Nyheter

Vi må ta vare på folk gjennom strømkrisen

Av Kjartan Alexander Lunde (V), medlem av kommunestyret.

I dag vil næringslivsledere fra Sør-Norge markere strømkrisen i næringslivet foran Stortinget. Næringsforeningen i Stavanger-regionen har med seg en rekke medlemsbedrifter. I tillegg er tilsvarende foreninger i hele Sør-Norge mobilisert til å delta.

Regjeringspartiene legger i dag opp til at møtet i Stortinget får et oppsett der taletiden er skikkelig begrenset og der det ikke ser ut til å bli vedtatt noe hasteforslag. Det er svært synd. Vi trenger ikke at Stortinget bare møtes for å diskutere et problem. Vi trenger å gjøre faktiske vedtak for å veie opp for at Ap/Sp-regjeringen til nå nesten ikke har gjort noe. Situasjonen er nå, og vi trenger vedtak nå, ikke bare orientering.

Like før helga gikk det opp for regjeringen at tiden når vi bare skal følge situasjon nøye endelig må være over. Samtidig er det helt klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tidenes mest tafatte regjering. Strømpriskrise er en ekstraordinær situasjon. Verst har det vært i Rogaland og i Agder. Økningen i pris har kommet brått og det er vanskelig for mange husholdninger, bedrifter og organisasjoner å spare strøm på kort sikt.

Strømstøtteordninger for privatpersoner er på plass. Det er også laget en ordning for landbruket, men denne har blitt massivt kritisert for å være såpass begrenset at det er billigere å la tonnevis av matvarer råtne istedenfor å lagre gjennom vinteren. Ordningen som ble innført for frivilligheten har tillatt kommunene å gi strømstøtte til organisasjoner og lag. Denne strømstøtten er nå i de fleste kommuner brukt opp og frivilligheten står igjen på bar bakke.

Ap/Sp-regjeringen har jobbet sakte med å få på plass en støtteordning og en lånegarantiordning for utsatte småbedrifter, øke støtten til de med lavest inntekter og studenter, samt å sikre folk muligheten til å ta kontroll over strømforbruket sitt ved å øke støtten til ENØK-tiltak. Ordningen som regjeringen varslet fredag, virker til å være lite treffsikker og byråkratisk. I tillegg stopper den allerede ved nyttår. Det at ordningen ikke virker til å være forankret hos regjering sin samarbeidspartner SV, bidrar i tillegg til å skape stor usikkerhet rundt hvorvidt den blir noe av.

Venstre har vært veldig opptatt av at vi må få på plass en ordning som møter bedriftenes behov. Vi har siden desember 2021 foreslått strømstøtte til små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for høye strømpriser i Stortinget, men har hver gang blitt nedstemt av Ap, Sp og SV.

Venstre har lenge påpekt at vi må få bedre ordninger for ENØK-tiltak for bedrifter og husholdninger. At regjeringen nå kommer med støtteordninger for energieffektivisering til bedrifter, er et lyspunkt i det de har presentert. Det vil gjøre at bedriftene kan få bedre kontroll på strømregningene sine framover. ENØK-tiltak vil gjøre at bedrifter rustes bedre for framtida, om de høye strømprisene vedvarer, eller det oppstår lignende situasjoner igjen.

Venstre er også opptatt av å ivareta det miljøet som er etablert med gründerne. Det er alvorlig når Innovation Dock på grunn av de ekstreme strømprisene har sett seg nødt til å gå til oppsigelse av mange av leiekontraktene til oppstartsbedriftene. Dersom ikke støtten som kommer på plass treffer godt så vil det få store negative konsekvenser for et svært viktig oppstartsmiljø i regionen vår.

Det er dumt at regjeringen har slept beina etter seg i hele år. Tålmodigheten vår har tatt slutt. Derfor har Venstre lokalt foreslått å ta ekstra utbytte fra Lyse for å gi direkte til innbyggere og lage ordninger for bedrifter som sliter. Det har dessverre blitt nedstemt av det røde flertallet her lokalt. Men vi i Venstre lover å fortsette i tiden framover å kjempe for en politikk som tar oss framover. For vi må ta vare på folk gjennom strømkrisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: