Nyheter

Nærmer seg toppen fra 2020: Dette er de innlagte nå

Nå er det kun fem færre innlagte covid-pasienter på sykehus i Norge enn på det høyeste i koronapandemien. Sykehusene melder om store kapasitetsproblemer.

Tirsdag er 320 koronasmittede innlagt på norske sykehus, ifølge den siste oppdateringen fra Helsedirektoratet. Det er en økning på 25 pasienter fra dagen før og det høyeste tallet siden april 2020, da 325 var innlagt på det aller meste.

90 ligger på intensivavdeling, og av dem trenger 50 respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver følgende i en rapport som ble publisert tirsdag, og som vurderer risikoen ved pandemien og ved omikronvarianten:

  • De siste ukene har rundt fire av ti av dem som legges inn vært uvaksinert, selv om denne gruppen utgjør bare ca. én av ti av den voksne befolkningen.
  • Uvaksinerte som legges inn er i hovedsak voksne i alderen 30–70 år.
  • De vaksinerte som legges inn er i stor grad eldre personer, og nær 75 prosent av disse tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp.

Flest eldre, men færre over 75

Kommunikasjonsansvarlig ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Dagfinn Aanonsen, opplyser i en e-post at de for øyeblikket har 40 pasienter innlagt med korona, hvorav ni ligger på intensivavdeling, og sju personer trenger respiratorbehandling. Han forteller at de ikke har daglig oversikt over alder og vaksinestatus på de innlagte, men at det i november var flest innlagte i aldersgruppen 70 år og eldre, og deretter 60–69 år.

– Av de 153 pasientene innlagt med covid-19 i november var 65 vaksinerte, 37 uvaksinerte og 51 vi har usikker vaksinestatus på i våre registre, skriver Aanonsen.

Men færre koronapasienter over 75 år legges inn på sykehusene, opplyste FHI til Aftenposten denne uka. Det er nå klart færre innleggelser blant dem som har fått tre vaksinedoser – og til nå har tre av fire over 75 år mottatt en tredje dose.

Det kan se ut til at tredje dose til de eldre har gitt god effekt på innleggelser og dødsfall, skriver FHI i rapporten.

FHI skriver at risikoen for innleggelse fremdeles er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse.

Overvekt av menn

Kommunikasjonsrådgiver på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Jørn Resvoll, forteller at antallet pasienter med covid-19 hos dem har sunket betydelig de siste ukene. Tallet har sunket fra 25 på det meste i november, til 8 pasienter i dag.

– Trenden de siste ukene har vært en overvekt av menn. Pasientene har et stort aldersspenn, hvor de yngste har vært i 30-årene og de eldste i 90-årene.

Resvoll forteller videre at det har vært en ganske jevn fordeling mellom vaksinerte og uvaksinerte innlagte. Mange av de innlagte har underliggende sykdom, som høyt blodtrykk, overvekt, lungesykdom og ulike former for immunsvikt.

– Vi ser at gjennomsnittsalderen for de uvaksinerte er 60 år, mens gjennomsnittet for de vaksinerte er 80 år.

UNN er nå i gul beredskap, og opplyser om en fortsatt krevende driftssituasjon, til tross for færre koronapasienter.

– Spesielt på våre intensivavdelinger, der det den siste tiden har vært unormalt mange pasienter med andre sykdommer og tilstander som krever intensivbehandling, sier Resvoll.

Han forteller om en jevn pågang av blant annet barn med RS-virus, og at de i perioden 4. oktober til 4. desember har utsatt 37 operasjoner på grunn av kapasitetsproblemer knyttet opp mot covid-19.

Halvparten er uvaksinerte

Hedda Holth, pressevakt ved Oslo universitetssykehus, opplyser at de har sett en økning i antall innlagte siste døgn. Det er i dag 39 innlagte, som er en økning på ni fra mandag. 20 av disse ligger på intensivavdeling, hvorav 11 trenger respiratorbehandling.

– I går, og stort sett gjennom høsten, har omtrent halvparten av de innlagte vært uvaksinerte, sier Holth.

Hun forteller om en svært presset situasjon, hvor sykehuset i dag diskuterer hvorvidt de må redusere planlagt aktivitet for å håndtere de akutt syke, inkludert covid-syke.

– Vi reduserer så langt planlagt kirurgi på Ullevål sykehus og Rikshospitalet med 10 prosent. Barn og kreftsyke skal ikke bli berørt av denne reduksjonen.

Underliggende sykdommer

Det som også kjennetegner de fleste innlagte er at de har underliggende sykdommer. På Diakonhjemmet sykehus har de ni koronapasienter innlagt tirsdag, hvor fem av dem ligger på intensivavdelingen. Av disse fem er fire uvaksinert, og en har ukjent vaksinestatus. Og alle har underliggende sykdommer.

– De siste 14 dager har gjennomsnittsalder på Covid-pasientene vært 63,5 år. I siste bølge, fra august til nå har gjennomsnittsalder vært 62,8 år, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen.

Også på Diakonhjemmet har de måttet redusere antall planlagte operasjoner i noen uker.

– Det er høyt sykefravær blant ansatte og usikkerhet omkring bemanningskapasitet dersom sykehuset får mange flere covid-pasienter samtidig med stor sesongbetont pågang av andre pasienter, sier Mørkhagen.

Ingen av sykehusene melder om noen innlagte hvor omikronvarianten er påvist. Delta-varianten er fortsatt den dominerende.

Folkehelseinstituttet skriver i sin risikovurdering tirsdag at de vurderer at det er stor sannsynlighet for en økende epidemi i landet i perioden desember – januar, og at denne økningen er stor.

– Økningen vil sannsynligvis fortsatt være størst blant uvaksinerte barn og unge, men det kan også komme økning blant vaksinerte voksne. Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus. Vi er bekymret for at flere utbrudd på sykehjem og i sykehus kan ramme de mest utsatte. Vi er også bekymret for smitte til eldre fullvaksinerte med underliggende risikofaktorer utenfor sykehjem og sykehus, skriver FHI i sin vurdering.

Tirsdag er det registrert 4.117 koronasmittede i Norge, og de siste sju dagene er det i snitt registrert 3.687 koronasmittede per dag. Dette er det klart høyeste antall registrerte smittede på en dag gjennom pandemien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: