Nyheter

LO-leder Peggy Hessen Følsvik: – SV må inn i regjering

Tida er inne for en flertallsregjering, fastslår LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Ikke nært forestående, svarer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), mens Vedum (Sp) avviser idéen.

I avslutningen på sin åpningstale til LO-kongressen krevde LO-leder Peggy Hessen Følsvik at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen i regjering.

Hun understrekte at det ikke bare gjelder fra sak til sak i Stortinget.

– Men i regjering. Det er så lite som skiller oss. Det er så mye som forener. Og alle må ta ansvar, sa hun til en fullsatt kongressal.

Hessen Følsvik mener at stortingsvalget i 2021 var et «rungende rop om en rødere og grønnere politikk». Og regjeringen har levert i sak etter sak, på klima, på arbeidsliv og på fordeling, erkjente hun.

Like fullt er hun ikke fornøyd at det er en mindretallsregjering.

– Forventningen om en flertallsregjering etter valget var sterkt blant LOs medlemmer. Og jeg er helt sikker på at jeg har det store flertallet av LOs medlemmer bak meg når jeg sier at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen.

Ekstraordinære tider

LO-lederen konstaterte også at det en kongress som blir avholdt i ekstraordinære tider.

Hun innledet med å snakke om pandemien og hvordan LO-fellesskapet hadde bidratt til at Norge som samfunn kom seg godt gjennom krisen, selv om det er mørke skyer over verdensøkonomien. Hun trakk fram økende forskjeller og energikrisen. Og brukte mye tid på krigen i Ukraina og at verden trues av matmangel.

– I Ukraina slåss våre brødre og søstre en desperat kamp mot Putin-regimet sine okkupasjonssoldater. Og selv om ukrainernes motstandskamp imponerer, skal vi ikke glemme hva kampen koster i menneskelig lidelse.

Hun oppfordret alle som er til stede under kongressen til å bidra til en økonomisk spleis som er opprettet, til støtte for ukrainsk fagbevegelse sitt arbeid for internflyktningene. I salen satt også tre gjester fra ukrainsk fagbevegelse.

Saken fortsetter under videoen

De store sakene

LO-lederen berørte også de temaene som trolig blir sentrale under kongressen. Hovedbudskapet på klima var at de utfordringene kan løses hvis alle «våre dyktige medlemmer får jobbe sammen og får tillit og armslag.

– Hvis de får utvikle sin kompetanse og utvikle nye arbeidsmåter. Da løser vi klimaproblemene. Som Roger Hansen, vår tillitsvalgt i Yara, sa til meg: Det er vi som er klimaløsere.

Hun understrekte at det å kutte utslipp og skape jobber er blant de største utfordringene samfunnet står overfor.

– For LO er det også viktig at den omstillingen vi skal gjennom blir rettferdig, og at vi lykkes i å redusere forskjeller og skape et godt arbeidsliv.

Pensjon er en annen sak som vil få stor plass under kongressen. Hun avviste at det bildet enkelte har prøvd å skape i forkant av kongressen, at det er stor uenighet i LO om pensjonspolitikken.

– Vårt mål er at summen av Folketrygd, tjenestepensjon og AFP skal gi en ytelse på 2/3 av sluttlønn fra 67 år.

– Og vi kommer også til å ta opp kampen for å reformere AFP-ordningen, lovet hun.

Millionen mot ulikhet

LO-lederen siterte Hans-Christian Gabrielsen som pleide å si at «ulikhet er som gift for den norske modellen». Samtidig påpekte hun at nettopp den norske modellen er det beste våpenet mot ulikhet.

– Det å redusere forskjeller er en kjerneoppgave for LO.

– Og en samordnet lønnsdannelse der vi løfter hele laget samtidig, er fagbevegelsens viktigste bidrag til kampen mot ulikhet.

Hessen Følsvik trakk også fram innsatsen til statsminister Jonas Gahr Støre som har levert på LO sine krav i arbeidslivspolitikken.

– Men dette er bare begynnelsen. Vi har nå sjansen til å ta sjumilssteg i kampen for et bedre arbeidsliv. Det er en sjanse vi ikke skal la gå fra oss.

Da hjelper det godt at LO har styrke gjennom en million medlemmer. LO-lederen lovte at LO i den treårige kongressperioden skal passere en million medlemmer.

Slik vil hun bidra til å levere på kongressens slagord som er: Større. Sterkere. Sammen.

– Jeg kommer ikke til å ringe Audun

LO-lederen får full støtte av Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Det er ingen hemmelighet at vi har ønsket SV inn i regjering og var klare på det i valgkampen. Det står fortsatt ved lag. Spesielt i den ustabile og usikre verden vi har nå, hvor krisene ser ut til å ha ingen ende. Vi trenger en stabil politikk, og hvis SV kunne komme inn i regjering vil vi få det, sier Nord.

– Hva må til for at det skal skje?

– Først og fremst må SV ønske det. Alle tre må jo ønske det.

Fellesforbundets Jørn Eggum, er også enig.

– Strategien vår i valgkampen var at vi skulle ha en regjering med Ap, Sp og SV. Så valgte SV å hoppe av. Det beklaget vi. Nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon, og har behov for en trygg økonomisk styring i en usikker tid. Det kan en flertallsregjering gi oss, sier Eggum.

– Jeg kommer ikke til å ringe Audun, men først og fremst er det SV som må revurdere sin posisjon.

Støre: – Ikke nært forestående

Mottakelsen er likevel lunken hos Støre, som satt i salen under LO-lederens tale.

Han påpeker at han hele tida har ønsket seg SV med i regjering.

– Dette er ikke nært forstående. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har, og det gjør vi. Så får vi ta det som det kommer, sier Støre til NTB.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø er for sin del åpen for samtaler. Men ikke for enhver pris.

– Hvis det skal bli aktuelt, må vi kunne sette oss ned ved samme bord med blanke ark. Da vi møttes etter valget på Hurdalsjøen, så erfarte vi at vi ble møtt med en rekke forutsetninger som ville ha trukket landet i feil retning, sier Bergstø til NTB.

– Om regjeringspartiene har erkjent at det er helt nødvendig å få en tydelig kurs for landet som tar fatt i vår tids største utfordringer – forskjellene og miljø, så er vi klar for de samtalene.

Vedum avviser LO-lederens oppfordring

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å utvide dagens regjering med SV, slik LO går inn for.

– Det ble avklart i september at det beste var regjering utgått av Sp og Ap, sier Vedum til VG på spørsmål om han kunne tenke seg å utvide regjeringen med SV.

Han sier situasjonen nå er den samme som da sonderingene brøt sammen i fjor høst.

– SV valgte å reise selv i september på bakgrunn av deres politiske vurderinger. De er like i dag. Det er ingen grunn til å ta opp igjen det, sier Vedum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: