Nyheter

Moss kommune: Får ikke brøytet private veier i gamle Rygge

– Moss kommune har allerede inngått avtaler om brøyting for denne vintersesongen og det lar seg rett og slett ikke gjøre å etablere brøyting av disse veiene i kommunal regi, sier plandirektør Torunn Årset.

2. november i år besluttet Kommunestyret i Moss å bevilge 250 000 kroner til brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune i vinter.

Nå har administrasjonen i kommunen kommet frem til at de ikke kan stå for selve brøytearbeidet. Dette ettersom det allerede er november, og avtaler om brøyting er inngått, melder kommunen i en pressemelding.

Isteden skal bevilgningen på 250 000 kroner fordeles, i form av en etterbetalt tilskuddsordning for dokumenterte brøyteutgifter. Veilag/enebruker av veien er de som kan søke.

– Moss kommune har allerede inngått avtaler om brøyting for denne vintersesongen og det lar seg rett og slett ikke gjøre å etablere brøyting av disse veiene i kommunal regi. Vi er også kjent med at mange allerede har sikret seg brøyteberedskap for vinteren, men at dette ikke gjelder alle, sier Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk.

Må selv stå for vedlikehold

Hun understreker at de det gjelder uansett må etablere eller bli medlem av et privat veilag, da det følger av veglovens bestemmelser at alle som bruker den private veien for å få tilgang til sin eiendom har plikt til å delta i vedlikehold og utbedring av den, og utgjør til sammen et veilag.

– Det er faktisk sånn, og det gjelder uavhengig av hvem som eventuelt betaler for utgiftene til brøyting, at alle som bruker den private veien for å få tilgang til sin eiendom har plikt til å delta i vedlikehold og utbedring av den, sier Årset.

Bevilgningen gjelder for arbeid utført i løpet av utgangen av 2021.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 er det ikke satt av penger til vintervedlikehold av private veier i tidligere Rygge kommune. Fra 1. januar 2022 vil de som bruker den private veien for å få tilgang til eiendommen sin, selv fullt ut måtte betale for vintervedlikehold, fastslår kommunen.
Nyeste fra Dagsavisen.no: