Nyheter

Raser mot barnehageforslag: – Et angrep på samholdet i familien

Venstrekvinnelaget mener kvinner må velge mellom full jobb og et godt tilbud til barna. Løsningen deres møter sterk kritikk fra Arbeiderpartiet.

Venstrekvinnelaget foreslo nylig et døgnåpent omsorgstilbud for de som jobber når barnehagen er stengt. Det har skapt debatt.

– Vi må tørre å snakke om at barnehagens åpningstider er en begrensning for mange kvinners mulighet til deltakelse i arbeidslivet. Og at i dagens situasjon så taper både barna og foreldrene på det. Vi har ikke råd til å sette kvalitet i barnehagen og kvinners mulighet til å jobbe full stilling opp mot hverandre, sa Solveig Schytz, leder av Venstrekvinnelaget til Dagsavisen i juni.

Ida Lindtveit Røse fra KrF sa i «Dagsnytt 18» at de med dette forslaget setter arbeidslinja foran familielinja, og plasserer barnet i andre rekke. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet kritiserer nå Venstrekvinnelaget for å «tåkelegge alvorlige konsekvenser» som forslaget kan ha.

– Venstres negative arbeidslivspolitikk skaper et samfunn der folk i praksis blir løpende rundt i et hamsterhjul 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier han til Dagsavisen.

Skaper nye problemer

– Dette handler om at aleneforsørgere i turnusarbeid eller med ettermiddags- og kveldsarbeid skal ha muligheten til å ha en full jobb, også de som ikke har besteforeldre som kan være barnevakt i nærheten, sier Schytz til Dagsavisen.

Sandtrøen i Arbeiderpartiet mener at forslaget vil føre til at enda flere må jobbe i en krevende turnus, og dermed får uforutsigbare arbeidshverdager.

– Et slikt tilbud skaper nye behov. Da må vi ha flere ansatte i barnehage gjennom hele døgnet, vi må ha folk som skal lage mat i barnehagene og folk som skal administrere. Dermed går vinninga opp i spinninga, og du skaper problemer som gjør at mange flere må jobbe hele døgnet rundt, sier han.

Venstrekvinnelaget mener et døgnbemannet omsorgstilbud vil foreldre som jobber kveld, muligheten til å være sammen med barna sine på dagtid. Det kan imidlertid gi motsatt effekt, ifølge Sandtrøen. Han frykter at det kan bli lettere for arbeidsgivere å pålegge foreldre å jobbe natturnus, fordi de kan sende barna sine til en døgnbemannet barnehage.

– Vi er veldig kritisk til at man går til angrep på samholdet i familien. Venstre vil fjerne felles høytidsdager og samtidig ha søndagsåpne butikker. I kombinasjon med døgnåpne barnehager skaper det et samfunn hvor det blir vanskelig for familier å planlegge tid sammen, enten det er om kvelden eller i helgene, eller i ferie og fritid, sier Ap-politikeren.

Ingen forskjell

Venstrekvinnelaget har understreket at de ikke foreslår døgnåpne barnehager, men et supplement til dagens tilbud. De er også tydelige på at de ikke foreslår at barna verken skal være i barnehagen eller det supplerende omsorgstilbud flere timer i uka enn i dag.

Det er ingen forskjell på de to begrepene, mener Sandtrøen.

– Jeg sier det som det er. Venstrekvinnelaget prøver nok å tildekke, men skal barnet bli ivaretatt på en god måte må det i realiteten bli en døgnåpen barnehage, sier han.

– Forstår du bekymringen for at mange foreldre ikke har noe sted å sende barna sine når de jobber turnus?

– Jeg forstår godt ønsker fra enkelte personer. Samtidig må vi huske på at det kan skape behov, og andre arbeidstakere får ubekvem arbeidstid. Som sagt er dette en del av en større debatt: skal vi har et samfunn der vi vet når vi kan være sammen som familie og venner, eller skal det være et hamsterhjul?

På spørsmålet om hvordan Ap vil få flere kvinner i fulltidsstillinger, svarer han:

– Det er nettopp det Ap og Sp regjeringen gjør i dag. Vi styrker arbeidsmiljøloven og retten til heltid. Det er for mange kvinner som dessverre bare får deltidsstillinger, spesielt i helsesektoren. Det har vært et for dårlig lovverk under høyreregjeringen som gjør at du kan gå på deltid, selv om du kan jobbe tilsvarende heltid. Med eget forslag sørger vi for at de da får en heltidskontrakt, når de jobber så mye som de gjør. Det er viktige tiltak som gjelder alle, både de som har barn, de som ikke har barn og de som kommer til å ha barn i framtiden.

Han viser til at regjeringen fikk tidligere i år gjennomslag i Stortinget for å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser i Arbeidsmiljøloven. Sandtrøen peker på at Venstre stemte imot lovforslaget.

Må endre arbeidslivet

Solveig Schytz, leder for Venstrekvinnelaget, er forelagt kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Vi må forholde oss til samfunnet slik det er. Faktum er at mange arbeider turnus, eller på annen måte helt eller delvis har arbeidstid tidlige morgener, om kvelden om natta. Da er ikke barnehagen åpen. Små barn er da ofte hos familie og venner, større barn kan være mye alene. Vi vet for lite om hvor barn foreldre som jobber kveld og natt er og hvordan de har det når foreldrene er på jobb. Dette må det forskes mer på, sier hun.

Schytz mener det er nødvendig å gjøre endringer både i arbeidslivet og i tilbudet til barna.

Solveig Schytz ønsker debatt, selv om hun synes saken er krevende.

– Det trengs mer fleksibilitet i turnusyrker for eksempel slik at de som kan og ønsker å jobber mer helg og kveld kan gjøre det, – og økt bruk av alternativ turnus med lengre vakter.

Venstrekvinnelagets forslag er en del av en politisk uttalelse om barnehagetilbudet i Norge. Uttalelsen ble foreslått for Venstres landsstyremøte, men ble ikke vedtatt av landsstyret i år. Kvinnelaget håper de kan få uttalelsen vedtatt ved neste anledning.

– Ikke alle kan velge å jobbe mellom klokken 8 og klokken 16. I dag må mange velge mellom full jobb og et godt tilbud til barna. Og det er ei likestillingsfelle – det er oftest kvinner som jobber turnus, jobber deltid og er aleneforsørgere, sier Schytz.

På Dagsavisens spørsmål om hvordan tilbudet skal utformes og finansieres, svarer hun:

– Vi har ikke fasiten på hvordan et slikt tilbud bør utformes. Det bør testes ut ulike modeller og evalueres grundig. Det er gjort flere forsøk med fleksible åpningstid og døgnåpen barnehage tidligere. Erfaringene herfra bør tas fram, og vurderes grundig. Poenger at jo at barna skal få et tilbud som er bedre, ikke noe som er dårligere.

– Tilbudet må utformes slik at fellesskapet og det pedagogiske tilbudet til barna ivaretas på en god måte, og det er viktig at det ikke betyr at barna får mindre tid sammen med familien, foreldre og barn trenger tid sammen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: