Nyheter

SV og Rødt: Er det noe på gang mellom dem?

Hvordan er egentlig forholdet mellom SV og Rødt om dagen? Drømmer de om fast følge, eller er de bare gode venner?

Moxnes og Lysbakken

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var raskt på hugget da SV var blitt «singel» igjen etter bruddet med Ap og Sp på Hurdalssjøen, og sendte en tekstmelding til SV-leder Audun Lysbakken om de ikke kunne møtes over en kaffe. Ikke lenge etter kaffedaten kom de to med et fellesforslag i Stortinget om profitt i barnehager, og dannet en slags rød velferdsallianse rettet mot Jonas Gahr Støre og hans Ap/Sp-regjering. Nå blir det omkamp om dette i Stortinget, varsler de.

Men betyr dette at SV og Rødt er i ferd med å innlede et fast, nært forhold på Stortingets venstre fløy?

– Det trengs en sterk kraft

I utgangspunktet er det Rødt-leder Bjørnar Moxnes som virker mest ivrig på å få til et nærmere forhold til SV. Dette er noe han har tenkt på lenge. Når SV så brøt med regjeringspartiene i Hurdal, så han sitt snitt til å gjøre et fremstøt.

– Jeg har jo tidligere invitert SV til samarbeid, for at vi sammen kan prøve å binde regjeringen fast til venstresida. Behovet for dette har jo blitt enda mye større etter valget, sier Moxnes til Dagsavisen.

– Som Jonas Gahr Støre sjøl sier, valget ga et historisk sterkt mandat for forandring, med 100 rødgrønne mandater i Stortinget. Men så er det et stort sprik mellom de gode intensjonene i Hurdalsplattformen, og Ap/Sp-regjeringens praktiske politikk. Da tenker jeg særlig på at de slår ring rundt dårlige forlik med de borgerlige partiene, både i miljøpolitikken og i skattepolitikken. Der trengs det en sterk kraft på venstresiden i Stortinget, og vi er klare for å stå sammen med SV der vi har felles interesser, sier Moxnes og fortsetter:

– Særlig når det gjelder skatt og velferd er det helt åpenbart at SV og Rødt har felles interesser, og at vi sammen kan presse regjeringen slik at de gjennomfører helt overmodne velferdsreformer, som tannhelsereformen, sier Moxnes. På spørsmål fra Dagsavisen om hvor fast en slik allianse med SV kan bli med tiden, svarer Moxnes og legger til:

– Vi er to forskjellige partier, men vi prates stadig vekk. Av de andre partilederne på Stortinget er nok Lysbakken den jeg snakker mest med. Vi står SV nærmere enn andre partier.

– Litt for tidlig

SV-leder Audun Lysbakken virker ikke så veldig innstilt på å danne en fastere, rød allianse i Stortinget med Rødt. Han gjør seg litt mer kostbar, og sier:

– Det er litt tidlig for meg å gi noen nye signaler om dette. Det fellesforslaget vi hadde gjaldt helt spesifikt profitt i velferd. Vi antydet at det kommer mer på dette, og det gjør det. Ellers er dette en fase der ting må finne sin form, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Vi har sagt at vi er klare for å ha et godt forhold til de andre partiene i den rødgrønne opposisjonen og samarbeide om enkeltsaker der det er naturlig. Velferdsprofitt er jo et eksempel på det. Men det er vi som har et flertall med regjeringspartiene, og regjeringen har sagt de vil komme til oss. Vi vil forhandle med regjeringen framover, sier SV-lederen.

– Så det er ikke snakk om et fast samarbeid, en felles front med Rødt?

– Det er litt tidlig å si hvordan vi gjør ting. Det er ikke det vi er mest opptatt av akkurat nå. Men vi samarbeider gjerne når det faller seg naturlig, om saker vi er enige om.

Konkurrenter

Statsviter og valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsknings syns forholdet mellom SV og Rødt har blitt veldig interessant etter dette valget. De to har jo mye felles, slår han fast: De er begge to mindre partier på venstresiden, ingen av dem er en del av Støre-regjeringen, de er enige i flere sentrale spørsmål og har felles interesse i å presse Støres Ap/Sp-regjering til venstre.

– Men de er også konkurrenter. De konkurrerer om de samme velgerne, og for SV sin del har historien vært at Rødt ikke har vært en stor utfordring for dem, fordi de har vært et så lite parti. Nå har det skjedd en radikal endring, i og med at Rødt har fått en ganske stor gruppe i Stortinget, og under Moxnes fått til en fordobling av oppslutning i to stortingsvalg på rad. SV gjorde også et godt valg, og de to partiene symboliserer det som har skjedd ved dette valget: Det har blitt en radikalisering av velgerne, særlig i byene. Slik sett har de to fått et slags mandat til å dra politikken enda mer mot venstre. Det taler for et samarbeid mellom de to partiene, mener Bergh.

Relasjonen til regjeringen

Likevel tror Bergh at SV ennå ikke har glemt sitt forhold til regjeringspartiene og da særlig Ap. En stund så det jo også ut til at det ble et politisk «ekteskap», altså et forpliktende regjeringssamarbeid mellom Ap, Sp og SV, noe som ville gitt landet en flertallsregjering. Lysbakken har heller ikke utelukket en eventuell regjeringsdeltakelse seinere. Han sa det også på trappa på Hurdalsjøen hotell da SV gjorde sin exit:

– Jonas har telefonnummeret mitt.

SV ønsket jo et samarbeid med Ap og Sp, understreker valgforsker Bergh.

– SV står nok mye nærmere de to regjeringspartiene enn Rødt, som aldri har hatt noe ønske om å komme i regjering, sier han.

Saken fortsetter under videoen

– For SV er det nok inntil videre en fordel å pleie relasjonene med regjeringspartiene like mye som relasjonen til Rødt. For SVs del virker det å ha et rimelig godt forhold til regjeringen som den beste strategien for å få gjennomslag for sin politikk. Låser de seg fast til Rødt og ikke kommer til enighet med regjeringspartiene, så vil regjeringen få et insentiv til å gå til de borgerlige partiene i Stortinget. Det er ikke til SVs fordel, tror valgforskeren, som har inntrykk av at SV har en vanskelig balansegang nå:

– De har en konkurrent i Rødt som har gjort et historisk godt valg, og som viser et velgerpotensial til venstre i norsk politikk. Knytter de seg for nært Ap og regjeringen, kan SV får problemer, de kan miste velgere og gå i den gamle SV-fella.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Hanne  Mauno

Hanne Mauno

Journalist i Dagsavisen