Nyheter

Kulturråd-krangelen: «Helt uforståelig», svarer kulturministeren

Debatten rundt den omstridte kunstneren Morten Traavik nådde Stortinget. Nå har kulturministeren svart.

Etter at Morten Traavik ikke fikk støtte fra Kulturrådet til sitt scenekunstkompani traavik.info, har to stortingsrepresentanter stilt skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om saken. Dagsavisen omtalte spørsmålene fra Silje Hjemdal (FrP) og Tage Pettersen (H) sist uke.

Silje Hjemdal (FrP), medlem i Stortingets familie- og kulturkomite

Begge har stilt spørsmål ved Kulturrådets system for tildelinger, der fagutvalg bestående av kunstnere og fagpersoner vurderer søknader om støtte.

Skriftlige spørsmål i Stortinget må besvares innen seks virkedager. Nå har Trettebergstuen svart: «Et helt uforståelig resonnement» skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen blant annet i sitt svar til Tage Pettersen (H), første nestleder i Stortingets kulturkomité.

Slår tilbake

I 2021 satte Traavik opp den omstridte forestillingen «Sløserikommisjonen» sammen med den såkalte Sløseriombudsmannen Are Søberg. På Facebook-siden til Sløseriombudsmannen har Søberg bl.a. kritisert Kulturrådets tildelinger til scenekunstfeltet.

I høst søkte Morten Traavik om til sammen 22.5 millioner kroner i kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet til sitt scenekunstkompani for 2023-2027. Seks av de 39 som søkte fikk tildelt støtte.

I flere medier har Traavik hevdet at avslaget på støttesøknaden var en straff for kritikk av Kulturrådet. Rådsleder og leder for scenekunstutvalget har avvist at avslaget var politisk motivert. Morten Traavik viser til at hans kompani har fått støtte fra Kulturrådet jevnlig siden 1998.

Kunstner Morten Traavik kommer med grove anklager mot Kulturrådet etter at han fikk avslag på sin søknad om kunstnerskapsstøtte.

– Kulturrådets tildelinger skjer i lukkede rom, der store summer av skattebetalernes penger fordeles. Jeg skjønner at flere nå stiller spørsmål etter at en kunstner som har fått støtte gjennom mange år, men så ytrer seg kritisk om Kulturrådet, har mistet støtte, uttalte Fremskrittspartiets Silje Hjemdal til Dagsavisen sist uke.

– Har de som forvalter og fordeler nærmere en milliard av fellesskapets midler den nødvendige distansen til de som mottar støtten? Kan det gå ut over folks tillit når systemet ikke er transparent og åpent?» uttalte til Dagsavisen.

Høyre foreslår å styrke tilbudet om gratis sommerferie til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I sitt skriftlige spørsmål til kulturministeren viste Tage Pettersen (H) blant annet til Traavik-saken, og spurte: «Hvordan skal Kultur- og likestillingsdepartementet sikre et kritisk menings- og ytringsmangfold gjennom Kulturrådets fagfellebaserte tildelingsprosesser?»

I sitt svar slår Trettebergstuen tilbake mot Pettersen.

«Jeg stusser på at representanten synes å mene at et enkeltstående avslag, der Kulturrådet i tillegg har vist at rutinene har fungert, skal være et godt eksempel på utfordringer med fagfellevurderinger som forvaltningspraksis. For meg er dette et helt uforståelig resonnement» svarer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

«I Norge har vi tradisjon for at det er kunstnere selv som fordeler midler til kunst og kultur, det er et godt prinsipp og forsterker legitimiteten til beslutningene» påpeker kulturministeren i sitt svar til både Hjemdal og Pettersen.

Kulturministeren påpeker også at forvaltningen av tilskudd og stipender skal tas opp i stortingsmeldingen om kunstnerpolitikk, som har frist for innspill 30. september.

Skifter navn

Etter at svarene på de skriftlige spørsmålene ble sendt Stortinget, kunngjorde Kulturdepartementet onsdag ettermiddag at Kulturrådet skal skifte navn til Norsk Kulturdirektorat. Dette skjer fra nyttår, og kommer etter flere utredninger av Kulturrådets virksomhet, der navnebytte har vært anbefalt. Norsk kulturråd er i dag navnet på både rådet som forvalter midlene fra Norsk Kulturfond, og det statlige forvaltningsorganet som administrerer virksomheten.

«Jeg opplever ofte forvirring rundt Norsk kulturråds rolle og oppgaver. Det forsøker vi nå å rydde opp i ved at den statlige virksomheten får nytt navn – Kulturdirektoratet – mens armlengdes avstand-organet beholder navnet i kortformen Kulturrådet. Navneendringen tydeliggjør hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand», kommenterer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i e-post til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen