Nyheter

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-komiteens møte 24. september.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

I forbindelse med EØS-komiteens møte 24. september, har Europautvalget i Stortinget bedt om eventuelle kommentarer til møtet innen 10. september.

Samme dag sendte Sverre Myrli, samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, et brev til komiteen hvor han ber om at spørsmålet om Norges tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke trekkes fra dagsorden, og at den videre prosess i EØS bør stilles i bero til det nye Stortinget er trådt sammen.

– Arbeiderpartiet vil derfor anmode regjeringen om at norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke ikke blir å behandle i EØS-komiteens møte 24. september, skriver Sverre Myrli i brevet til Stortingets Europautvalg.

SV og Senterpartiet har også sendt brev til Europautvalget med samme budskap.

– Det er provoserende at regjeringen pusher på for å få til en behandling av Jernbanepakke fire i EØS-komiteen samtidig som regjeringen nærmest er et forretningsministerium og de etter valget har et klart flertall mot seg i denne saken, sier SVs samferdselspolitiske talsperson, Arne Nævra, til FriFagbevegelse.

En utsettelse av saken i EØS-utvalget vil være god parlamentarisk skikk, mener Nævra.

– Politisk umusikalsk

Statsminister Erna Solberg har signalisert at hun ikke vil utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke når EØS-komiteen trer sammen.

Hun begrunner det med at det er «tradisjon å gjennomføre stortingsvedtak», ifølge NTB.

– Dette er ikke ny politikk, dette er å gjennomføre noe landets øverste forsamling faktisk har vedtatt, sa avtroppende statsminister Erna Solberg på sin pressekonferanse tirsdag på spørsmål om regjeringen i neste ukes EØS-komitémøte vil ta stilling til EUs fjerde jernbanepakke.

Sverre Myrli, som av mange er nevnt som en mulig samferdselsminister i Støres nye regjering, innrømmer at statsministeren kan ha det formelle på sin side, men mener likevel det er politisk umusikalsk.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon der partiene som stemte mot tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget nå har fått flertall i Stortinget. Og det nye Stortinget trer sammen bare sju dager etter møtet i EØS-komiteen, sier Sverre Myrli til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, reagerer sterkt på at statsministeren nå trosset det nye flertallet i Stortinget.

– Regjeringen må akseptere resultatet av stortingsvalget og utsette implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke. Det må være viktigere å lytte til resultatet av et stortingsvalg, som snudde flertallet i forhold til EUs fjerde jernbanepakke, sier Rolf Ringdal til FriFagbevegelse.

– Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vært veldig tydelig på dette. Også Rødt og MDG. Fjerde jernbanepakke må ikke implementeres, poengterer han.

Oppsplittingen av jernbanen: Skinner og kjøreledninger blir ikke byttet ut selv om det er gammelt og slitt, forteller ansatte: – Det er det ikke penger til

Knapp margin

Det var rett før sommeren at Stortinget med knappest mulig flertall (43 mot 42 stemmer), sa ja til EUs fjerde jernbanepakke. Dette vil medføre mer privatisering og mindre nasjonal kontroll av jernbanen. Det vil blant annet føre til en obligatorisk konkurranseutsetting av norsk jernbane.

Formelt må den endelige implementeringen skje gjennom EØS-utvalget. Der er den altså ikke behandlet ennå. Det skal skje 24. september.

Ringdal mener med at Erna Solberg bør ha respekt for resultatet i stortingsvalget og at behandlingen i EØS-komiteen må utsettes til et nytt flertall er på plass.

For Ringdal og hans lokomotivkolleger var resultatet av mandagens stortingsvalg usedvanlig god musikk.

– Alle partiene på venstresiden ønsker åpenbart en hel annen jernbanepolitikk enn dagens regjering, sier Rolf Ringdal.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes har gjort det klart at implementeringen må utsettes til det nye Stortinget trer sammen.

– Hvis de borgerlige likevel tvinger gjennom vedtaket, må en ny regjering umiddelbart si den opp, mener han.