klagenemda. «Formålet med ordningen er å kompensere for tap hos arrangører i kultursektoren. I dette tilfellet vil kompensasjonen imidlertid reelt sett utelukkende gå med til å dekke et konsernbidrag til klagers morselskap» skriver Klagenemda i sin avgjørelse.

Det er en avtale for å beskytte varemerket Øyafestivalen

—  Tonje Kaada, daglig leder

Om bakgrunnen for leie av merkenavn forklarer daglig leder Tonje Kaada i Øyafestivalen:

– Det er en avtale fra langt tilbake for å beskytte varemerket Øyafestivalen. Den ble inngått i en periode hvor Norfest hadde flere underselskaper, som Barnefestivalen, Sukkerbiten, Greenseat osv. Avtalen er fortsatt bindende.

I klagebehandlingen ba Øyafestivalen om at avtalen mellom festivalen og Norfest ble unntatt offentligheten.

Konsernbidrag

Norfests årsregnskap for 2021 viser et overskudd på 2.1 millioner før skatt, som utgjør 1.6 millioner etter skatt, i sin helhet overført som konsernbidrag til Superstruct. Alle inntektene kommer fra leie av merkevarenavnet til søsterselskapet Øyafestivalen A/S, ifølge årsregnskapet.

Øyafestivalen A/S hadde søkt om støtte fra kompensasjonsordningen for avlyst festival i 2021, og også søkt stimuleringsordningen for midler til gjennomføringen av en fire dagers konsertserie «Øya presenterer» i august 2021. Øyafestivalen A/S fikk 4.1 millioner i støtte gjennom stimuleringsordningen til «Øya presenterer». Også i søknaden til stimuleringsordningen inngikk utgifter til leie av merkevarenavn.

Dagsavisen var i kontakt med Øyafestivalen om klagen i mai. Da understreket Øyafestivalen at de hadde vedtatt regnskapet for 2021, og godtatt at de ikke hadde fått leie for navnerettighetene dekket.

– Regnet med dette

– Vi regnet med dette utfallet, i og med at vi fikk det samme svaret på stimulerings-søknaden, kommenterer Øyafestivalens daglig leder Tonje Kaada, til Klagenemdas endelige vedtak.

– Vi ønsket en vurdering fra Klagenemda på om ikke denne avtalen kan anses som en del av våre faste kostnader. Men vi aksepterte og signerte kontrakten for stimuleringsmidler, uten å få dekket andelen av navnerettighetene der. Vi har egentlig bare ventet på svaret slik at vi kan få det endelige oppgjøret, bli ferdige med disse ordningene og fokusere framover, kommenterer Tonje Kaada i e-post til Dagsavisen.

Øyafestivalens søknad om kompensasjon på 6.4 millioner fra kompensasjonsordningen ble avkortet til 615. 876 kroner. Vedtaket om avkortet støtte ble gjort 17. februar, og Øya påklagde vedtaket til Kulturrådet 7. mars. Kulturrådet tok ikke anken til følge, og Øyafestivalen klaget saken inn for Klagenemda 11. mars. Klagenemnda fattet sitt endelige vedtak 3. oktober.

Ifølge Kulturrådet ble kompensasjonsstøtten til Øya avkortet også fordi erstatningsarrangementet «Øya presenterer» fikk støtte fra stimuleringsordningen.

– Arrangementer kan ikke få støtte fra begge ordninger samtidig, understreker Thomas Hansen i Kulturrådet.

Nick Cave på Øya 2022.

I sommer ble Øyafestivalen arrangert i full skala for første gang siden 2019, fra 8. til 12. august, etter to år med koronaavlysninger. Over fire dager i Tøyenparken samlet Øyafestivalen til sammen 88.000 publikummere, med toppnavn som Aurora, Gorillaz og Nick Cave.

Øyafestivalen har tidligere mottatt årlig festivalstøtte fra Norsk kulturråd, men mistet støtten fra 2020. Øyafestivalen får 1,5 millioner kroner i årlig støtte fra Oslo kommune.


– Et skatteparadis

Organisasjonen Tax Justice Norge har sett på selskapsstrukturen til Øyafestivalen, og bekrefter at morselskapet Superstruct Holding S.A.R.L er registrert i Luxemburg.

Peter Henriksen Ringstad, politisk leder i Tax Justice Norge

– Det vil alltid være ulike grunner til at selskaper organiserer seg som de gjør, så kan ikke si noe spesifikt om grunnen til at dette selskapet er registrert i Luxemburg. Men på generelt grunnlag kan vi si at den viktigste grunnen til at selskaper registrerer seg i Luxembourg er gunstige skatteregler, kommenterer politisk leder Peter Ringstad i Tax Justice Norway.

– Luxembourg er kjent som et av de gunstigste skatteparadisene i Europa for selskaper å etablere seg i. Det er rangert på sjetteplass på Tax Justice Networks rangering over hvilke land i verden som i størst grad tilrettelegger for at selskaper kan minimere selskapsskatt, kommenterer politisk leder Peter Ringstad i Tax Justice Norway.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---