Nyheter

SV med budsjettkrav til regjeringen: – De som har lite bør få mer skattelette

Regjeringen bør øke kjøpekraften til folk med lave lønninger, og det bør skje i det neste statsbudsjettet, mener SV.

– Jeg tror mange glemmer at vi er mange som tjener så lite. Vi tilhører yrkesgrupper som kanskje ikke synes så godt, men som spiller en viktig rolle i samfunnet, sa Thea Tveter Lysvik (29) til Dagsavisen onsdag.

Hun jobber på Aktivitetsskolen (AKS) og som skoleassistent, og tjener i underkant av 300.000 netto i året. Det gjør henne til en del av en stor gruppe arbeidstakere som har lave lønninger. De utgjør rundt 25 prosent av arbeidsstokken, og har mindre å gå enn andre når det er dyrtid, renteøkninger og strømkrise. Nå mener regjeringens foretrukne budsjettpartner, SV, at det må gjøres noe for Lysvik og resten av denne gruppa i statsbudsjettet som legges fram 6. oktober.

Thea Tveter Lysvik (29), skole- og AKS-assistent.

Stramt budsjettår

Etter budsjettkonferansene har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet at det blir et «stramt, men rettferdig» budsjett med tøffe prioriteringer og kutt i bruk av oljepenger. Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) understreket også at forskjellene ofte blir større i urolige tider.

– Målet for Ap og Sp er å ta de politiske grepene som gjør at man ikke får økte forskjeller, men mindre, sa Vedum ifølge NTB. Budsjettet må uansett forhandles med SV, skal det bli flertall. SV har på sin side varslet at de vil stille harde krav om at det ikke skal gjøres kutt i velferden i budsjettet, og at skattene må økes for landets rikeste.

– Statsbudsjettet må jo svare på den situasjonen folk står i. Vi vet at regjeringen har varslet et stramt budsjett, men spørsmålet er jo: «Hvem skal det være stramt for?», sier Kirsti Bergstø, fungerende leder i SV.

Hun har merket seg Thea Tveter Lysviks historie i Dagsavisen.

– Det er en stor gruppe mennesker som har lave lønninger, og for mange er det ekstra tøft nå når strømprisen er så høy, når drivstoffprisen går opp og når matvareprisene øker. Den dyrtida vi er inne i nå er ekstra tung å bære for dem, og kan øke de økonomiske forskjellene hvis ikke utfordringen møtes med en kraftig, økonomisk omfordelingspolitikk, sier Bergstø til Dagsavisen.

Mer til de som har minst

For det er blant annet slik SV vil hjelpe lavtlønte som Lysvik: Med mer skatt for de rikeste og skattelette for de som har minst.

– Vi mener det er på høy tid å stramme inn for de på toppen, redusere deres kjøpekraft, og sørge for at de som har aller mest i samfunnet bidrar mer i skatt. Økonomisk omfordeling må blir det store grepet i statsbudsjettet som kommer i høst, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Vi må få en mer rettferdig skattepolitikk, og de som har lite bør få mer skattelette, sier hun.

– Vi må generelt styrke kjøpekraften for denne gruppa, og en måte å gjøre det på er å styrke velferden. Det vil bidra positivt inn på økonomien til folk. Nå har ikke Lysvik barn, men for barnefamiliene vil gratis SFO for 1.-klassinger bety titusenvis av kroner i året. Halv pris på tannhelsetjeneste vil bety mye for unge voksne. Generelt er det å bygge ut velferden vår en måte å sikre tryggheten også for lavtlønnede, mener Bergstø, og fortsetter:

– Vi må også sikre de aller mest sårbare, som sosialhjelpsmottakere og minstepensjonister, men folk med lave lønninger har lite å gå på og merker det spesielt nå. Det er også de vi snakker om når vi sier at forskjellene i landet vårt øker, fordi flere og flere settes i en mer krevende økonomisk situasjon.

Ny kommisjon

Bergstø minner også om regjeringens løfte i Hurdalsplattformen: Det må settes ned en lavtlønnskommisjon.

– Dette er selvsagt ikke en løsning for de som sliter med regningene i neste måned, men vi mener uansett at det haster med å få plass en slik kommisjon. Den er viktig å få på plass. Den kan se bredt på arbeidslivet for å finne ut av hva det er som gjør at noen yrkesgrupper blir hengende etter, og hva vi kan få gjort med det. Vi må starte dette arbeidet, og ta dette på det dypeste alvor, mener SVs fungerende leder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: