Nyheter

NHO-leder åpner for vindkraft på land: – Noen er hysterisk forbannet

Styreleder i NHO Nordland tar til orde for utbygging av vindkraft på land, men møter motstand hos aksjonsgruppe. - Personlig vil jeg ikke utelukke sivil ulydighet, sier nestleder i «Motvind Sjonfjellet».

Styreleder i NHO Nordland, Espen Haaland, sier til Rana Blad at kraftkabler for å utjevne forskjellene i kraftprisene mellom Nord-Norge og Sør-Norge er en dårlig idé.

Selv ønsker han å dra fram planene om vindkraftutbygging på land, nærmere bestemt på Sjonfjellet utenfor Nesna på Helgeland.

– Jeg vil heller ha inngrep i naturen fremfor kraftunderskudd, for det alternativet vil være verre, sier han til Dagsavisen, og mener Nord-Norge vil oppleve et energiunderskudd som vil ramme landsdelen kraftig.

– Det er mange industriprosjekter som ser mot vår region for å etablere seg, og da blir det et kraftunderskudd i regionen. Da vil kostnadene for strøm skyte i været. Det vil få konsekvenser for aktiviteten i nord, sier han, og mener ingen har kommet med et bedre alternativ enn vindkraft på land.

Haaland sier han har mottatt flere meldinger det siste døgnet om uttalelsen hans.

– Noen er hysterisk forbannet for at jeg har sagt dette. Jeg sitter ikke på en fasit, vi har en utfordring å løse. Men de som er motstandere av vindkraft sier nei fordi det er «svineri», men ingen kommer med et bedre alternativ, sier han.

– Vi må tørre å diskutere dette, hvis ikke kommer problemet og vi står uten en løsning.

Sterk motstand

Nestleder i aksjonsgruppen «Motvind Sjonfjellet», May-Lene Meyer, reagerer sterkt på uttalelsene til Haaland om at man trenger mer lokal kraft i Nord-Norge for å forsyne nye industriprosjekter.

– Hvor mange nye industriplaner skal rettferdiggjøre vindkraftutbygging? spør Meyer, og påpeker det er en pågående naturkrise som gjør bevaring av intakt natur svært viktig.

Motvind Sjonfjellets leder Arnt Ivar Lillevik og nestleder May-Lene Meyer ønsker ikke vindkraftutbygging på fjellet.

– Både med tanke på naturmangfold, men også at å bevare intakt natur er det beste klimatiltaket for å binde opp karbon, sier hun, og mener utbygging vil føre til store utfordringer for reindrift og biologisk mangfold, samt reiseliv og turområder for rekreasjon hele året.

I stedet for å bygge ut vindkraft, ønsker organisasjonen Motvind Sjonfjellet at man effektiviserer den produksjonen man allerede har.

– Skal man produsere ny kraft må man gjøre det på en skånsom måte, noe vindkraft absolutt ikke er, sier Meyer, og sier facebookgruppen til organisasjonen har rundt 4.600 medlemmer.

– Vil dere være villig til å aksjonere mot en eventuell utbygging?

– Jeg kan ikke snakke på vegne av Motvind-gruppa, men personlig vil jeg ikke utelukke sivil ulydighet, sier Meyer.

Haaland sier han har stor respekt for engasjementet til Motvind Sjonfjellet, men at det er for få løsninger som blir presentert og etterlyser mer konkrete forslag.

– Å bruke energien mer fornuftig, det må gjøres i tillegg. Alle monner drar, men hvis man summerer de prosjektene som er i gang i landsdelen, så er det enorme mengder energi – og det har vi ikke i dag, så vidt meg bekjent.

Lokalsamfunnet kan legge ned veto

Siv Mossleth (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget er enig med Haaland om at man ikke bør fremskynde utbyggingen av kraftkabler mellom landsdelene i nord og sør, men mener NHO-styrelederen er for lettvint i sin videre analyse.

– Det er viktig at lokalsamfunnet har en stemme med i laget når det planlegges naturinngrep. Senterpartiet er helt tydelig på at hvis lokalsamfunnet ikke ønsker vindmøller, så har de vetorett, sier hun, og viser til at det i Hurdalsplattformen står at det kreves lokal aksept for vindmølleutbygging.

– Sier Nesna kommune nei til vindmølleutbygging, ønsker vi ikke å overstyre det, konstaterer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: