Trygve Slagsvold Vedum styrer den felles pengesekken vår. Men hvordan vil han forvalte den?
Nyheter

Hjem til jul med mannen som styrer pengene våre

Denne teksten handler om landets fortsatt ferske finansminister og hans visjoner for vår framtid. Men også litt om koppskatt, pølser, skitne munnbind og varmen fra en god peis.