Nyheter

LO-ja til forbud mot atomvåpen: – Dette er et signal til hele det politiske Norge

Regjeringen mener nei, men LO mener ja: LO-kongressen har bestemt at de vil at Norge skal ratifisere FN-traktaten om et forbud mot verdens atomvåpen.

– Gratulerer til alle medlemmer i LO med et utrolig viktig vedtak! skriver sier Tuva Widskjold, koordinator for fredsprisvinner ICAN Norge, i en e-post til Dagsavisen.

– Atomvåpen er verdens verste masseødeleggelsesvåpen og enhver bruk vil ha katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Regjeringen har nå mulighet til å følge LOs eksempel og ta reelle skritt mot total nedrustning av atomvåpen, sier Widskjold, etter at LO-kongressen fredag vedtok at de mener Norge bør si ja til FNs traktat om et forbud mot atomvåpen.

– Det at det nå er enda flere organisasjoner som stiller seg bak dette kravet, er et signal vi håper norske politikere vil ta på alvor, sier Ivar Stokkereid, som er enhetsleder for folkerett i Røde Kors.

– LO representerer opp imot en million arbeidstakere, og sammen med en rekke andre bevegelser og organisasjoner som ønsker nedrustning sender dette et signal til hele det politiske Norge om at det er et stort folkelig krav at Norge må gjøre mer for å forby atomvåpen, mener Stokkereit.

Tar med Nato

Det var LO-ledelsen som sto bak forslaget som ble vedtatt på LO-kongressen. Der sto det at LO vil: «At Norge jobber for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og avskaffelse av biologiske og kjemiske våpen, og signerer og ratifiserer det internasjonale forbudet mot atomvåpen». Vedtaket kom dessuten med en viktig tilleggsformulering, om at LO vil: «At Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at Nato integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi». ICAN Norge mener det er positivt at også Nato er trukket inn i vedtaket.

– Faren for bruk av atomvåpen øker. Det er et akutt behov for å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Da er det veldig positivt at LO er krystallklare i sine krav: Norge må både slutte seg til FNs atomvåpenforbud og jobbe for nedrustning innad i Nato.

– Den eneste veien å gå

Kjersti Barsok, som leder Norsk Tjenestemannslag (NTL), er av de i fagbevegelsen som arbeidet for å få LOs vedtak om atomvåpenforbud gjennom på LO-kongressen. Hun er veldig fornøyd, og håper også at regjeringen får med seg denne beskjeden fra Youngstorget:

– Dette er gode vedtak vi har fattet i dag. Det er viktig at Norge ratifiserer FNS atomvåpenforbud, sier Barsok i en e-post til Dagsavisen.

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag.

– Atomvåpenforbudet betyr ikke ensidig nedrustning, men legger press på atomvåpenstatene for å komme sammen for å forhandle om gjensidig, verifiserbar og irreversibel nedrustning. Det er den eneste veien å gå, og Norge bør bidra med å øke presset på atomvåpenstatene. Atomvåpen skaper ikke fred og stabilitet, men gjør allerede spente situasjoner enda farligere, mener hun.

– Et stort folkelig krav

Også Røde Kors er også blant organisasjonene i nedrustningsbevegelsen som arbeider for å få Norge til å ratifisere denne FN-avtalen. Ivar Stokkereit mener Norge har en stolt historikk å ta vare på.

– Vi var et foregangsland ved å bidra til global nedrustning. Vi var det på landminer og vi var det på klasevåpen. Vi var det tidligere på atomvåpen, men nå har vi trukket oss tilbake og spiller ikke lenger en slik rolle. Det burde vi gjøre noe med, mener Stokkereid.

– Nå har verden basert seg på flaks for å unngå å bli rammet av et atomangrep. Den flaksen har vart de siste 80 årene, men den flaksen kan ikke vare evig. Folk blir usikre og redde når Russland truer med atomangrep. Vi kan ikke basere vårt eget forsvar på den usikkerheten, mener Stokkereid, og viser til Natos atomstrategi, som er en av grunnene til at Nato-land ikke vil gå med på forbudet.

– Kravet fra folket

Norge har, i likhet med andre Nato-land, samt verdens ni atommakter, derfor sagt nei til å ratifisere traktaten. FN-traktaten trådte i kraft i januar i fjor og forbyr alle former for tilknytning til atomvåpen. Hittil har 86 land signert avtalen, mens 57 har ratifisert den. Norge møter imidlertid som observatør på det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud i Wien 21.–23. juni, men selv dette er omstridt i norsk politikk. Det vakte oppsikt i fjor høst da det gikk fram av Hurdalsplattformen at Støre-regjeringen vil gå inn som observatør på Wien-møtet, samtidig som de presisert at det ikke er aktuelt for Norge å ratifisere avtalen. Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte blant annet at dette var «et helt uforståelig valg».

– Hva de oppnår med det, kan man jo bare lure på, bortsett fra masse reaksjoner fra våre nærmeste allierte, sa Søreide.

Senere har også Tyskland valgt å gå inn som observatør. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har hele tiden vært klar på at han mener det er farlig for sikkerheten om Nato-land ensidig forbyr atomvåpen og ruster ned, når verdens andre atommakter ikke gjør det.

– Det bør ikke være kontroversielt å forby verdens verste masseødeleggelsesvåpen, mener derimot Widskjold fra ICAN Norge.

– Norge må ta avstand fra atomvåpen, og jobbe for avskaffelse av verdens verste masseødeleggelsesvåpen gjennom å slutte seg til FNs atomvåpenforbud, mener hun.

– LO gjenspeiler med dette vedtaket kravet fra folket. Fire av fem kommuner mener atomvåpen bør være forbudt, og 67 kommuner har bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud, sier hun videre.

---

Fakta om noen av hovedpunktene som ble vedtatt på LO-kongressen:

  • EØS-avtalen: LO fastslår at EØS-avtalen er «grunnlaget for LOs faglige europapolitikk». Likevel krever LO at det «gjennomføres en offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».
  • Klimapolitikk: LOs mål er at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. LO erklærer samtidig støtte til EUs foreslåtte mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.
  • Oljepolitikk: Uenighet om leteaktiviteten på norsk sokkel var et viktig diskusjonstema på kongressen. Til slutt ble et kompromiss vedtatt der det fastslås at LO mener de ressursene som kan bygges ut, må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. «Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt», lyder handlingsplanen. LO vil at norsk energiproduksjon og -bruk skal baseres på energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.
  • Pensjon: LOs overordnede mål er at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn. LO går inn for å doble minstesatsen i tjenestepensjonsordningene fra 2 til 4 prosent. LO vil også at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, og at opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år.
  • Israel og Palestina: LO-kongressen vedtok at LO støtter en internasjonal boikott av Israel

(Kilde: NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen