Nyheter

Abortloven skal utredes: – Nemndene er avleggs

Ap og Sp-regjeringen har bestemt at et utvalg skal utrede abortloven, og se på alternativer til dagens abortnemnder. Victoria De Oliveira måtte selv møte i nemnd før hun tok abort, og håper andre kvinner slipper å gjøre det samme.

Victoria De Oliveira og Eivind Knudsen valgte senabort i uke 21.

I regjeringserklæringen, som skal legge grunnlaget for arbeidet til den nye regjeringen, skriver Ap og Sp at de skal sette ned et utvalg som skal se på abortloven og om det finnes alternativer til dagens abortnemnder.

De er imidlertid splittet om hva utredningen bør føre til.

Ap har tidligere gjort det klart at de vil avskaffe nemndene, og i praksis utvide retten til selvbestemt abort fram til uke 18, mens Sp vil beholde dagens ordning hvor kvinner må møte i en nemnd for å få innvilget abort etter uke 12. Partiene blir fristilt til å prøve å samle flertall i Stortinget for sitt primærstandpunkt, og dermed er utfallet åpent.

– En tøff avveining

Victoria De Oliveira har tidligere stått fram i Dagsavisen Fremtiden, og fortalt om hvorfor hun selv så seg nødt til å ta senabort i uke 21. KrF-politiker Jorunn Gleditsch Lossius hadde lagt ut et innlegg på Facebook hvor hun stolt viste fram sin gravide mage, og spurte «Hvor er respekten for det ufødte liv?»

De Oliveira reagerte sterkt på innlegget.

– Hvordan våger noen å sette spørsmålstegn ved de av oss som har stått i umenneskelige valg, sa hun da.

Nå håper hun at nemndene blir avskaffet i hvert fall fram til uke 18.

– Jeg mener jo at i hvert fall fram til uke 18 har man ikke behov for nemnder. Det skjer få aborter mellom uke 12 og 18, og forskning viser at mange skjer fordi man har funnet noe på ultralyd. Jeg ser det er noen flere utfordringer med å gjøre det helt fram til uke 22, men personlig mener jeg nemndene er avleggs, sier hun.

Ingen oppfølging i etterkant

De Oliveira mener imidlertid at tilbudet i etterkant av aborter bør styrkes.

– Jeg opplevde at oppfølgingen fram til aborten var god. I etterkant var det ingen oppfølging, annet enn en faktasamtale om hva som var funnene hos fosteret. Det mener jeg er ganske sviktende, og veldig problematisk. Det er jo et traume å gå gjennom en sånn opplevelse, så jeg tenker det viktigste er å se på hvordan man følger opp kvinner som går igjennom en abort, sier hun.

Andre kvinner har fortalt om lignende erfaringer.

– Jeg har vært i kontakt med flere kvinner som har måttet gjennomgå senabort, og de forteller at de opplever det samme. Det burdet vært obligatorisk samtale med enten en psykolog eller en sosionom, sier hun.

Dette mener partiene

NRK har gått igjennom hva partiene mener om abort, og lagd en oversikt.

  • Ap vil avvikle abortnemndene mellom 12. og 18. svangerskapsuke, og dermed utvide retten til selvbestemt abort ut uke 18. De vil gi alle som søker abort oppfølging og veiledning.
  • Sp vil beholde dagens grense for selvbestemt abort, og beholde abortnemndene, men de vil ha en gjennomgang av hvordan nemndene jobber.
  • Høyre vil ikke utvide grensen for selvbestemt abort, men jobbe for å få ned tallet på uønskede svangerskap og aborter.
  • FrP tar ikke stilling til abortgrensen, og deres politikere er fristilt i spørsmålet, slik at de kan stemme etter egen overbevisning i Stortinget.
  • SV vil fjerne nemndene og tillate selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig. De vil også lovfeste kvinners rett til bedre rådgivning og hjelp.
  • Venstre vil avvikle nemndene og tillate selvbestemt abort til uke 18.
  • KrF vil stramme inn på retten til selvbestemt abort, og i stedet vektlegge fosterets rett til liv. Partiet vil også fjerne abortlovens paragraf 2C, som tillater abort på grunn av visse egenskaper ved fosteret.
  • MDG vil erstatte abortnemndene med rådgivning og selvbestemt abort ut uke 18.
  • Rødt vil fjerne nemndene og tillate selvbestemt abort ut uke 22.