Nyheter

Vil styrke hjelp til ukrainske ofre for menneskehandel

Regjeringen vil styrke landets krisesentre slik at de kan hjelpe ofre for menneskehandel fra Ukraina, går det fram av revidert nasjonalbudsjett.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Oslo Krisesenter og daglig leder Inger-lise W. Larsen.

Torsdag blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og ett av forslagene der at er at regjeringen foreslår en ekstrabevilgning i 2022 på 16, 3 millioner. Den skal gå til de krisesentrene som ligger i områder av landet der det har kommer mange flyktninger fra Ukraina etter at krigen brøt ut 24. februar.

– Dette gjør vi spesielt med tanke på det kan komme sårbare kvinner og barn fra Ukraina som er utsatt for menneskehandel eller annen kriminell virksomhet, og som trenger den hjelpen krisesentrene kan gi, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Dagsavisen.

Halvparten får

Tirsdag besøkte statsråden Oslo krisesenter, som er ett av de 22 krisesentrene i landet som kan få nyte godt av ekstrabevilgningen. Disse utgjør halvparten av landets 44 sentre. Ett av kriteriene for å få tildelt ekstrabevilgningen er at krisesenteret ligger i nærheten av et flyktningmottak. De drøyt 16 millionene skal da fordeles på krisesentre over hele landet, fra Stiftelsen Sørlandet krisesenter i sør til Vest-Finnmark krisesenter i nord. Også krisesentrene i Stavanger, Bergen, Molde, Tromsø og Drammen er på lista over sentre som kan bli tilgodesett om regjeringen får flertall for dette forslaget i Stortinget.

Anerkjennelse

Daglig leder for Oslo krisesenteret, Inger-Lise W. Larsen, påpeker at krisesentrenes kjerneoppgave er å hjelpe kvinner og barn i krise. Ifølge FN er minst 90 prosent av flyktningene fra Ukraina kvinner og barn. Krisesenterbevegelsen har de siste årene bygd opp solid kompetanse på det å hjelpe ofre for menneskehandel eller andre kriminelle forsøk på å utnytte kvinner og barn i en sårbar situasjon. Larsen er glad for ekstrabevilgningen til dette siste.

– 16,3 millioner er egentlig ikke så mye, men det er en god start. Først og fremst ser jeg forslaget fra regjeringen som en anerkjennelse for den kompetansen vi i krisesenterbevegelsen nå har på ofre for menneskehandel. Der er vi i krisesentrene klare til å gjøre en innsats, sier Larsen til Dagsavisen.

– Nå kommer en ny gruppe inn i krisesentrene, nemlig ukrainske kvinner på flukt fra krigen, mange av dem med egne barn, sier Larsen, som anslår at Oslo krisesenter fra før mottar rundt 200 henvendelser i måneden. Av dem kommer rundt halvparten fra norske kvinner, mens resten er fra minoritetsgrupper fra rundt 65 nasjoner.

Ukraina-pakken

Krisesentrene blir vanligvis finansiert over kommunebudsjettet. Denne bevilgningen kommer i tillegg og er øremerket krisesentre for å bistå flyktninger som kommer fra Ukraina, presiserer barne- og familieministeren.

– Denne er en satsing som ikke kom med i Ukraina-pakken. Vi tenkte da at vi tar det som haster mest først, og så får vi plass til resten i revidert nasjonalbudsjett, sier Toppe.

Hun refererer til den såkalte Ukraina-pakken på 14, 4 milliarder som ble vedtatt i Stortinget i slutten av april. Den går til å styrke forsvar og sivil beredskap, mottak av flyktninger fra Ukraina, integrering av disse, samt kompensasjon for de delene av norsk næringsliv som blir rammet av Russland-sanksjoner. I tillegg til denne pakken var det også flertall i finanskomiteen for å øke bemanningen på krisesentrene.

– Denne bevilgningen er begrunnet i flyktningsituasjonen akkurat nå, og går til sentre der vi det kan komme mange henvendelser og der det kan komme mange flyktninger, sier Toppe.

– Vi venter at det kommer sårbare kvinner og barn i krise som kan komme til å trenge profesjonell hjelp. Vi vet at de kan være utsatt for menneskehandel, og det er generelt dere som kan dette med mor og barn i krise, sier Toppe til Oslo krisesenters daglige leder.

FN advarer

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår nå at det vil komme rundt 45.000 flyktninger til Norge fra Ukraina. FNs høykommissær for flyktninger anslår at over 5,4 millioner ukrainere har flyktet fra hjemlandet siden den russiske invasjonen 24. februar, ifølge NTB. Gillian Triggs, assisterende høykommissær for beskyttelse i FNs flyktningorganisasjon, UNHCR, har tidligere kommet med advarsler om at kvinner og barn som flykter fra Ukraina har en klar risiko for å bli utsatt for menneskehandel, seksuell utnyttelse, mishandling og annen kriminalitet.

– Vi er i høyberedskap og vil advare flyktningene mot overgripere og kriminelle nettverk som kan prøve å utnytte deres sårbarhet, sa hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA OM BUDSJETTLEKKASJER

Støre-regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 torsdag 12. mai. I det reviderte budsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

  • I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.
  • Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste det 165 millioner kroner årlig.
  • *Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett bevilge 39 millioner kroner til en veistrekning fra E18 til Eydehavn, melder Agderposten.
  • Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med en milliard kroner til 2,14 milliarder.
  • Campusprosjektet ved NTNU i Trondheim, med en foreløpig budsjettramme på 11,8 milliarder kroner, skal kuttes med «mange» milliarder, sa utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Dagens Næringsliv i slutten av mai.

Kilde: NTB

---