Nyheter

Denne frontruta måtte sjåføren rett til verksted og skifte

Tungbiler med store sprekker i rutene er et stadig tilbakevendende problem for vegvesenets kontrollører ved grenseovergangene. – Farlig både i solskinn og regn, sier seniorinspektør.

Store og tydelige sprekker i frontruta på et polskregistrert vogntog som ble kontrollert ved Svinesund 8. juli 2022.

Det ferske eksempelet på fenomenet ble avdekket torsdag 7. juli, da et polskregistrert vogntog ble tatt inn til kontroll ved Svinesund.

– Dette er nok en rute sjåføren måtte rett på verksted for å få skiftet før han kan kjøre videre, fastslår seniorinspektør Bent Müller i Statens vegvesen overfor Dagsavisen Demokraten.

– Veldig dårlig sikt

Han var ikke selv til stede på den aktuelle kontrollen, men etter å ha kikket litt nærmere på både bildet og rapporten, forteller han at mannskapene deres ved de ulike kontrollpostene kommer over lignende tilfeller daglig.

– Sprukne frontruter er et stort problem. Selv om akkurat denne kanskje var litt i overkant, deler vi ut flere kontrollsedler hver dag som følge av blant annet steinsprutskader. Noen ganger er det oppimot like ille som det vi ser her, og til og med enda verre, utdyper Müller.

Og det er flere grunner til at de ser svært alvorlig på denne typen skader.

– Dette er farlig både når sola skinner, fordi sollyset som treffer ruta da kommer helt feil inn, men også dersom det regner. Når vindusviskerne går over en sånn rute, får man veldig dårlig sikt, som igjen fører til dårlig trafikksikkerhet, sier seniorinspektøren.

– Sikten er vesentlig, og derfor er dette noe vi jobber med hele tida. Det kan være å be sjåførene fjerne bord eller annet, og bytte ut frontruter som denne, legger han til.

26 tonn dårlig sikret stål

Føreren av det polskregistrerte vogntoget er imidlertid ikke den eneste som ble beordret til nærmeste verksted før transportoppdraget kunne fullføres. Samme dag ble det avdekket svake bremser på tilhengeren på en tungbil som kom fra Litauen, og sjåføren måtte derfor laste av varene og kjøre for å få service på bremsene.

På et svenskregistrert vogntog ble det avdekket slett sikringsarbeid, som medførte at lasten hadde forskjøvet seg ut over tillatt bredde på kjøretøyet.

– Godset måtte flyttes innenfor kjøretøyets bredder og sikres før videre kjøring, heter det i vegvesenets rapport.

Ytterligere en polsk vogntogsjåfør, som fraktet 26 tonn stålbjelker, ble også ilagt et midlertidig kjøreforbud fordi lasten ble håndtert på uforsvarlig vis.

– Det var påmontert tolv nye stropper for sikring av gods. Stropper var ikke beskyttet mot skarpe kanter mot stålet, og var synlig skadet og ikke egnet for sikring av godset for videre kjøring. Det var også for lite antall stropper, så fører måtte fremskaffe flere stropper for å sikres godset godt nok, og samtidig montere beskyttelse for stropper, skriver vegvesenet.

Totalt 33 tunge kjøretøy ble kontrollert ved Svinesund denne torsdagen, og ni av disse hadde feil og mangler som kvalifiserte til skriftlig pålegg om utbedring. I fem av tilfellene var tilstanden såpass ille at vegvesenet så seg nødt til å ilegge bruksforbud.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen