Nyheter

Færre reiser kollektivt: – Ruter har vært altfor treige

De reisende har ikke kommet tilbake etter pandemien. Byrådet vil gjøre tilbudet mer attraktivt, men fagforeningen mener Ruter kunne tatt grep for lenge siden.

Yrkestrafikkforbundet er kritisk til munnbindpåbod for bussjåførar. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Da Norge stengte ned og befolkningen ble bedt om å ikke reise kollektivt, mistet Ruter 38 prosent av kundene sine. Nå er trafikken tilbake til 85 prosent av normalen, men selskapet sliter med å holde hjulene i gang etter å ha mistet deler av billettinntektene.

For å lokke folk tilbake setter byrådet nå av 70 millioner til å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. Nøyaktig hva det skal gå til er ikke klart, og byrådet sier de i dialog med Ruter om innholdet.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) lufter forslag om pristiltak, rabatter, kampanjer, samarbeid med bedrifter og apper som gjør billetten rimeligere jo oftere du reiser som eksempler.

Fagforeningen til de som kjører kollektivtransporten, Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), reagerer imidlertid på at Ruter ikke har satt i gang kampanjer for lenge siden.

– Vår oppfatning er at Ruter har vært altfor treige. For litt over et år siden begynte vi internt å etterlyse kampanjer for å få folk tilbake til kollektivtransporten. Vi trenger noe offensivt på kampanje eller billettyper, og arbeidet må settes fart i, sier Leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) Ola Floberg.

Floberg mener Ruter kunne tatt seg råd til å lage kampanjer før byrådets million-bevilgning.

Frykter kutt

– Vi må satse for å unngå kutt i Ruters tilbud. De har allerede kutta i kollektivtilbudet i Viken, og det er dårlig for klima og for arbeidsplasser, sier Ola Floberg.

OSA er bekymret for at nedgangen i reiser også kan føre til kutt i reisetilbudet i Oslo.

Kuttene de har iverksatt i Viken er kanskje bare begynnelsen. «Pandemien har ført til at passasjerveksten ikke kommer som forventet. Ruter iverksetter derfor nødvendige tilpasninger av tilbudet. Kapasiteten på noen linjer justeres ned, i tillegg til enkelte lokale endringer» skrev selskapet i en pressemelding i slutten av mars.

Før revidert nasjonalbudsjett kom de med kraftige advarsler, men tross advarslene gikk ikke regjeringen inn for å videreføre støtten kollektivtransporten fikk under pandemien. Det mener Ruter vil bety store kutt i buss- og båttilbudet i Viken fra neste år.

I et brev til Viken fylkeskommune skriv Ruter at dette i verste fall betyr ingen trafikk etter klokka 20 fra mandag til lørdag og ingen trafikk på søndager. Det er ikke kjent hvilke konsekvenser det kan få for tilbudet i Oslo.

Ola Floberg portrett

– Pandemien kan føre til endringer i reisemønstre også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Ola Floberg i OSA er skuffet over regjeringen, men han mener kuttene ikke bare kan tas av kollektivavgangene.

– All lærdom de siste åra tilsier at vi ikke kan kutte i kollektivtilbudet, men heller styrke det. Vi må være offensive på miljø, og det oppleves det ikke som om Ruter er nå, sier Floberg.

– Hvis det skulle bli kutt i arbeidsplasser og kollektivavganger krever vi som fagforening at de kutter i egen organisasjon også for å spare penger. De kjører ikke en meter med passasjerer, de administrer, sier han.

Omtrent 85 prosent av trafikken er tilbake i Oslo etter pandemien.

Enig med OSA

Ruters pressevakt Knut-Martin Løken svarer i en e-post at de er enige med OSA i at det er viktig å unngå kutt i kollektivtrafikken.

– Vi har også et tett samarbeid med Sporveien for å sikre et så attraktivt kollektivtilbud som mulig. Vi har siden opphevingen av smitteverntiltakene jobbet hardt for å få kundene tilbake. Et godt og funksjonelt kollektivtilbud er viktig nettopp for å nå miljøambisjonene og Norges forpliktelser gjennom Parisavtalen, skriver han.

Han skriver at kollektivtilbudet i Oslo vil bli utslippsfritt i løpet av 2023 mot opprinnelig plan innen utgangen av 2028, som følge av en offensiv tilnærming fra byrådet og Ruter.

– Vi har hatt ulike markedsføringskampanjer for å få folk tilbake til kollektivtrafikken. I tillegg har vi iverksatt flere tiltak for å øke andelen som betaler for seg, noe som også er viktig for å unngå kutt i tilbudet.

Ruter er enig med OSA at det aller viktigste tiltaket for å få passasjerene tilbake, er at kollektivtilbudet hele tiden utvikles videre slik at det oppleves som et godt og relevant tilbud.

– Ruter har derfor varslet om at det er nødvendig å sikre finansiering for å opprettholde attraktiviteten i kollektivtilbudet fremover. Ruter vil selvsagt se på alle kostnader, ikke kun reduksjoner i tilbudet i denne situasjonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Hva er Ruter?

  • Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Selskapet er heleid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).
  • De som kjører trikk, T-bane, delvis buss er ansatt i Sporveien. Sporveien AS eies av Oslo kommune og drifter all trikk og T-bane, og buss på anbud.
  • Kuttene i Viken trer i kraft fra 4. juli i år, og ifølge selskapet utgjør det i underkant av tre prosent av den totale produksjonen på buss og båt i Viken, og tilsvarer samlet en reduksjon på om lag 60 millioner kroner per år.

Kilde: Ruter, Sporveien.

---