Nyheter

Arbeiderpartiet reagerer på Solberg-utspill: – Vi skal ikke gjøre business av NAV

Arbeiderpartiet vil ha Høyre-svar om delprivatisering av Nav. Det finnes ingen «one size fits all» på utenforskap, svarer Høyre, som vil ha flere sosiale entreprenører inn i Nav.

– Jeg er mest opptatt av at de som jobber i førstelinjen i NAV, ut mot de som banker på, skal ha større mulighet til å bruke ulike ordninger for å få folk tilbake i jobb.

– Du sier en delprivatisering av NAV?

– Jeg sier at det godt kan være at det også er andre enn NAV som kan gjøre den individ-tilpasningen som gjør at vedkommende lykkes og får seg en jobb han eller hun liker. Mange sosiale entreprenører kan ta en slik utfordring.

Det sa Erna Solberg til VG tidligere i sommer. Høyre-lederen skal våren 2023 gi ut bok, og her peker hun på det hun mener er den største utfordringen samfunnet står overfor: Norge mangler arbeidsfolk. Rundt 600.000 nordmenn i alderen 18 til 67 år står i dag utenfor arbeid. Samtidig er antallet uføre på 374.000, ifølge SSB. Én av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, og antallet er økende.

Solbergs forslag om mer bruk av private aktører i Nav er hårreisende, mener Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide.

– Vi risikerer å få et Nav som rusher folk over målstreken for tidlig, fordi bedriftene bare vil ha folk raskest mulig ut i jobb. Da risikerer de å falle utfor igjen. Personer som snubler på andre siden av målstreken. En delprivatisering av Nav er ikke riktig måte å løse framtidas utfordringer på. Vi skal ikke gjøre mer business av NAV.

Foreslår flere mindre arbeidsrettede tiltak

Høyres stortingsrepresentant Anna Molberg bekrefter at Høyre stiller seg bak Solbergs utspill i VG. Hun viser til partiprogrammet, som stadfester at partiet vil «gjennomføre en innovasjonsreform i Navs arbeidsmarkedstiltak».

Herunder gjøre det lettere å gjennomføre flere mindre anbudsrunder for arbeidsrettede tiltak i de enkelte kommunene.

– Alle som ønsker å bidra til å inkludere folk i arbeidslivet og som har egne skreddersydde programmer for ulike mennesker bør få muligheten til å søke om statsstøtte og delta i anbudskonkurranser. Det må selvsagt stilles krav, og det kan for eksempel sikres gjennom såkalte effektkontrakter, sier Høyres stortingsrepresentant, og utdyper:

– En effektkontrakt inngås mellom Nav og bedriften som har vunnet anbudskonkurransen. Det handler om at bedriften må kunne vise til bestemte resultater, som arbeidstrening, samfunnsnyttige formål, en fast stilling senere, eller en deltidsstilling.

Vereide er skeptisk til å øke bruken av anbudsbedrifter, og viser til dårlige erfaringer fra bruken slik den er i dag.

– Det har vært mange ansatte i slike bedrifter som ikke har fått vite om de har videre jobb i anbudsbedriften når det bare er uker igjen av kontrakten.

Dette fører til stor uforutsigbarhet, både for de som er på arbeidsrettede tiltak gjennom anbudsbedriftene, men også for de som jobber med tiltakene, mener Vereide.

– Med mange mindre oppdrag blir det stor gjennomtrekk i samarbeidet med disse bedriftene. Det skaper masse uforutsigbarhet.

Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre.

77 prosent av Navs arbeidsmarkedstiltak er private

Fra før brukes en stor andel private aktører i Navs arbeidsmarkedsrettede tiltak. Det dreier seg om både ideelle aktører og bedrifter som drives av profitt.

De viktigste arbeidsmarkedstiltakene som anskaffes og leveres av private i dag er Oppfølging, Avklaring, Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), Fag- og yrkesopplæring, og jobbklubb, skriver Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i NAV, til Dagsavisen i en e-post.

Ifølge Grundtjernlien utgjør disse tiltakene allerede så mye som 77 prosent av alle arbeidsmarkedstiltak i NAV.

Resten er i hovedsak tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), i tillegg til et stort antall tiltaksplasser innenfor tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. Disse leveres av arrangører som eies av kommuner og fylker.

Dette er en balansegang som fungerer bra i dag, mener Vereide i Arbeiderpartiet. Men samarbeidet mellom de private tiltaksbedriftene og Nav bør bli bedre.

– I enkelte tilfeller er det nesten sånn at kommunikasjonen skjer per faks. Det er et stort behov for enklere digitale systemer som kan forenkle samarbeidet.

Høyres Molberg skryter av Navs samarbeid med private virksomheter og ideelle aktører.

– Mange sosiale entreprenører tilbyr eksempelvis ulik arbeidstrening, et sted å være for å sosialisere, ta førerkort eller få leksehjelp. Et eksempel fra mitt hjemfylke er Nøsen Yoga som hjelper tidligere innsatte og rusmisbrukere tilbake til samfunnet gjennom arbeid med hotelldrift og yoga-trening.

Gulrot som får flere ut i jobb

Profitten som kommer private aktører til gode fungerer som en gulrot som kan øke innovasjonen og gründerskapet, og finne nye måter å få flere i jobb, mener Molberg.

– Det finnes ingen «one size fits all» på utenforskap. Den løsningen som hjalp for 54 år gamle Berit, er kanskje ikke den løsningen som fungerer for 28 år gamle Erik. Sosiale entreprenører, enten de er private, kommunale eller ideelle stiftelser er flinke til å tenke nytt og bidrar til å sikre et variert tilbud som kan treffe flere.

Arbeiderpartiets Vereide er uenig.

– Vi trenger det sosiale sikkerhetsnettet uten at det skal finnes profitt i andre enden. Det finnes fordømt mange helt normale mennesker som får drømmer og ambisjoner knust når de får en knekk i helsa. De som skal hjelpe disse kan ikke være drevet av å maksimere profitt.

Større frihet for Nav-ansatte

Framfor flere nye aktører inn i Nav, vil Arbeiderpartiet har mer tillit til de ansatte, og dessuten at de skal få større frihet i metodene de ønsker å bruke for å få folk i jobb.

– Slik det er i dag er det nesten som et «Dante’s inferno» av kontrollposter for de ansatte og mistillit til systemet.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant har møtt på Nav-ansatte som er villige til å strekke seg ekstra for å hjelpe, men som fremfor å roses for innsatsen blir «kalt inn på teppet», sier han.

– Det var en ung kar som helt hadde mistet troen på arbeidslivet. Han fortale likevel at han kunne tenke seg å prøve å kjøre lastebil. Den ansatte i Nav fikk ordna det sånn at mannen fikk lappen for lastebil. Det som skjedde så, var at mannen ble kalt inn på teppet i Nav, for dette lå ikke i verktøykassa til de ansatte. Sånn kan det ikke være, vi har behov for mer lokal fleksibilitet.

– Tror du det er mange Nav-ansatte som er villige til å strekke seg såpass langt?

– Jeg har møtt mange ansatte i Nav, og dette er flinke folk. Men de møter mye frustrasjon over systemet, og er i tillegg veldig lojale i jobben sin. De trenger større frihet.

Nedstemte forslag på Stortinget

Høyre har, sammen med Frp og Venstre, allerede fremmet et forslag på Stortinget om «å ta alle gode krefter i bruk» for å få flere ut i jobb.

Forslaget ble nedstemt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt i begynnelsen av juni.

– Det er synd at ideologi og manglende tro på at private aktører skal komme i veien for gode løyper ut i arbeidslivet. Det betyr svært mye for det enkelte mennesket som får en slik mulighet, mener Molberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen