Nyheter

Frykter stengte dører for sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske yrker

«Reduser åpningstiden nå!» Det er den klokkeklare beskjeden til byrådet fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet som mener flere Oslo-barnehager står i fare for ikke å kunne holde åpent for de mest sårbare barna og barn til foreldre med samfunnskritiske yrker.

Hvorfor snakkes det ikke om vakante stillinger og vikarmangel i kommunale barnehager, skriver Hege Cecilie Eikseth.

«Jeg sitter nå med en stor klump i magen – hva kan vi gjøre for våre medlemmer og ansatte der ute? Har akkurat hatt en chat med en styrer i en barnehage. Av 13 ansatte er ni smittet av deltaviruset.»

Slik åpner e-posten fra en fortvilet barnehagetillitsvalgt som nettopp har dumpet ned i innboksen til Berit Tevik, leder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo. Situasjonen som beskrives er ikke unik.

– Vi har stått i koronasituasjonen i snart to år og vært på gult og rødt nivå før. Men vi har aldri før hatt så stor smittespredning og mangel på ansatte som nå, sier Tevik til Dagsavisen.

Berit Tevik i Fagforbundet

Da bystyret onsdag behandlet et forslag fra Rødt om å stenge barnehagene på linje med skolene, ble forslaget nedstemt. Etter planen skal både barnehager og AKS holde åpent alle ikke-røde dager både før jul og i romjula.

Mange barnehageansatte fortviler, og forstår ikke hvordan dette skal la seg gjøre.

Torsdag ble det kjent at FHI har rådet regjeringen til å gi ansatte i skoler og barnehager karanteneunntak. Hensikten er å unngå at for mange havner i karantene samtidig. Men dette har foreløpig regjeringen ikke tatt endelig stilling til.

På bristepunktet

Berit Tevik i Fagforbundet forteller om koronasmittede foreldre som kommer og leverer barna sine ved barnehageporten, mens redde ansatte må ta imot barn som etter reglene ikke skal sitte i karantene.

I e-posten til Fagforbundet beskriver en barnehagestyrer situasjonen på denne måten:

«Har nå redusert åpningstid og en avdeling er stengt. Kun tre fast ansatte på jobb. En vikar og en fast ansatt som ble sykmeldt nå i dag.… Forstår ikke hvordan jeg skal løse gult nivå og tilbud til foreldre med samfunnskritiske yrker.»

Situasjonen er alvorlig og kritisk.

—  Stine Sund, 2. nestleder Utdanningsforbundet Oslo

Ifølge Fagforbundet opplever selv barnehager som allerede har redusert åpningstiden sin at de er på bristepunktet for i det hele tatt å kunne holde åpent for barn som sårt trenger et barnehagetilbud, og foreldre i samfunnskritiske yrker som må på jobb.

I tillegg opplever man at mange bydeler generelt er tilbakeholdne med å redusere åpningstiden.

– Mange tror dette bare handler om at folk er slitne og lei. Vi er langt forbi det punktet. Nå er det alvor, sier Berit Tevik i Fagforbundet.

Stine Sund er 2. nestleder i Utdanningsforbundet Oslo. Tilbakemeldingene fra hennes medlemmer er helt i tråd med den situasjonen Fagforbundets tillitsvalgte beskriver.

– Vi hadde nettopp et eksempel der en barnehage som vanligvis har 27 ansatte på jobb, opplevde at 11 ansatte var borte - uten at noen vikarer erstattet dem.

– Situasjonen er alvorlig og kritisk. I tillegg til at de ansatte kjenner på en enorm arbeidsbelastning gjør også smittesituasjonen at de kjenner på stor frykt og utrygghet gitt den arbeidssituasjonen står midt oppe i, sier Stine Sund til Dagsavisen.

Stine Sund

Hun legger ikke skjul på at situasjonen rammer det pedagogiske tilbudet til barna i betydelig grad:

– Turer, språkgrupper og lekegrupper er eksempler på ting som utgår. I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at mange barn preges når de trygge, stabile voksne de er vant til ikke er der for dem i barnehagehverdagen. Aller verst går det ut over de mest sårbare ungene. Men med så mange borte, og ukjente vikarer inn, blir selv trygge barn sårbare, forklarer Stine Sund.

To kriser

– Realiteten er at vi nå står midt i to kriser; smitte og bemanning, sier Stine Sund i Utdanningsforbundet.

I bydel Frogner prøver man å rekruttere arbeidsledige inn i barnehagen.

—  Berit Tevik, Fagforbundet

Hun mener Oslo kommune og byrådet må ta alvoret inn over seg:

– Vi har bedt om at Oslo kommune kommer med sentrale føringer om redusert åpningstid. Så kan heller bydeler og barnehager med mindre smitte- og sykdomstrykk holde lenger åpent der det er forsvarlig. Så langt har kommunen svart med å si at redusert åpningstid skal avgjøres lokalt etter gitte kriterier. Problemer er bare at bydelene i veldig varierende grad reduserer åpningstiden etter behov. Vi savner at Oslo kommune som arbeidsgiver tar dette på alvor og tar sentrale grep. Det haster, understreker Sund.

Berit Tevik i Fagforbundet forteller at bemanningsbyråer som vanligvis rekrutterer vikarer til barnehagene er tomme for folk.

– I bydel Frogner prøver man å rekruttere arbeidsledige inn i barnehagen gjennom et samarbeid med NAV. Også studenter blir sett på som en mulighet. Nesten hvem som helst skal kunne jobbe i barnehage. Jeg mener det er en skremmende holdning, fremholder Tevik.

Regelbrudd, hverdagskost

Hun forteller at flere barnehager kun har full bemanning to-tre timer i løpet av dagen, og sier at brudd på den lovfestede grunnbemanningsavtalen i Oslo kommune er blitt hverdagskost.

– Mange vikarer som ikke kjenner barna er en stor belastning for både barn og voksne. Akkurat nå er jeg aller mest bekymret for at vi i lang tid framover kommer til å ha store bemanningsproblemer i barnehagene i hovedstaden – både fordi folk er syke eller er i karantene - eller fordi de slutter. Den psykiske helsebelastningen er stor, sier Berit Tevik i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen