Nyheter

Preben Aavitsland: – Viruset forsvinner ikke

I en ideell verden skulle vi helst ha blitt kvitt viruset for godt. Men kan vi bli kvitt det? Overlege ved Folkehelseinstituttet sier viruset er her for å bli.

Mange land har ikke lenger et mål om å utrydde viruset, skriver The Conversation.

Andrew Lee, forsker ved University of Sheffield, har ikke troen på at vi klarer å utslette viruset.

– Det er usannsynlig at land med få infeksjoner, som New Zealand eller Australia, kan fortsette å holde viruset i sjakk på ubestemt tid i en verden der viruset sirkulerer, skriver han i The Conversation.

Han mener at det vil være for kostbart og upopulært å isolere et land på lang sikt og at det alltid vil være fare for importsmitte fra reisende.

Umulig å utrydde

Ifølge Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, er det i praksis umulig å utrydde viruset.

– Viruset forsvinner ikke. Siden viruset spres så lett, måtte nesten alle i hele verden blitt immune for at vi skulle kunne klare å utrydde viruset. Det er i praksis ikke mulig. Dessuten kan jo viruset smitte over igjen fra dyr.

Det faktum at viruset muterer kan forklare hvorfor det har vært vanskelig å holde viruset i sjakk, ifølge Lee. Det fører til at viruset lettere sprer seg hos mennesker. Viruset kan også infisere både husdyr og ville dyr. Hvis mennesker gir viruset til dyr, kan det potensielt komme tilbake til mennesket etter det har blitt utryddet hos mennesker, mener forskeren.

– Det er ikke kjent hvor lenge vaksinebeskyttelsen varer, og ulikhet i global vaksinedistribusjon er en betydelig barriere for utrydding av viruset. I økende grad er synspunktet til folkehelseeksperter at det ikke er mulig å nå immunitet på befolkningsnivå

—  Andrew Lee, forsker ved University of Sheffield

I tillegg til dette er en stor andel av infeksjoner hos mennesker asymptomatiske. Disse infeksjonene er vanskelig å oppdage tidlig, og vil derfor sannsynligvis spre seg. Begge faktorene øker sannsynligheten for at korona blir gjeninnført, så lenge høye begrensninger i land uten smitte vedvarer.

Lee påpeker at heller ikke beskyttelsen fra vaksinen er sikker.

– Det er ikke kjent hvor lenge vaksinebeskyttelsen varer, og ulikhet i global vaksinedistribusjon er en betydelig barriere for utrydding av viruset. I økende grad er synspunktet til folkehelseeksperter at det ikke er mulig å nå immunitet på befolkningsnivå, skriver han.

Blir trolig sesongbasert

Det mest sannsynlige scenarioet er at viruset etter hvert blir sesongbasert, som influensa. Da vil viruset fortsette å sirkulere, men sykehusinnleggelser og dødsfall reduseres, ifølge Lee. Fokuset vil da være mindre på å prøve å stoppe smittespredning og mer på å beskytte sårbare individer gjennom immunisering.

Aavitsland forteller at mange vil bli forkjølet hver vinter av viruset.

– Når vi er vaksinert eller har hatt korona ei gang, er ikke smitte noen stor trussel for oss. Viruset vil være der, gjøre mange forkjølet hver vinter og eller forårsake noen mer alvorlige tilfeller hver vinter, sier Aavitsland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen