Nyheter

Krisa er ikke over. Så mange er permittert i Oslo: – Kriseordningene bør forlenges

Ved utgangen av juli var 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert i Oslo, mot under 0,1 prosent samme tidspunkt i 2019. Fellesforbundet og NHO Reiseliv frykter konsekvensene når dagens permitteringsordning avvikles i oktober. – Erna sier at arbeidslivskrisen er over. Men hun tar nok feil, sier byråd for arbeid, Rina Mariann Hansen (Ap).

Selv om gjenåpningen av landet går sin gang, er det fortsatt store utfordringer i arbeidslivet, advarer både NHO Reiseliv og Fellesforbundet. De frykter konsekvensene når dagens permitteringsordning avvikles fra 1. oktober.

– For hotell, restaurant og reiseliv er det fortsatt store utfordringer. Nå er det flere land som blir røde, og da får vi jo ikke utenlandske gjester, sier Rolf Block-Hansen, som er kelner og tillitsvalgt for Fellesforbundet på Scandic Holmenkollen Park Hotell.

I dag er nemlig arbeidsgivere i alle bransjer fritatt for lønnsplikten i 52 uker innenfor en periode på 18 måneder, mens ansatte er permittert. Fra 1. oktober blir denne perioden redusert til 26 uker, og dermed er tidsbegrensningen den samme som før pandemien.

– Hvis du ikke utvider fra første oktober, og du ikke åpner for trinn fire, er jeg redd det blir mange oppsigelser, sier Block-Hansen.

Mange permitterte

Både i Oslo og i landet under ett er det langt færre permitterte enn for ett år siden, men det er fremdeles mange flere enn normalt.

  • 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Oslo var permittert i utgangen av juli i år, mot 5,3 prosent samme tidspunkt i 2020. Ved utgangen av juli 2019 var det imidlertid bare 153 permitterte i Oslo.
  • I Norge under ett var 1,4 prosent av arbeidsstyrken permittert ved utgangen av juli i år, mot 3,8 prosent i 2020. Ved utgangen av juli 2019 var 0,1 prosent av arbeidsstyrken permittert.
  • For Oslo ble det også nylig publisert tall for 17. august. Da hadde andelen permitterte gått ned til 1,9 prosent og 7468 personer.

Dette framgår av statistikk Dagsavisen har fått fra NAV.

Block-Hansen anslår at det er en mye større andel av arbeidsstyrken som er permittert i reiselivsnæringene.

– Hvis man bryter opp i bransjer vil man nok se at reiselivet er en nokså stor del av det, sier han.

– Kriseordningene bør forlenges

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, påpeker i likhet med Bloch-Hansen at det er stor forskjell på hvor hardt landsdeler og bransjer er rammet.

– Erna sier at arbeidslivskrisen er over. Men hun tar nok feil i det, og situasjonen er spesielt annerledes i Oslo, sier hun.

Derfor mener Hansen det er viktig at kriseordningene ikke blir avsluttet nå.

– Arbeiderpartiet mener at kriseordningene bør forlenges så lenge krisa varer. Når krisa ikke er lik over hele landet, må man se på om det går an å ha forskjellige ordninger, og man se på om man kan lage bransjespesifikke ordninger, sier Hansen.

– Hvor lenge tror du det er sannsynlig at permitteringsordningen vil være nødvendig?

– Det er vanskelig å vurdere hvor lenge krisa i Oslos arbeidsliv vil vare. Fra tidligere økonomiske kriser vet vi at det har tatt tid for økonomien å komme på beina igjen. Selv om de strengeste restriksjonene er over og vi nå har kommet ganske langt med vaksineringa, ser vi at mange arbeidsplasser fortsatt ikke er tilbake, svarer hun.

Frykter at man forskyver problemet

Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (H), frykter at hvis arbeidstakerne får permittere lenger vil det innebære at man utsetter nødvendige oppsigelser.

Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, svarer på vegne av Høyre

– Det er ingen ting som tilsier at arbeidstaker tjener på å være permittert. Mange vil sannsynligvis bli sagt opp også hvis man venter til januar for eksempel med å konkludere. Da vil en arbeidsgiver som har vært permittert i to høstsemestre ha gått glipp av to tredjedeler av en bachelorgrad. Man risikerer å skape falske forhåpninger for mange som uansett kommer til å miste jobben, sier Einan.

Statssekretæren tror det kan gå årevis før reiselivsnæringene er tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Jeg vet ikke når vi kan vente flylass med kinesere for eksempel, men Avinor sier at vi kan måtte vente helt til 2023. Mener de at folk skal være permittert så lenge, spør han.

Kan permittere på nytt

Einan understreker også at arbeidsgivere kan permittere på nytt etter en viss periode, hvis det blir nødvendig.

– Vi har erkjent at en del bransjer har behov for å permittere igjen til høsten. Derfor vil arbeidsgivere ha mulighet til å permittere på nytt etter seks eller 10 uker, avhengig av hva slags avtale som gjelder med arbeidsgiver, sier han.

I utgangspunktet er det 10 uker som gjelder, men LO og NHO har gjort en avtale om å redusere kravet til seks uker. På arbeidsplasser hvor denne avtalen gjelder kan altså arbeidstakere permitteres på nytt etter seks uker.

Da vil ikke permittering før 1. juli i år telle med. Dermed vil nye permitteringer kunne vare i 26 uker, fratrukket den tiden arbeidstakerne eventuelt har vært permittert etter 1. juli.

NHO: – Fortsatt stor usikkerhet

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, er imidlertid enig med Fellesforbundet og Block-Hansen.

– Pandemien er ikke over, og det er usikkert hvordan arbeidslivet vil være til høsten, særlig hotell og konferanser. Det hadde hjulpet mange bedrifter godt om permitteringsordningen, sånn den er i dag, hadde blitt forlenget, sier han.

Statssekretær Vegard Einan frykter at man i så fall bare utsetter nødvendige oppsigelser. Hva tenker du om det?

– Reiselivet skal opp og stå igjen, men pandemien er ikke over, og usikkerheten er fortsatt ganske stor. Når reiselivet er oppe og står igjen og virkningen av pandemien gir seg skal disse folkene tilbake i arbeid, svarer Kristensen.Mer fra Dagsavisen