Nyheter

Håndkirurgi i Sykehuset Østfold vekker internasjonal oppsikt

Håndkirurgimiljøet i Sykehuset Østfold er anerkjent internasjonalt. Matthew Brown har tatt veien fra Edinburgh i Skottland til Moss for å lære.

– Som et ledd i min spesialistutdanning har jeg hatt flere studieopphold utenlands for å lære nye teknikker og se hvordan andre klinikker arbeider med håndkirurgi. Etter å ha hospitert ved klinikker blant annet i London, Paris og Barcelona ble jeg anbefalt å komme til Moss, sier Matthew Brown til sykehusets nettsider.

Brown er storfornøyd med mottakelsen i Moss der han har vært med på mange på operasjoner.

– Jeg er imponert over det store volumet av operasjoner som gjennomføres her. Det er en stor bredde i type operasjoner og høy kvalitet, sier han.

I front på feltet

Håndkirurgi kan skje både som åpen kirurgi der man på tradisjonelt vis gjør et snitt i huden før man går inn, eller det kan gjøres som artroskopi bedre kjent som kikkhullskirurgi der man fører inn instrumenter og et lite kamera gjennom små hull.

– Her i Moss har de kommet svært langt i å ta i bruk kikkhullsmetoden. Metoden brukes ved flere prosedyrer her enn hva jeg er vant med hjemme i Storbritannia. Kikkhullskirurgi har mange fordeler for pasienten, og det har vært spennende og lærerikt å jobbe med et fagmiljø som jeg opplever er helt i front på dette området. Her utforsker man yttergrensene for hva som er mulig å få til med kikkhullskirurgi, sier Brown.

Brown ser også på teamarbeidet på operasjonsstuen som unikt.

– Her er det mer vanlig at to kirurger jobber sammen under en operasjon. Det er selvfølgelig praktisk med flere hender, men det har også en stor fordel med at man kan diskutere fremgangsmåten, sier Brown.

Jan Ragnar Haugstvedt er en av overlegene som har veiledet Brown under oppholdet. Han kan bekrefte at dette har vært en helt bevisst strategi blant håndkirurgene i Moss.

– Det er den beste måten å dele kunnskap på. Det har vært et mål for oss at alle kirurgene skal kunne gjøre de samme inngrepene. Samtidig er det en god måte å unngå feil på når det er to som følger med, sier Haugstvedt.

Det er ikke uvanlig at håndkirurgene i Sykehuset Østfold har hospitanter på besøk, eller bidrar i opplæring på andre sykehus.

Nest størst i Norge

Håndkirurgisk seksjon i ortopedisk avdeling er nest størst i Norge i sitt slag. Her er det sju leger som opererer hender. Både akutt ved akuttsykehuset på Kalnes og planlagte inngrep i Moss sykehus. Akutte skader i håndleddet utgjør 20–25 prosent av all øyeblikkelig hjelp i ortopedisk avdeling.

– Vi har over tid opparbeidet oss et godt rykte, og mottar henvisninger fra hele landet. Det er spesielt artroskopi vi er kjent for, sier seksjonsleder Asgeir Amundsen.

Amundsen tok over ledelsen av seksjonen etter Haugstvedt i oktober, men har vært tilknyttet avdelingen, med et par opphold andre steder, siden 2008.

– Seksjonen har også utstrakt forskningsvirksomhet. Nå har vi overleger som forsker på behandling av det distale radioulnarledd – leddet i hånden som gjør at du kan vri på underarmen, sier Amundsen.

Senere i vår skal Amundsen holde kurs ved et av USAs fremste sykehus, The Mayo Clinic, i artroskopi.

– The Mayo Clinic er et veldig inspirerende fagmiljø å være ved. De er ledende på mange områder i verden, men når det gjelder artroskopisk håndkirurgi ser de ofte til Europa. Det er her vi har kommet lengst i utvikling av kikkhullskirurgi, sier Amundsen.

Få våre beste saker rett i innboksen med nyhetsbrev fra Demokraten!

Nyeste fra Dagsavisen.no: