Nyheter

Kabinansatte i SAS skal ha ny tariffavtale: – Uaktuelt å gå ned i lønn nok en gang

Etter at pilotene ble enige med SAS etter streiken i sommer, har de kabinansatte ingen forhåpninger om en kraftig lønnsøkning.

– Vi forventer nå at SAS ikke bare tenker kroner og øre, men tar innover seg at det kan bli svært vanskelig å rekruttere kvalifiserte kandidater dersom intensjonen fremdeles er å betale de ansatte så dårlig lønn, sier Elin Roverudseter, forbundsleder i Kabinansattes Forening, til FriFagbevegelse.

Avliver myten om luksusliv

Startlønna for en nyansatt i fulltidsstilling som kabinansatt i SAS er på 25.039 kroner i måneden før skatt, ifølge forbundslederen.

Roverudseter understreker at hovedoppgaven for de kabinansatte er å ivareta flysikkerheten til andre mennesker. Hun synes det er trist og uakseptabelt at dette yrket er så lite verdsatt.

– De kabinansatte har et av de aller dårligst betalte yrkene i Norge, påpeker forbundslederen før lønnsforhandlingene med SAS starter i september – nærmere bestemt i uke 36 og uke 37.

Det er satt av to uker til forhandlinger. Parallelt med Kabinansattes Forening i LO, som er den største fagforeningen for kabinansatte i SAS, skal også SAS Norge Kabinforening i Parat i lønnsforhandlinger.

– De kabinansatte er en kraftig stigmatisert yrkesgruppe, påpeker Roverudseter.

– Man mener og tror mye om de kabinansatte, som at de har en godt betalt jobb og får reise rundt i verden og bo på flotte hoteller, men det er langt fra virkeligheten. Dette er en hardt arbeidende yrkesgruppe med lav lønn, sier hun.

Tapt kjøpekraft hele tida

De kabinansatte har en lavere lønn i dag enn de hadde for ti år siden i 2012.

Medregnet prisøkning, lønnsnedgang, lønnsfrys og fjerning av kompensasjon for ugunstig arbeidstid, ved siden av at arbeidstida har økt per år uten tillegg i lønn, er nedgangen i kjøpekrafta ganske kraftig.

Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Om prisene øker mer enn lønna di, taper du kjøpekraft. I 2021, for eksempel, tapte de aller fleste kjøpekraft fordi prisene økte mer enn lønna.

Flyvert er også det yrket som hadde en av de laveste prosentvise økningene i snittlønnen i årene 2017 til 2021. Flyverter, båtverter m.m. hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35.470 kroner i 2017. Fem år senere, i 2021, hadde den økt til 37.230 kroner. Økningen er på 1.760 kroner, altså 5 prosent.

– Vi godtar ikke å gå ned i lønn nok en gang. Det er egentlig helt uaktuelt med en lønnsreduksjon i et yrke som allerede er definert som et lavlønnsyrke, påpeker Roverudseter.

Milliardgjeld i SAS

Forbundslederen er innforstått med at SAS befinner seg i en alvorlig økonomisk krise. Totalt har selskapet 20 milliarder kroner i gjeld. Nå skal SAS hente inn kapital i det private markedet.

Konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner.

– Det er viktig å ta innover seg den situasjonen selskapet er i. Det å forvente kraftige lønnsøkninger er derfor utopi, mener Elin Roverudseter.

– Samtidig har det vært en nedadgående spiral for de kabinansatte med redusert lønn og økt arbeidsmengde. Vi har allerede 47,5 timers arbeidsuke og kan ikke jobbe mer enn det, sier hun.

Privatliv med forpliktelser

I likhet med ansatte i andre yrker har kabinansatte barn og familie og et privatliv med forpliktelser. Det er også et moment som bør vektlegges i forhandlingene, mener Roverudseter.

– Verken lønn eller arbeidstid kan tynes noe mer. Det er ganske unorsk at lønnsmottakere må gå med på lønnskutt i en eller annen form i hvert eneste tariffoppgjør. Lønnskutt helt uaktuelt, sier hun.

Selv har aldri Elin Roverudseter vært i streik i løpet av sin 28-årige periode som flyvert.

Norsk Kabinforening i LO har den samme utløpstiden på tariffavtalen som SAS Norge Kabinforening i Parat. Avtalen gikk ut 1. april, men den er gyldig fram til partene kommer tilv enighet om en ny.

– Vårt fokus blir lønn, og å få opp lønna, ikke minst grunnlønnen, slik at den blir noe å leve av. Den har stått stille siden 2012, sier Martinus Røkkum, nestleder i Parat-foreningen, til E24.

Pilotene gikk ned i lønn

SAS vil ikke si noe om hva de vil prioritere i forhandlingene.

I juli gikk 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik. Streiken varte i 15 dager, noe som førte til over 3.700 kansellerte avganger. 380.000 passasjerer ble berørt.

SAS fikk pilotene med på et lønnskutt på 5 prosent, og pilotenes arbeidsuke ble samtidig økt fra 47,5 timer til inntil 60 timer enkelte uker.

Avtalen trer i kraft fra 1. oktober og sikrer SAS fred fram til 2027. Den innebærer at partene har fredsplikt – og er forhindret fra å streike og gå til lockout – i fem og et halvt år.

Kan bli ny streik i SAS

De kabinansatte i SAS har, ifølge Roverudseter, fredsplikt i den nåværende tariffavtalen. Det betyr at de ikke kan streike.

– En tilsvarende fredsplikt som pilotene nå har signert på, har vi ikke hatt, sier hun.

– Vi håper å komme til enighet med SAS, men i motsatt fall er streik eneste maktmiddelet arbeidstaker har, legger Roverudseter til.

Fagforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler med SAS på egen hånd. Pilotene og de fire foreningene i de tre landene, derimot, forhandlet sammen som SAS Pilot Group, SPG.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: