Nyheter

Barn føler seg utenfor med gammel skolesekk: – Det er jo veldig sårt å se

Til tross for at de fleste har høyere utgifter i år enn i fjor, har færre familier tatt kontakt med Gunn Marie Eriksen for å få tildelt gratis skolesekk. Nå er hun bekymret for at lavinntektsfamiliene i Oslo Øst ikke har fått med seg tilbudet.

Enten vi liker det eller ikke kan skolesekken ha mye å si for selvfølelsen til barn og ungdom. Derfor gikk fem lokale mødre gått sammen for å inkludere flere som vokser opp med dårlig råd.

– Det er store forskjeller på barna i Østensjø, og det er jo veldig sårt å se. Mange barn har høye forventninger til skolestart, og det å stå med en ny sekk er veldig viktig for mange, sier trebarnsmor og initiativtaker, Gunn Marie Eriksen (41)

Bydel Østensjø strekker seg fra den eldre småhusbebyggelsen på Godlia, Høyenhall og Rognerud til drabantbyene Manglerud og Skullerud. Her vokser det opp barn i alle samfunnslag.

Begynte som bursdagshjelp

Prosjektet startet da småbarnsmødrene la merke til at det var flere barn som ikke fikk bli med på bursdagsfester fordi familien ikke hadde råd til å kjøpe gave til bursdagsbarnet. De bestemte seg for å samle inn penger for å hjelpe barna, og ved hjelp av Vipps fikk de inn nok midler til å kjøpte bokser med ulike bursdagsgaver i, sånn at barna selv kunne velge hva de ville gi bort.

Noen familier hadde heller ikke råd til å selv å arrangere bursdagsfest for barna sine, så de fem bestemte seg for å gi støtte til dette også. Deretter rettet de blikket mot barna som følte seg utenfor fordi de ikke hadde fin nok skolesekk.

I noen kommuner i Norge får barna utdelt gratis skolesekk. Det gjelder ikke i Oslo, men i Trønderlag, Troms, Finnmark, Nordland og Telemark har de hatt ordninger der førsteklassinger får utdelt gratis sekker som er like. NRK har imidlertid skrevet om at mange av disse sekkene kastes etter et år, da elevene ikke ønsker 1.klasse-sekker i 2. klasse.

I Oslo kan imidlertid foreldre som ikke har råd til skolesekk henvende seg til Frelsesarmeen, som deler ut en del gratis skoleutstyr, deriblant sekker.

Fra frivillig vippsing til grasrotandel

Men tilbake til Østensjø: Mødrene opprettet facebookgruppa «Hjerte for Østensjø», både for å oppfordre folk i nærområdet til å støtte prosjektet ved å støtte dem økonomisk, og for å nå ut til familiene som trengte hjelp. I dag er gruppa mindre avhengig av egen innsamling, da de får økonomisk støtte både fra Norsk Tippings Grasrotandel og fra Opsahlfondet.

– Dessuten har vi en veldig god avtale med sekkprodusenten Beckmann som støtter prosjektet, det gjør at vi kan hjelpe veldig mange flere enn vi ellers kunne gjort, sier Eriksen.

Fremdeles mulig å få gratis sekk

De som har behov for en gratis skolesekk kan ta kontakt med gruppa på Facebook. Når flere har meldt sine ønsker bestiller Eriksen sekker fra leverandøren.

– Vi prøver å bestille ulike sekker, sånn at barna som kommer kan få velge hvilke de vil ha, nesten som i en butikk.

I fjor var det 30 barne – og ungdomsskoleelever som fikk tildelt ny sekk. Men til tross for høye strømutgifter og økte matpriser, er det langt færre som har tatt kontakt i år. Eriksen tviler på at behovet har blitt mindre, og er redd for at de rett og slett ikke har nådd ut til like mange i år.

– Så langt har vi levert ut 20 sekker, men nå har vi forlenget fristen fra 24. juli til 1.august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: