Nyheter

Listhaug om Stortinget:– Jeg tror de fleste tenker: «Hva var vitsen med dette møtet?»

Hastemøtet i Stortinget førte til null vedtak, en splittet opposisjon og en regjering som uansett vil forhandle med SV. Men alle fikk i alle fall snakket masse om strøm.

– President, opposisjonen var veldig i enige om å innkalle til et ekstraordinært stortingsmøte her i dag. Men det ser også nær sagt ut til at det er det eneste de er enige om, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad på talerstolen etter olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) redegjørelse om strømsituasjonen. Da hadde også opposisjonspartiene levert inn rundt 90 forslag til hvordan løse strømkrisen.

– Forslagene som er lagt fram i dag viser at opposisjonen spriker i alle retninger, sa Arnstad.

– Ønsket om makspris er det jo ikke flertall for i salen. Det er heller ikke flertall for et totrinnssystem, og det er slett ikke flertall for en slags refusjonsordning for næringslivet, slik Høyre vil ha.

– Politikerforakt

Olje- og energiministeren holdt en rundt 25 minutter lang redegjørelse for arbeidet regjeringen hittil har gjort for å hjelpe folk og bedrifter gjennom strømkrisen. Han slo fast at mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energi er er eneste vei ut av uføret, og at folk kan stole på at regjeringen skal gjøre alt de kan for å trygge folk og bedrifter gjennom vinteren - som han fryktet blir tøff. Også han understreket i debatten etterpå at opposisjonen spriker.

– Denne debatten har belyst at det ikke er så lett å samle Stortinget om en bred løsning, sa Aasland.

– Det var lite nytt i en redegjørelsen som statsråden kom med. mye som vi vet fra før. Jeg tror de fleste tenker: «Hva var vitsen med dette møtet?» sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen. Frp og Rødt ønsket at Stortinget skulle gjøre vedtak der og da. I stedet ønsket de andre partiene at forslagene blir sendt til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité. Noen av dem kan også bli fordelt til andre komiteer, som næringskomiteen og finanskomiteen, ifølge NTB. Listhaug mener dette er uheldig:

– Jeg er redd for at dette kan føre til politikerforakt, når folk ser at det er møte og at ingenting kommer ut av det.

– Men forslagene vil jo bli behandlet i Stortinget til slutt?

– Ja, vi kommer jo tilbake til dette, men når Stortinget blir «hasteinnkalt», så høres jo det ganske dramatisk ut. Da forventer man at det haster, mener Listhaug, som kan være enig i Arnstads utsagn om at opposisjonen er splittet på strøm.

– Det vi ser her, er at Høyre, regjeringspartiene og SV er de som er mest enige med hverandre. Vi står jo på vårt forslag om makspris.

Høyre ønsker forlik

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor Dagsavisen at hun og Høyre deler regjeringens forståelse av strømkrisen. Både Ap og Høyre tar utgangspunkt i at hovedårsaken til problemene er at det er krig i Ukraina og at Putin fører en «gasskrig» mot Europa.

– Situasjonsbeskrivelsen er vi ikke uenig i. Men vi har også i tillegg har vi også fremmet forslag om solkraft, utbygging av vannressurser og enklere konsesjonsbehandling. Vi syns også det er rart at støtten til bedrifter bare varer i tre måneder, sier Solberg, som forgjeves har forsøkt å få med seg regjeringen og resten av Stortinget på et bredt forlik om strøm og strømstøtte. I stedet ligger det an til at regjeringen holder fast på sin plan om å forhandle med SV først. Dette er er også noe SV tydelig forventer.

– Jeg tror det ville lurt av SV å tenke at man har mer igjen for å stå noenlunde sammen om dette. Men jeg respekterer at regjeringen har bundet seg den veien, sier Solberg.

SV: – Vi har jo en avtale

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø bekrefter det SV har sagt flere ganger: De forventer at regjeringen forhandler alle budsjettekniske spørsmål med dem først, og at de i tillegg har en avtale om å forhandle om endringer i strømstøtten.

– Seriøse avtalepartnere vil stå for avtaler man har inngått, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Vi har jo en avtale med regjeringen som sier at vi skal forhandle om støtte til husholdningene. Mange av de andre grepene vil ha virkning på budsjettet, så det er naturlig at vi har samtaler om det. Vi er klare til å sette oss ned med en gang de er klare til det, sier Bergstø, som understreker at hun ikke har noe prinsipielt imot brede forlik i Stortinget.

– Men her er det et spørsmål om hvordan budsjett skal rigges og om hvordan ordninger skal gjøres mer rettferdig. Da er det mer hensiktsmessig å sette ned seg sammen med oss, enn å invitere hele høyresida til bordet, sier Bergstø til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: