Nyheter

Bilorganisasjon gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Stiftelsen Bilist 2000 som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Stiftelsen Bilist 2000 har vært en interesseorganisasjon for bilister som ble startet opp i 1999.

Stiftelsen Bilist 2000 hadde 162.000 kroner i omsetning i 2021 og et resultat på null kroner. Stiftelsen har holdt til i Stavanger.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. november.