Nyheter

Tror det går mot tvungen lønnsnemnd: – Et stort prestisjenederlag for regjeringen

Arbeidslivsforsker mener det nå er mest sannsynlig at lærerstreiken ender med tvungen lønnsnemnd.

– Jeg tror regjeringen leter etter alternativer, men at det går mot tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken, sier Isak Lekve, arbeidslivsforsker ved De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte.

Lekve har skrevet bok om streikevåpenet og den norske modellen.

– Jeg ser for meg to sannsynlige scenarioer, og tvungen lønnsnemnd er det mest sannsynlige scenarioet av to.

Det andre scenarioet han ser for seg, er at Kunnskapsdepartementet kommer med «en politisk pakke med et utvalg som ser på forhandlingssystemet» og kanskje vurderer å flytte forhandlingsansvaret tilbake til staten – eller at de kommer med en opptrappingsplan som skal sikre lærerne høyere lønn over tid.

– Jeg tror de snur alle steiner de kan i departementet nå for å unngå tvungen lønnsnemnd, sier Lekve.

Tar ut nye lærere i streik

Tirsdag varslet Utdanningsforbundet at de tar ut litt over 100 nye lærere i streik fra tirsdag neste uke. Opptrappingen skjer etter at meglingen i den pågående streiken på ny brøt sammen i helga. Med opptrappingen vil rundt 8650 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik.

I en pressemelding uttaler Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, at det er et «læreropprør» vi ser nå.

– En lønnsnemnd vil avslutte streiken, men ikke problemene i sektoren. Regjeringen vil da ha bidratt til at lærerne sannsynligvis forblir lønnstaper, lærermangelen vil øke og andelen «lærere» som underviser uten lærerutdanning øke, sier Handal.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, kom tirsdag med en kraftig advarsel om hva som kan bli konskvensen hvis det blir tvungen lønnsnemnd.

Arbeidslivsforsker Lekve tror også at tvungen lønnsnemnd vil føre til kraftige reaksjoner.

– Lærerne blir enda sintere, konflikten blir utsatt og det blir ny streik igjen ved første og beste anledning. Ingen tjener på det, verken KS, lærerne eller politikerne. Derfor ønsker nok regjeringen å unngå det, sier han og legger til:

– Regjeringen brukte dessuten tvungen lønnsnemnd to ganger i sommer, først i flyteknikerstreiken, og så da forbundet Lederne fikk streike i tjue timer på norsk sokkel. Da var begrunnelsen krigen i Ukraina og at Norge er en viktig leverandør av gass til Europa. Bruker de tvungen lønnsnemnd for ofte, utvanner de systemet.

– Et prestisjenederlag

Lekve mener det vil være «et stort prestisjenederlag for regjeringen» å gå for tvungen lønnsnemnd i en slik sak.

– Jeg tror både regjeringen, Ap og store deler av det politiske Norge har tatt innover seg at lærernes problembeskrivelse i det store og det hele er riktig.

Isak Lekve

Han stiller seg likevel tvilende til om regjeringen greier komme opp med noe som er godt nok for partene i konflikten.

Selv om tvungen lønnsnemnd vanligvis bare blir brukt når det er fare for liv og helse, tror han regjeringen vil greie å rettferdiggjøre en slik beslutning.

– Hvis de må, så finner helt sikkert regjeringen en formulering som kan rettferdiggjøre bruk av tvungen lønnsnemnd. De klarer å begrunne det hvis de vil. Det vanlige er at bruk av lønnsnemnd skjer når det er fare for liv og helse. Men det ligger i tiden at man har utvidet forståelsen av helse, og at psykisk helse er like viktig som fysisk helse, sier Lekve.

Overleger slår alarm

Det er mange som nå mener at streiken må avsluttes nettopp fordi den går ut over elevenes psykiske helse. VG skrev tirsdag at 13 kommuneoverleger i Bergensregionen slår alarm om konsekvensene av lærerstreiken.

Overlegene har sendt brev til Statsforvalteren i Vestland, der de omtaler situasjonen som «skadelig for landets folkehelsearbeid».

– Vi har fått mange bekymringsmeldinger om konsekvensene for barn og unge, og over tid har vi sett behov for å melde inn vår samlede bekymring. Nå var bekymringen blitt så stor at vi bestemte oss for å varsle til en høyere myndighet, sier Arild Iversen, assisterende kommuneoverlege i Bergen, til VG.

Tirsdag gikk også Ap-ordfører Robin Kåss ut og krevde tvungen lønnsnemnd. Til NRK uttalte ordføreren i Porsgrunn at «nå er det nok».

Kåss understreket at streik er en demokratisk rettighet, men at det også er en menneskerett å få skolegang.

– Regjeringen har en plikt å beskytte liv, helse og viktige samfunnsfunksjoner. De bør etter min mening ikke vente lenger med å gripe inn.

Ordføreren viste til at barnevernsvakta i kommunen har sett en dobling i antallet henvendelser på kveldstid og i helgene, og at de også har fått «illevarslende» meldinger fra foreldre, psykologer og kommuneadministrasjonen.

– Rasende

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å undersøke hva slags konsekvenser lærerstreiken har for elevene, og statsforvalterne hadde frist til klokka 12 tirsdag med å gi sine vurderinger til direktoratet. Dagsavisen får opplyst at disse vurderingene er unntatt offentlighet.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har likevel uttalt at de er «dypt bekymret» for konsekvensene av lærerstreiken.

– Vi ønsker ikke å mene noe om en streik, men nå ser vi det er helt nødvendig å rope et varsku på vegne av barn og unge. Konsekvensen av streiken som kom etter to år med pandemi, merkes av alle barn og unge som nå står uten et skoletilbud, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, i en pressemelding.

Handal i Utdanningsforbundet har vist til at kommunene og statsforvalterne selv har et ansvar for å ta vare på elevene som trenger særlig oppfølging.

I pressemeldingen som forbundet sendte ut tirsdag, var Handal mest opptatt av å få fram at lærerne rett og slett er rasende og at lønnsnemnd ikke løser problemene.

– Det er KS, ved politikerne i hovedstyret, som har gjort lærerne i dette landet rasende. År etter år er lærerne blitt gjort til lønnstapere. Det er mange steder stor lærermangel og samtidig opplever de en stadig bagatellisering av lærernes kompetanse, sier Handal og legger til:

– Jeg har aldri opplevd en slik harme og oppgitthet i landets lærerværelser som jeg nå gjør. Når våre motparter selv innrømmer at de har prioritert andre, men samtidig fremstiller oss som grådige middagsgjester, setter det sinnene i kok.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen