Nyheter

Reagerer på budsjettet: – Tullete å legge ned åtte fungerende private sykehjem

Venstres Hallstein Bjercke reagerer sterkt på at byrådet vil legge ned åtte private sykehjem, for så å gjenåpne dem som kommunale. Han er også skuffet over at budsjettet ikke er så «grønt» som han hadde håpet på.

Hallstein Bjercke (V).

– I budsjettforslaget prioriterer vi arbeid til alle, kampen mot klimaendringene og for sosial utjevning. Vi holder valgløftene våre, og leverer på de sakene folk i Oslo er aller mest opptatt av, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding onsdag.

Reaksjoner

Byrådets budsjettforslag for 2022 er på totalt 85 milliarder kroner, der 66 milliarder går til drift og 19 milliarder går til investeringer.

Bystyrets representanter fikk budsjettet klokken åtte onsdag morgen, og fikk et forsprang på alle andre til å sette seg inn i tallenes tale.

Hallstein Bjercke reagerer på flere ting, også at byrådet vil legge ned åtte velfungerende private sykehjem.

Mitt inntrykk så langt; dette budsjettet er ikke like rødt som jeg fryktet.

—  Hallstein Bjercke (V).

– For så å gjenopprette de samme sykehjemmene som kommunale. Dette bruker de mer enn 100 millioner på, sier han hoderystende til Dagsavisen.

Han får støtte av leder av Helse og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp).

Aina Stenersen (Frp).

– Å legge ned åttesykehjem vil minske valgfriheten til de eldre, vi trenger heller å øke valgfriheten for de eldre i fremtiden. Jeg skulle også gjerne sett en større satsning på tannhelse for de eldre, og for bedre ernæring for hjemmeboende og beboere på sykehjemmene. Ser også at byrådet nevner BPA- ordningen i budsjettet, og det er positivt, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Jeg skulle også gjerne sett en større satsning på tannhelse for de eldre, og for bedre ernæring for hjemmeboende og beboere på sykehjemmene.

—  Aina Stenersen, Frp.

Men Hallstein Bjercke ser også positive trekk ved budsjettet.

– Mitt inntrykk så langt; dette budsjettet er ikke like rødt som jeg fryktet, sier han, og kommer fort over på det han mener er negativt.

– Men det er altfor lite grønt. Mest skuffende er det at byrådet avlyser sine egne klimamål for 2023 og er lenger unna å nå 2030 målet enn noen gang, sier han.

– Vi ville blant annet kuttet billettprisene i kollektivtrafikken, bygd langt flere ladeplasser for elbiler (de skal bygge 6 hurtigladere i 2022). Også ville vi at Oslo kommune skulle bidratt til etableringen av plastgjennvinningsannlegg på Østlandet, slik at vi kunne sluttet med å eksportere plast til Tyskland, sier han.

– Og budsjettet inneholder så godt som ingenting til å stimulere næringsutvikling i Oslo, som nå har landets høyeste arbeidsløshet. sier han.

På alvor

Men byrådet mener de tar arbeidsløsheten i Oslo på alvor.

Koronapandemien har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten, spesielt innen reiseliv, uteliv og transport. I økonomiplanperioden foreslår byrådet å bruke 193,5 millioner for å få ledige tilbake i arbeid, for å skape flere private arbeidsplasser og for å kvalifisere flere til arbeidsmarkedet.

– Arbeidsledigheten økte dramatisk i Oslo under pandemien, og vi er fortsatt fylket med høyest ledighet i Norge. Vi må få flere i jobb for å utjevne sosiale forskjeller og for å sikre velferden for framtidas generasjoner. Derfor er arbeid til alle en hovedsatsing i vårt budsjettforslag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tannhelse

Høres fraksjonsleder i bystyret, James Stove Lorentzen er fornøyd med at byrådet nå satser på områder hvor Høyre tidligere har fremmet forslag.

James Stove Lorentzen  (H).

– Jeg konstaterer at byråden har noen nye satsingsområder som Høyre tidligere har fremmet som private forslag, men som i varierende grad er blitt nedstemt av byrådspartiene. Det er gledelig fra vårt ståsted å se at våre forslag om økt satsing på ernæring, kosthold, tannhelse, munnhelse og omsorg ved livets slutt nå dukker opp i 2022-budsjettforslaget til byrådet, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Det er gledelig fra vårt ståsted å se at våre forslag om økt satsing på ernæring, kosthold, tannhelse, munnhelse og omsorg ved livets slutt nå dukker opp i 2022 budsjettforslaget til byrådet.

—  James Stove Lorentzen (H).

– Våre forslag går tilbake til 2017/18/19 og 2020. I Høyres alternative budsjett for 2021 forslo vi : «Det er behov for et løft i tannpleie blant eldre. Helseetaten og Sykehjemsetaten bør gå i dialog med både Tannlegeforeningen og Universitetet i Oslo for å utvikle nye effektive løsninger for å bedre tilbudet». Dette ser det ut til at byrådet nå faktisk følger opp, sier han.

Fiendebilde

Det overordnende inntrykket til Frp i bystyret er at byrådet maler et enda sterkere fiendebilde av bilen enn det de har gjort tidligere. Og at de bruker mer penger på sykkelveier enn nødvendig vedlikehold av veiene. FrP mener boligveiene er de viktigste og mest brukt sykkelveiene og skoleveiene.


– Beboerparkeringen øker med 25 prosent, slik at de med fossilbiler må betale 6.750 kroner i året for å parkere der de bor. Samtidig ser vi av budsjettet at byrådet ikke vil senke kollektivprisene. Noe de tidligere har flagget høyt. De sier at de ikke vil øke prisene mer enn vanlige prisjusteringer. Men de setter ikke av penger for å hindre denne økningen. Jeg skjønner at det nærmer seg jul, og når du ikke har penger til gaver, så spiller det ingen rolle hva ønskene er, sier Lars Petter Solås i FrP til Dagsavisen.

Lars Petter Solås (Frp)

Han er også oppgitt over at byrådet nedprioriterer nødvendig vedlikehold av veier.

– I 2018 var etterslepet beregnet til to milliarder kroner. I år så blir ikke dette en gang nevnt i budsjettet. Samtidig står det at de skal bruke 673 millioner kroner på sykkelveier bare i 2022. Til sammenligning er det brukt totalt 491 millioner på veivedlikehold siden 2015, sier han.

– Mangel på vedlikehold går ut over skoleveiene, så i praksis er sikre skoleveier nedprioritert av byrådet, sier Solås.

Solås ser også positive trekke ved budsjettet.

Mangel på vedlikehold går ut over skoleveiene, så i praksis er sikre skoleveier nedprioritert av byrådet.

—  Lars Petter Solås, Frp.

– Målet om god byluft og mer bruk av nullutslipp er noe vi støtter fullt og helt. Men vi etter en mer teknologinøytral nullutslipp-satsing. Vi ønsker hydrogen inn her, og ikke bare en ensidig satsing på el og biodrivstoff. Frp vil foreslå dette, og ønsker konkret å se en hydrogenstasjon i Oslo, sier Solås.Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist