Nyheter

Innfører grunnrenteskatt på fiskeoppdrett - øker skatten på vannkraft

Regjeringen foreslår stor skattepakke for naturressurser og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt mandag pressekonferanse.

Der foreslo regjeringen en stor skattepakke for naturressurser og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra kraft og laks, skriver NTB.

– Vi foreslår langsiktige grep som sikrer omfordeling. Og vi foreslår ekstraordinære skattegrep, sa Støre på pressekonferansen.

– Skatten skal være nøytral, påpekte Vedum.

Vannkraft

– Vi foreslår å innføre en grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, og en økning i grunnrenteskatten for vannkraft, sa han.

Regjeringen foreslår en effektiv skatt på 40 prosent på grunnrenten ved landbaserte vindkraftverk fra 2023.

Anslag fra NVE viser at landbasert vindkraft er blitt den mest kostnadseffektive kraft­teknologien, ifølge regjeringen.

Kostnadene ventes dessuten å falle enda mer, mens kraftprisene kommer til å holde seg høye. Derfor mener regjeringen det er riktig å innføre den såkalte grunnrenteskatten på vindkraft. Grunnrenteskatt forklares som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig. I tillegg foreslås en økt grunnrenteskatt på vannkraft, og disse inntektene blir anslått til 11,2 milliarder kroner årlig.

Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig.

Tiltakene vil gjelde fra 1. januar, melder NTB.

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Fastprisavtaler

Endringene i den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft skal etter planen gjøre det mer attraktivt for kraftselskapene å tilby strømkundene fastprisavtaler.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Forslaget vi nå legger fram mener vi vil bidra til nettopp det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Rammetilskudd

Regjeringen foreslår et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft.

Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

For å få en rimelig fordeling av trekket vil kommunene og fylkeskommunene fram til fram til 1. desember gi kunne rapportere inn hvordan konsesjonskraften er disponert. Basert på innsendt informasjon fastsetter regjeringen den endelige fordelingen.

Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 milliarder kroner i 2022 og 11 milliarder i 2023 – opp fra 4 milliarder i 2021. Beregningen er gjort ut fra prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år.

Heidi Greni, som er kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet sier vi står i en ekstraordinær situasjon der inntektene til kraftkommunene øker fra fire milliarder i fjor, til 13 milliarder i år og 11 milliarder neste år.

– Med omfordelingen på tre milliarder i de sørligste prisområdene vil kraftkommune fortsatt oppleve minst en dobling fra i fjor. Samtidig får andre kommuner som ikke har kraftproduksjon men opplever enorm kostnadsvekst, et bidrag til å dekke disse. Dette er viktig for å hjelpe utsatte kommuner med å bevare tjenester og samtidig bevare legitimiteten til dagens inntektssystem, sier Greni.

– Dette er et ekstraordinært grep regjeringen nå tar, ikke en varig endring i inntektssystemet til kommunene, understreker hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Grunnrenteskatt

– Effektiv sats på 40 prosent

– Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret

– Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt

– Gjelder fra 1. januar 2023

– Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter

– Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner

---