Nyheter

Ekspertenes dom over Stortinget: – Møtet bar preg av politisk teater

«Posering». «Politisk teater». «Ikke særlig vellykket». Kritikerne er ikke nådige etter Stortingets hastemøte-forestilling om strøm.

– Strømsaken er en sak som veldig mange velgere er veldig opptatt av. I en sak der det er så mye press og velgerne krever handling, føler nok politikerne seg tvunget til å foreta seg noe. Men dette var ikke helt vellykket, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Møtet bar preg av politisk teater, der ulike partier markerer seg og der regjeringen har en opposisjon både til høyre og til venstre som kritiserer dem. Man får et inntrykk av mye politisk spill, noe de færreste velgere reagerer positivt på. Sett fra velgernes ståsted, bidrar ikke dette møtet til høyere tillit til politikerne og Stortinget, mener Bergh.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber partiene på Stortinget om et strømsamarbeid i forkant av det ekstraordinære stortingsmøtet neste uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi fikk ingen respons

Mandagens «teaterforestilling» i Stortinget kom som følge av at opposisjonen i sommer presset Støre-regjeringen hardt i strømsaken og krevde at olje- og energiminister Terje Aasland kom til Stortinget for å redegjøre for strømsituasjonen. Et enstemmig presidentskap vedtok i midten av august at «hastemøtet» skulle finne sted mandag 19. september, to uker før Stortinget åpner sin høstsesjon. Bevæpnet med rundt 90 egne forslag stilte opposisjonen i Stortinget. Som kjent endte møtet med en statsråds redegjørelse som brakte lite nytt og det ble ingen vedtak.

– Dette ble rett og slett en oppvisning i politisk handlingslammelse. Jeg forventer mer av regjering og storting enn det vi så på mandag, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes, en av de som presset på for å få i stand hastemøtet. Han mener at denne handlingslammelsen hovedsakelig skyldes at ikke regjeringspartiene kom opposisjonen i møte og gikk inn i en reell diskusjon om konkrete forslag til tiltak som de kom med. Det samme sier han om det største opposisjonspartiet, Høyre, som han mener enig med regjeringen i det meste når det gjelder strøm.

– Du må jo nærmest studere med lupe eller mikroskop for å se uenigheter mellom Høyre og Ap i strømsaken, mener Moxnes, som før møtet gjorde forsøk på å samle partiene for å diskutere hvilke tiltak de kunne enes om.

– Vi tok kontakt med de andre partiene, og inviterte til et samarbeid for å se på hverandres forslag i forkant, nettopp for å kunne behandle forslagene i hastemøtet på mandag, eller i et møte seinere. Vi fikk ingen respons, sier Moxnes.

– Det var ikke engang negativ respons, det var ingen respons! Det ble helt taust, sier han til Dagsavisen.

– Vi hadde nok forventa ei ungdomsmobilisering på grunn av klima- og miljøsaka, seier valforskar Johannes Bergh, som var litt overraska over den noko låge valdeltakinga i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

– En nedtur

Førsteamanuensis i statsvitenskap Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet peker også på dette punktet.

– Opposisjonen var enige om å få innkalt til et møte, men de var ikke enige om hva som skulle komme ut av det. Det var ikke slik at opposisjonen sto sammen og samlet seg om noe, og sa: «Nå skal vi gjennomføre A, B og C», og at de så fikk presset regjeringen til å gjennomføre dette, mener Stein, og legger til:

– Dette ble en nedtur for opposisjonen. Det ble mer politisk posering enn at man fikk til faktiske politiske løsninger, dette mye fordi regjeringen i forkant hadde varslet at de ville komme opposisjonen i møte og at det ville komme en støtteordning for næringslivet. Møtet kom på en måte også i skyggen begravelsen av dronning Elisabeth og krigen i Ukraina, og de fikk derfor ikke helt den oppmerksomheten de trodde de skulle få.

– Opposisjonen virket sprikende

Valgforsker Johannes Bergh understreker noe av det samme som Rødt-leder Moxnes: Opposisjonen virker splittet fordi Ap og Høyre framstår som enige om hovedlinjene i strømpolitikken.

– Det kan virke som Høyre og Arbeiderpartiet ligger nært hverandre, og at de har en opposisjon til høyre og til venstre som har et annet syn på strømsaken. Det skaper jo en vanskelig politisk situasjon, slår Bergh fast.

– Opposisjonen virket sprikende. Dette er dessuten absolutt et tema som skaper konflikt og politisk posisjonering, uten at det ellers kommer så veldig mye ut av det. Det er vanskelig å se at noen kommer spesielt godt ut av dette møtet og den omtalen som dette møtet fikk, mener Bergh, som mener at det velgerne etterspør fra politikerne, og som gjør at regjeringspartiene sliter på målingene, er handlekraft og løsninger på krisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: