Nyheter

Oslo oppskalerer krisetilbudet for skeive: – Mange har opplevd å bli avvist

Det skal være lav terskel for å be om hjelp etter masseskytingen i Oslo sentrum, sier byrådet. Samtidig mangler de oversikt over berørte som kan ha behov for at noen oppsøker dem.

Byråd i Oslo Rina Mariann Hansen og Marit Bjerke

– Vi skal være modige og ta gatene tilbake. Men det er også modig å be om hjelp, sier Marit Bjerke, som er leder for rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo.

Etter masseskytingen på pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum natt til forrige lørdag, har dagene vært fylt av mange følelser og tanker. Angrepet utløste ekstra frykt hos mange skeive.

Debattklimaet har hardnet til de siste året og vi har kjent på utryggheten, sier Bjerke. Mens allmennheten har vist større aksept, har folk som er kritiske til det skeive miljøet blitt mer fiendtlige, opplever hun.

– Lørdagen var da det «smalt». Og for mange kan dette medføre en utrygghet som hindrer de å være seg selv og leve sine liv, sier Bjerke.

Nå oppskalerer Oslo kommune det psykiske helsetilbudet for skeive. Men vil du ha hjelp, må du i hovedsak oppsøke den selv.

Lav terskel for å ringe

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo i saker som handler om kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter. Tidligere i uka hadde de møte med byråd Rina Mariann Hansen (Ap) for å snakke om hva som bør gjøres for å støtte og styrke det skeive miljøet i tiden som kommer. Dagsavisen møter de to på en regnbuebenk i Spikersuppa fredag for å snakke om hva som gjøres - nå, og framover.

Oslo kommune har en døgnåpen telefon for psykisk helse. Etter masseskytingen er bemanningen på krisetelefonen oppskalert, forteller Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det vil den være gjennom hele sommeren.

– Det skal være lav terskel for å ringe. Du trenger ikke å være i noen krisesituasjon for å ta kontakt med hjelpetelefonen, alle skal bli tatt imot hos oss, understreker byråden.

– Det psykiske helsetilbudet er allerede sterkt presset etter pandemien, har dere kapasitet til dette?

– Oslo kommune skal stille opp, og vi oppskalerer ved behov, sier Hansen.

I tillegg er kapasiteten på den sosial-ambulante vakttjenesten (SAA) ved legevakten i Storgata styrket. Det er en psykososial akutt-tjeneste som er døgnåpen for både samtaler og rådgivning. De kan også gjennomføre hjemmebesøk.

Byråd i Oslo Rina Mariann Hansen og Marit Bjerke

Negative erfaringer med helseapparatet

Rådet har også bedt om at det bevilges flere penger for å styrke de skeive organisasjonene i tiden som kommer. Organisasjonene arbeider med å opprette trygge møtesteder for skeive, påpeker Bjerke.

Om de får bevilget mer penger er imidlertid uklart på nåværende tidspunkt.

– Organisasjonene må lyttes til, for det er her kunnskapen finnes, understreker lederen for rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I tillegg til at mange skeive er redde for å vise hvem de er i offentligheten, er det også mange som har negative erfaringer fra tidligere møter med helseapparatet.

– Det er mange som har opplevd å bli avvist, og å ikke bli forstått. Det trengs mer skeiv kompetanse i de ordinære tilbudene. Det er vår anbefaling, sier Bjerke.

Oslo kommunes handlingsplan for kjønn, kjønnsuttrykk, og kjønnsmangfold, «Stolt og fri», utvides og skal omfatte flere områder. Den nye handlingsplanen skal komme på plass til høsten.

Burde vært på plass tidligere

Lucas Casanova er rådgiver for psykisk og seksuell helse i Skeiv Verden, en organisasjon som jobber for skeive med minoritetsbakgrunn i Norge.

Casanova sier at det økte fokuset på psykisk uhelse blant LHBTIQ+ personer er bra. Samtidig har behovet for psykisk helsehjelp vært stort over lengre tid. Rådgiveren mener at en oppskalering av tilbudet burde vært på plass mye tidligere.

I forbindelse med pandemien har det vært en kraftig forverring i psykisk uhelse, og særlig i denne gruppen, mener rådgiveren i Skeiv Verden. Skeive minoriteter er «dobbelt stigmatiserte», og er fra før av utestengt fra mye sosialt liv, sier Casanova.

– Vinteren for to år siden var forferdelig. I det skeive minoritetsmiljøet hadde vi flere selvmordsforsøk, og mange slet med angst og depresjon.

Casanova sier det er et stort behov for traumebehandling hos denne gruppen. Mange har blitt utsatt for forfølgelse og tortur i landet de kom fra. Tilbudet for den behandlingen som skeive med innvandrerbakgrunn behøver, er på langt nær godt nok, ifølge rådgiveren.

Mangler oversikt over alle berørte

Helsedirektoratet ba tidligere denne uka kommunene drive aktiv oppfølging av personer og grupper som er berørt etter masseskytingen i Oslo. Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen og politiets trusselvurderinger. Fungerende helsedirektør Linda Granlund sier at slik oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til de rammede, og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase.

Det dreier seg om de som er rammet direkte av skytingen, som etterlatte, skadde og deres familier og nære, og vitner til hendelsen. Dessuten anbefales oppfølging av det bredere skeive miljøet, og 22. juli-rammede, og andre som har opplevd krig og vold.

Byråd Rina Mariann Hansen kan ikke bekrefte at Oslo har drevet oppsøkende virksomhet overfor de som er direkte berørt av skytingen lørdag. De som fikk akutt hjelp på Thon hotell i Rosenkrantz’ gate like etter hendelsen, og de som havnet på sykehus, har fått oppfølging.

Samtidig var det mange tilreisende til det planlagte Pride-arrangementet forrige helg. Det finnes ingen oversikt over alle som var til stede under skytingen natt til lørdag.

Hansen og Bjerke er opptatt av å understreke at de jobber med å nå ut til det skeive miljøet som helhet.

– Det er mange berørte, og det er mye i vårt arbeid som kan bli bedre, sier Bjerke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Oslo kommunes kriseteam (sosial-ambulant vakttjeneste)

Telefon: 23 48 70 90

Besøksadresse: Storgata 40, 0182 OSLO (legevakta)

Tjenesten er døgnåpen for både samtaler og rådgivning.

De tar også imot henvendelser fra pårørende.

---