Nyheter

Åpner for bygging av 12 hus ved Eiganesveien

Politikerne har åpnet for bygging av 12 hus, eneboliger og rekkehus, mellom Eiganesveien og Gamle Madlaveien.

Eiganes: — Breidablikk Investering har søkt å få bygge 12 småhus på tomten selskapet eier mellom Gamle Madlaveien og Eiganesveien. Avdelingen for byutvikling i Stavanger kommune ba utvalg for by- og samfunnsutvikling om å avvise forslaget Brandsberg-Dahls Arkitekter har sendt inn på vegne av utbyggerne, for å få det sendt tilbake til administrasjonen og justert før det sendes ut på høring. Et flertall Utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ap, H, FNB, MDG og Rødt) gikk sist torsdag ut for å legge saken ut på høring nå. Venstre ville som eneste parti sende saken tilbake til administrasjonen.

– Vi synes prosjektet ser greit ut, og det er også lagt inn en del forutsetninger i vedtaket vårt, sier leder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FNB), til RA.

Bygging ved vernet våningshus

Uenigheten mellom administrasjon og utbyggere står i første rekke om to småhus, i dokumentene kalt BK5, ved det gamle våningshuset på tomten, som er vernet og skal tas vare på.

– Jeg kan ha forståelse for at administrasjonen er skeptisk til BK5 og ønsket litt luft rundt våningshuset, men jeg mener prosjektet ikke blir for skadelidende av at de to husene også blir bygget, sier forslagsstiller Thomas Bendiksen (MDG).

– Eksemplarisk utbygging

Tomten er nabo med leilighetsbygget i Eiganesveien 172.


Han mener Breidablikk Investering og Brandsberg-Dahls Arkitekter har levert et godt forslag.

– Jeg synes dette er en eksemplarisk utbygging i et strøk med villaer og eneboliger, utnyttelsen av tomten er under den anbefalte (i kommuneplanen), og vi synes ikke det var gode nok argumenter for å redusere utnyttelsen av tomten ytterligere. Vi har dessuten levert en smørbrødliste med kvalitetskrav til prosjektet, sier Bendiksen.

Her er kravene til utbyggerne før saken kommer til endelig avgjørelse i UBS: Lekeplassen i skogen øst for planområdet skal oppgraderes med nye benker og minst tre nye lekeapparater. Nye murer skal ha samme steinart som de gamle, fargevalget skal utredes nærmere for å framheve det vernede huset, en glassveranda i våningshuset skal gjenskapes, takmaterialet skal være av høy kvalitet, tilpasset det vernede huset og bebyggelsen ellers, og takpapp- eller platetekking tillates ikke, boligene skal ha saltak, støyskjerm skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og ny beplanting skal være insekt- og allergivennlig.

Det skal også tas vare på flere trær enn utbyggeren ønsket å hogge, overbygde areal utenfor byggegrensen tillates ikke, fasader skal kles med høvlet og malt trepanel, det skal settes materialkrav til privat uteoppholdsareal på terreng, steinheller, betongheller eller tegl. Terrasser i tre tillates ikke. Gjerder tillates ikke mellom privat og felles uteoppholdsareal. Skjerming mellom private utearealer skal gjøres med bruk av vegetasjon eller annen skjerming av høy materialkvalitet, og det tillates ikke innglassing av balkonger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: