Nyheter

Pappa Vedum om datterens skolestress: – Jeg er bekymret

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er stolt pappa til to jenter. Den ene er 15 år og har nettopp startet i 10. klasse der elevenes opplevelse av skolestress når stadig nye høyder. Den andre er ti år og går i 5. klasse der motivasjonen hos elevene for alvor begynner å dale, ifølge forskerne.

I går skrev Dagsavisen om hvordan resultater fra Ungdata og andre undersøkelser viser at stadig flere norske tenåringer har negative skoleerfaringer. Færre sier de trives på skolen. Flere og flere kjeder seg, gruer seg til neste skoledag og kjenner på helseskadelig skolestress.

I dag tar Sp-leder og tobarnsfar Trygve Slagsvold Vedum bladet fra munnen:

– Jeg tror den følelsen jeg sitter med er noe jeg deler med veldig mange andre foreldre. Jeg kjenner meg oppriktig veldig bekymret for det totale presset og stresset barn og unge utsettes for, mine egne jenter inkludert. Eldstejenta vår gjør det jo bra på skolen, og det er vel og bra. Men det er liksom ikke helt godt nok allikevel. Er du flink og har potensial skal du helst «forsere fag» som det heter og ta fag fra videregående skole mens du går på ungdomsskolen. Dette er jeg utrolig skeptisk til. Jeg ser hvor mye lekser de gjør allerede og hvilket stress som legges på de unge kroppene, sier Trygve Slagsvold Vedum.

De høye ambisjonene gjelder ikke bare i klasserommet, det skal presteres på toppnivå både i fotball og annen idrett også. Trygve Slagsvold Vedum medgir at han kan kjenne på litt maktesløshet i forsøket på å få 15-åringen til å senke skuldrene lite grann.

– Det å gjøre feil er bra

− Det er vanskelig, men jeg prøver å dempe prestasjonsjaget hennes så godt jeg kan – ikke minst hvis det går dårlig. Livet hennes skal være verd å leve her og nå. Jeg har tøyset litt og sagt at hun skal få penger hvis hun får litt dårligere karakterer. Selvsagt roser jeg innsatsen hun legger i skolearbeidet og verdsetter det, men i mange tilfeller blir det etter min mening for mye av det gode. Karakterjaget og presset ungdommene legger på seg selv er så stort at jeg mener det ikke er bra for dem. Da er det vårt ansvar som voksne å forsøke å hjelpe dem med å få litt perspektiv på ting, sier Vedum.

Det var da han ble spurt om hva slags pappa han ønsker å være for jentene sine under den siste hagemiddagen hos Solveig Kloppen i «En kveld hos Kloppen» i august, at Vedum satte ord på noe av det som opptar hjertet hans aller mest ved siden av det å være «nær folk» i hele Norge:

– Jeg prøver å gi dem trygghet på at det å gjøre feil og ikke alltid lykkes er bra. Det er altfor mye prestasjonspress, ikke minst så føler jeg det på eldstejenta som alltid skal ha så gode karakterer. Men det gjør ikke noe om det går dårlig. I bunnen må det være kjærlighet, varme og trygghet. Jeg håper så inderlig at jeg klarer å formidle det, sa Slagsvold Vedum.

Samtidig med at Dagsavisen har presentert nedslående tall for skoletrivsel, motivasjon, stress og skulk blant landets ungdomsskoleelever, gikk statsminister Erna Solberg mandag denne uken ut i Aftenposten og varslet ny realfagssatsing med flere naturfagstimer på ungdomstrinnet.

– På mange måter kan det virke som regjeringen ikke tar den klare negative utviklingen forskerne ser over tid skikkelig på alvor, og tenker for lite på at skolen også skal være en dannelsesreise. Barn er så mye mer enn prestasjonene sine. Vi må ikke miste enkeltindividets livslykke av syne i iveren etter at Norge skal prestere bedre i internasjonale skoletester, eller at vi skal skape nye arbeidsplasser og utvikle oss som samfunn, maner Senterparti-lederen, og legger til:

– Som politikere er det på høy tid at vi spør oss om hvorfor så mange piler peker i gal retning i skolen. Det er åpenbart noe som er feil.

– Vi vil ha mindre testing

I tillegg til stress, press og mindre trivsel, føler stadig flere elever både på ungdomsskolen og i den videregående skolen at læreren ikke bryr seg om dem. Ifølge forskerne er dette et alarmerende funn. Det er nemlig en klar sammenheng mellom lærerens engasjement i den enkelte elev allerede tidlig i skoleløpet og faren for å droppe ut av videregående skole på et senere tidspunkt.

Trygve Slagsvold Vedum mener dette nok en gang viser lærerens enorme betydning for om elevene lykkes i skolen:

– Jeg tror jo ikke nedgangen i elevenes opplevelse av å føle seg sett av læreren skyldes at lærerne bryr seg mindre om elevene sine enn før. Derimot tror jeg det henger sammen med lærernes totale arbeidsbelastning og tidsbruk. Prøver, tester og byråkratiske krav til dokumentasjon og rapportskriving stjeler tid fra elevene. Skolen er fortsatt full av tidstyver, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Ifølge partilederen vil Senterpartiet at utvalgsprøver skal erstatte mange av dagens pålagte prøver og tester i skolen.

– Ja, vi vil ha mindre testing i skolen. Ikke fordi vi skal få en dårligere skole, men fordi det åpenbart ikke er dette som skaper bedre resultater. I tillegg er jeg opptatt av at rekrutteringen til læreryrket må skje på bredere basis. Lærerutdanningen trenger både de som har tatt doktorgrad, men også dem som har erfaring fra hverdagen i skolen.

– Vi trenger å styrke allmennlærerutdanningen og etablere en master for allmennlærere. Elevene, særlig på barneskolen, trenger gode lærere som kan undervise i flere fag og som kan følge elevene sine over tid og gi ro og stabilitet i hverdagen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Nyeste fra Dagsavisen.no: