Nyheter

Høyre vil sentralisere BPA-ordningen

Høyre foreslår å frata bydelene oppgaven med å gi BPA-vedtak, og heller lage et sentralt styrt vedtakskontor innen helse eller velferdsetaten.

Høyres fraksjonsleder i helse og sosialutvalget, James Stove Lorentzen vil ha BPA-ordningen vekk fra bydelene.

I en ny rapport fra organisasjonen Uloba svarer over 40 prosent av funksjonshemmede med assistansebehov at de ikke får de timene med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) de har behov for. Uten assistent får de ikke deltatt i samfunnet på lik linje med andre.

Store forskjeller

BPA ble en rettighet i 2013, og alle som har krav på minst 25 timer med BPA i uka, skal få det. Men ikke alle som har krav på det får de timene de trenger.

Og det er stor forskjell på vedtakene fra bydel til bydel.

– Det er et problem at en så spesialisert og viktig sak som å innvilge BPA skal foregå i bydelene, sier Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i bystyret, James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han foreslår å ta oppgaven med å innvilge BPA-vedtak vekk fra Oslos 15 bydeler, og heller opprette et sentralt vedtakskontor.

Vi ser for oss å bygge opp et kompetansesenter som kan drifte hele BPA-ordningen.

—  James Stove Lorentzen, (H)

– Vi ser for oss å bygge opp et kompetansesenter som kan drifte hele BPA-ordningen, sier Stove Lorentzen.

Han får støtte av leder av helse og sosialutvalget i bystyret, Aina Stenersen (Frp).

– Frp støtter forslaget til Høyre om å opprette en sentral BPA-enhet i helse/velferdsetaten som har ansvar for alle BPA-saker. Frp har jobbet lenge for BPA-ordningen, og dette er et skritt i riktig retning av mer helhetlige tjenester på tvers av bydelene, sier Stenersen, som i slutten av oktober forlater jobben som leder for helse og sosialutvalget. Nå blir hun Frps talsperson i skolesaker.

– Vi ser også av undersøkelsen som blir presentert at unge med nedsatt funksjonsevne under 30 år opplever utenforskap i større grad enn eldre, og at f. eks hele 91 prosent av dem som er i arbeid, mener at BPA er avgjørende for at de kan være i arbeid, vi må både inkludere flere unge, og sikre at flere som trenger det i realiteten får innvilget BPA, arbeid er meget viktig, sier Stenersen

Restriktive

I Oslo var det i 534 brukere av BPA i 2020, mens det på landsbasis er 3.740. Men det er ikke mange nye som får innvilget BPA, selv om estimatet anslår flere tusen nye per år.

– Økningen i antallet som har fått innvilget BPA det siste året, er kun 135. For Oslos del er det 25 nye. Dette er overraskende få, og viser vel at kommunene har vært enda mer restriktive med å innvilge BPA under koronakrisen enn tidligere, sa Egil Skogseth, kommunikasjonsrådgiver i Uloba til Dagsavisen mandag.

Aina Stenersen. (Frp)

Aina Stenersen (Frp) mener urovekkende få funksjonshemmede i Oslo får innvilget BPA.

– Vi registrer at det er 534 personer som har fått innvilget BPA ved utgangen av 2020, mens det siste året har kun 135 personer fått innvilget BPA. Dette er urovekkende lave tall, og byrådet bør se på dette i sin gjennomgang av BPA-ordningen i Oslo som kommer, sier Aina Stenersen.

Vi ser for oss å bygge opp et kompetansesenter som kan drifte hele BPA-ordningen.

—  Aina Stenersen, (Frp).

Intern diskusjon

Høyres forslag er å sentralisere driften.

– Flytter man driften fra bydelen til en sentral enhet, vil man få mer likebehandling, og det vil bli flere rettferdige vedtak, sier Høyre-politikeren.

– Mange bydeler er for strenge med å gi vedtak på BPA. Det kan være nedprioritert i kampen om midler med andre viktige tilbud. Ved å sentralisere dette, vil det bli sannsynligvis bli flere vedtak og dermed kreve økte budsjetter for kommunen. Men dette er en rettighet, og flere vil få den rettigheten, sier James Stove Lorentzen.

Stove Lorentzen mener det vil være en lettelse for bydelene å slippe denne oppgaven.

– Med stramme budsjetter vil det alltid bli en avveining mellom gode tiltak. Med BPA ute fra bydelene slipper de denne kostnaden, sier Stove Lorentzen.

Han mener det er for tidlig i inneværende budsjettperiode å gjør noe med dette.

– Men det kan godt hende at jeg vil stille et privat forslag om dette, sier Stove Lorentzen, som sier at de har diskutert dette internt i Høyre.

– Men vi har ikke konkludert på det, avslutter han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist