Nyheter

Folk som deler saker på sosiale medier, tror de forstår mer enn de faktisk gjør

Å dele saker på sosiale medier gjør at folk tror de vet og forstår mer av innholdet i artikkelen enn de faktisk gjør, ifølge amerikanske forskere. Bare halvparten leser faktisk gjennom en hel sak før de deler den videre på nett.

Forskere ved Universitetet i Texas ville undersøke hva folk faktisk forstår av sakene de selv deler på sosiale medier. Resultatet var nedslående.

Konklusjonen var at folk som deler artikler og nyheter på sosiale medier selv ofte føler at de har full kontroll på innholdet de har delt, selv i de tilfellene der de ikke har lest artikkelen eller bare lest overskriften.

Effekten er særlig tydelig når folk har delt en artikkel med sine nærmeste venner og kjente. Forskerne mener at det å dele en sak på sosiale medier i seg selv gjør at mange inntar en ekspertrolle om temaet de nettopp har delt en artikkel om.

– Grunnen til dette er at i sosiale medier kan vi dele informasjon vi faktisk ikke kan eller forstår. Vi kan dele artikler som vi verken har skrevet eller lest. Idéen bak er at når vi deler informasjon på sosiale medier framstår vi smartere enn vi er. Det kan påvirke oss til å tro at vi faktisk er så smarte som vi framstår, sier Adrian Ward, en av forskerne bak rapporten til universitetets egen nettside.

Leser ikke sakene

Gjennom en rekke studier og eksperimenter undersøkte forskerne hvor mye personer som deler artikler på sosiale medier tror de vet om innholdet i artiklene sammenlignet med andre som ikke har delt de samme artiklene. En gruppe Facebook-brukere fikk utdelt noen artikler de skulle lese, og de kunne dele artikkelen videre som de selv ville.

Etter å ha observert hvem som har delt artikkelen videre og hvem som ikke har gjort det har forskerne målt både subjektiv og objektiv kunnskap, altså hva deltakerne faktisk kunne og hva de trodde de kunne, om hva artiklene handlet om hos begge gruppene. Forskerne fant et tydelig mønster der gruppa som hadde delt artikkelen videre i sosiale medier i langt større grad enn den andre gruppa mente at de kunne noe om temaet artikkelen beskriver, selv i tilfellene der de ikke hadde lest hele saken.

Artiklene forskerne har brukt som referansepunkter handler om alt fra kreftforskning og sportsnyheter til økonomi og finans.

– Vi blåser opp vårt eget selvbilde og vårt eget kunnskapsnivå fordi vi signaliserer til andre gjennom deling av artikler at vi er eksperter på temaet artikkelen handler om, sier Susan Broniarczyk, en av forskerne bak studien, til universitetets eget nettsted.

Forskerne drar sammenligninger med tall fra den årlige internasjonale medievanestudien fra Reuters Institute, som viser at bare 51 prosent av folk som leser nettaviser faktisk leser hele saken de klikker på. 26 prosent leser bare deler av saken, mens 22 prosent bare leser overskrifter.

Tar større risiko

I et av eksperimentene ble 300 Facebook-brukere invitert til å lese en artikkel om hvordan man raskest mulig kunne få avkastning på investeringer. Forskerne delte deretter opp de 300 i to grupper, de som delte artikkelen videre og de som ikke gjorde det.

Deretter skulle deltakerne, i en oppgave de ikke visste at var relatert til artikkelen de nettopp hadde lest (og delt), investere 10.000 hypotetiske dollar i et pensjonsfond. Med hjelp fra en investeringsrobot skulle de selv vurdere hvor stor risiko de ønsket å ta i investeringene.

Forskerne så et tydelig mønster: Av de 300 valgte de som hadde delt artikkelen videre, å ta vesentlig større risiko på investeringene enn gruppa som ikke hadde delt artikkelen. Ofte valgte de et vesentlig mer aggressivt investeringsregime enn spareroboten foreslo for dem.

– Når folk føler de har mer kunnskap er det større sannsynlighet for at de tar risikofylte avgjørelser, sier Ward til Big Ideas.

Forskerne bak studien mener sosiale medieplattformer bør finne insentiver til brukerne for å faktisk lese saker før de liker og deler videre. NRK har tidligere eksperimentert med noe lignende, der de har bedt leserne ta en kort quiz om innholdet i saken før leserne fikk anledning til å kommentere i kommentarfeltet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen