Nyheter

Stor forskjell på lands syn på Russland

En årlig spørreundersøkelse om holdningene til demokrati i verden, viser at det er stor forskjell på vestlige demokratier og resten av verden i synet på Russland.

Den årlige demokratiundersøkelsen gjennomføres av The Alliance of Democracies, en ideell organisasjon dedikert til arbeid med demokrati og frie markeder i verden. I den nyeste undersøkelsen, gjort etter invasjonen av Ukraina, deltok 52 land fra Asia, Latin-Amerika, Usa og Europa, skriver The Guardian.

55% av respondentene i Europa svarte at de var for å kutte økonomiske bånd med Russland, flertallet i Asia var imot. I Latin-Amerika var svarene jevnt fordelt på begge sider.

Av de 31 landene hvor flertallet ønsker å kutte økonomisk bånd til Russland, er hele 20 av disse landene i Europa. Blant de 20 landene som ikke ønsket å kutte sine bånd til Russland finner vi Hellas, Kenya, Tyrkia, Kina, Israel, Egypt, Nigeria, Indonesia, Sør-Afrika, Vietnam, Algerie, Filippinene, Ungarn, Mexico, Thailand, Marokko, Malaysia, Peru, Pakistan og Saudi-Arabia. Colombias befolkning er jevnt fordelt på begge sider.

Delt om Russland, enighet om Ukraina

Selv i Ungarn, hvor statsminister Viktor Orban er en alliert av Putin, hadde 23% et negativt syn på Russland.

Til tross for delte meninger om Russland, var det generelt en stor sympati for Ukraina, og de fleste respondentene i Asia, Latin-Amerika og Europa mente at Nato, USA og EU kunne gjort mer for å hjelpe Ukraina.

Det negative synet på Kina var ikke like utbredt som det mot Russland. Britiske respondenter var de som var mest villige til å kutte bånd med Kina ved en eventuell invasjon av Taiwan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: