Nyheter

FHI: Derfor øker smitten og koronadødsfallene

Ny koronavariant og avtagende effekt av vaksiner er grunnen til at vi nå ser en økning i smittetall, innleggelser og dødsfall.

– Vi toler å leve med meir smitte, men akkurat kor mykje synest eg er vanskeleg å setje tal på, seier fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

I slutten av juni skrev Dagsavisen at Folkehelseinstituttet nå frykter like mange koronainnleggelser som i vinter. Smitten er igjen økende.

– Det har vært Omikron BA2- varianten som har vært dominerende i Norge inntil for få uker siden, men den stigningen vi ser nå skyldes hovedsakelig Omikron BA5. Denne stiger raskt og utgjør trolig nær 50 prosent av de nye tilfellene, skriver fagdirektør i FHI Frode Forland i en e-post til Dagsavisen.

Denne nye varianten er mer smittsom enn de foregående, og det er derfor smitten øker til tross for sommer og varmere vær. Likevel tror Forland at sesongeffekten kan ha en positiv virkning på å holde smittespredningen nede.

Dødsfallene øker

FHI opplyser at det i uke 25 var 52 rapporterte koronarelaterte dødsfall. Dødstallene ligger nå på om lag en fjerdedel av det de var på toppen av den forrige omikronbølgen i mars-april.

– Det er naturlig at antall dødsfall øker når det blir mer smitte i samfunnet. Mange av de eldste og skrøpeligste dør ofte i forbindelse med en infeksjon som kan forverre en underliggende grunntilstand av kreft, hjerte- og karsykdom eller lungesykdom, skriver Forland i e-posten.

Beskytter fremdeles vaksinene?

Med nye koronavarianter, kommer også usikkerheten for om man fremdeles er beskyttet. Ja, mener FHI.

– De vaksinene vi har er fortsatt effektive mot alvorlig sykdom, også for de nye variantene. Effekten er dårligere mot å bli smittet, og avtakende med tiden, skriver Forland.

– Trolig er man best beskyttet dersom man både er fullvaksinert og i tillegg har gjennomgått en koronainfeksjon. Effekten varer i mange måneder, men er noe avtakende over tid.

Den nye «koronapillen» skulle være effektiv mot koronasykdom, inkludert omikron, men har foreløpig ikke blitt tatt i noe særlig bruk i Norge.

– Den har ikke vært tilgjengelig i store mengder ennå. Det arbeides med innkjøpsordninger for Norge sammen med andre land. Paxlovid har vist seg å være effektiv mot alvorlig sykdom når den blir gitt tidlig i forløpet, skriver Forland.

Åpnet for fjerde dose

Fra 1. juli åpnet FHI for at alle over 75 år nå skal få tilbud om en fjerde vaksinedose. Mandag 4. juli hadde 56 616 allerede fått et fjerde stikk, noe som utgjør 9,5 prosent av befolkningen i den eldre aldersgruppen.

Det anbefales også at de fra 65 år og oppover tilbys en fjerde dose fra 1. september. Det samme gjelder alle som er 18 år og oppover i risikogruppene.

FHI vurderer fortløpende om også andre aldersgrupper skal tilbys en fjerde dose.

– Vi vurderer alle studier som kommer, og ser på nytte og kostnad for den enkelte og for samfunnet, skriver Forland.

WHO advarer mot likegyldighet

I Norge har vi sluttet å registrere antall personer smittet med korona. FHI har likevel en viss oversikt.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange som blir smittet fra dag til dag, men vi følger med på ulike overvåkingssystemer som meldesystemet for smittsomme sykdommer, antall legekonsultasjoner, symptometer – en undersøkelse som spør det samme utvalget av befolkningen hver uke, og gjennom et pilotprosjekt på avløpsovervåking, der vi registrerer virus i avføring fra avløpsanleggene i fem byer, Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker. Vi ser en stigning i antall smittede i alle disse systemene, skriver Forland.

Risikoen for nye varianter av koronavirus er fremdeles til stede, understreker WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– WHO er stadig svært bekymret for at mangelen på testing og sekvensering gjør oss blinde når det gjelder koronavirusets evolusjon, sa Tedros for noen uker siden på et møte mellom G20-landenes helseministre i Indonesia.

Kan det bli ny nedstenging?

FHI-fagdirektøren sier vi ikke trenger å frykte en ny nedstenging med det første.

– Det er svært lite sannsynlig. Vi har nå en godt vaksinert befolkning, mange har gjennomgått en infeksjon og vi har mulighet for å justere vaksiner og gi nye doser dersom det skulle bli nødvendig. Nedstenging av samfunnet koster mye både for den enkelte og samfunnet, og er ikke relevant i nåværende situasjon, skriver Forland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om korona i Norge

  • 3 250 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Fra og med den 17. mars 2022 registreres dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve, noe som fører til flere registreringer og en oppjustering av totalen.
  • 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4 340 584 personer mottatt første dose, og 4 044 357 har mottatt andre dose.
  • 2 959 776 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 54,6 prosent av befolkningen.
  • Variantene alfa, beta, gamma, delta og omikron av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. I januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.
  • Uke 7 2022 sluttet FHI å publisere antall funn av de ulike variantene. Til da var det i Norge funnet 37 935 tilfeller av alfa, 667 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 121 843 tilfeller av delta og 74 163 tilfeller av omikron (BA1 og BA. 2).
  • 1 440 171 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Registrerte selvtester etter 24. januar 2022 er ikke inkludert i tallet.
  • Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er 30 år. Det er 708 821 menn som har fått påvist smitte, og 731 343 kvinner.
  • R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden 4. april har det gjennomsnittlige R-tallet ligget på 0,8, ifølge FHI.
  • 22. mars 2022 sluttet Helsedirektoratet å registrere pasienter innlagt med koronavirus. Da var 467 koronapasienter innlagt på norske sykehus, og av dem fikk 22 pasienter behandling med respirator. I alt 2 005 koronapasienter hadde fram til da fått respiratorbehandling.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)

---