Nyheter

Agnes Viljugrein på Ap-hagefest: – Det modige i klimapolitikken er ikke å sette en sluttdato for oljenæringa

Klima sto høyt på agendaen da byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og stortingskandidat Agnes Viljugrein snakket til gjestene i Bøler Aps hageselskap på torsdag.

Agnes Viljugrein, stortingskandidat for Oslo AP, mener klimagassutslippene må kuttes raskt, men ikke ved at Norge vedtar en sluttdato for oljenæringen.

Begge brukte mye av sin taletid på klima, da de snakket til gjestene i hageselskapet som fant sted i hagen til Astrid Borgen i Bøler Ap. De etterlyse kraftigere tiltak enn regjeringen har gjennomført, men advarte mot løsninger de mener at er overilte.

– Det modige i klimapolitikken er ikke å sette en sluttdato for oljenæringa. Vi vet at en dag kommer olja til å ta slutt, men det modige i klimapolitikken er å sette en startdato for det grønne skiftet, og der har vi ingen tid å miste, sa Viljugrein, som er syvendekandidat til stortinget for Oslo Ap, og nestleder i bydelsutvalget for Ap i Gamle Oslo.

– Klimapolitikken må være rasjonell og optimistisk. Vi må gjøre det som faktisk virke, og ikke plage folk unødvendig. Folk må oppleve at tiltakene er rettferdige og at de virker, sa byrådsleder Raymond Johansen i talen han holdt.

– Vi skal lage alternativer

Viljugrein mener at politikken byrådet, bestående av Ap, MDG og SV har ført, er et godt eksempel på hva slags klimapolitikk hun ønsker.

Regn la ingen demper på stemningen da Arbeiderpartiet på Bøler inviterte til hagefest.

– Det vi er gode på i Oslo er å gi folk mulighet til å ta grønne valg, som å sykle, og å leve mer miljøvennlig rett og slett. Nasjonalt trenger vi også gigantsatsinger på kollektivtransport, vi trenger å vite hvor mye CO2 som ligger bak klærne vi kjøper, og vi trenger at de tingene vi kjøper varer lenger. Å gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg er også en del av klimapolitikken, sa hun til Dagsavisen.

En sluttdato for oljenæringa, som MDG har foreslått, er Viljugrein imidlertid imot, fordi hun mener at alternativene først må på plass.

– Du hører mye debatt om ja eller nei til olje, men lite om hvordan du skal få det til. Utfordringen i dag er at så mange arbeidsplasser er knyttet opp mot olje. Så kan man mene hva man vil om det, men det er der vi er, sa hun.

Mindre olje-etterspørsel

Derfor mener Viljugrein at Norge har en vei å gå før oljenæringen kan avvikles.

– Du kan stoppe med olja og da får du kuttet utslipp, men da går det utover arbeidsplasser og norsk økonomi, sa hun.

– Hvor lenge tror du Norge skal holde på med olje?

– Det må vi se på. Jeg tror det kan gå fortere enn vi tror. Etterspørselen etter fossil energi blir mindre og mindre, og vi ser at EU setter ekstremt ambisiøse mål som handler om å ikke drive med kull og olje.

– Mener du at Norge skal drive med olje til det er mer lønnsomt å gjøre noe annet?

Det er allerede kjempelønnsomt å gjøre andre ting, så det er bare spørsmål om hvorvidt vi lar det skje av seg selv eller om Norge tar et fortrinn. Vi ble rike av olje fordi staten sa at dette skal vi satse på og at vi må legge til rette for at dette skal gå. Det er det samme vi må gjøre med grønn energi og teknologiutvikling. Vi kan ikke bare si at markedet kommer til å fikse dette. Staten må si at dette skal bli viktige næringer for Norge, svarte Viljugrein.

– Skal ikke moralisere

Også Raymond Johansen la stor vekt på hva Byrådet har gjort for miljøet i Oslo.

– Vi må aldri individualisere klima- og miljøkampen, sa Raymond Johansen i talen han holdt for Ap sitt hageselskap på Bøler.

– I dag står byene for 70 prosent av de globale CO2-utslippet. Det betyr at byene er en del av problemet, men også en del av løsningen. Med vårt lederskap i Oslo er vi en del av løsningen. Vi har levert verdens første klimabudsjett, skapt verdens elbilhovedstad – også med el-busser og el-båter, og vi har fått gravemaskiner med elektrisk hale som gjør at vi kan bygge fossilfritt. Storbyer over hele verden ser til Oslo for arbeidet vi gjør, sa han i talen sin.

Han advarte, som Viljugrein, mot å overlate for mye av ansvaret til enkeltmennesket.

– Vi må aldri individualisere klima- og miljøkampen. Hvis det er billig å fly til Mallorca skal vi ikke moralisere over folk fordi vi flyr billig, men vi skal stille spørsmålstegn ved at det ikke er gode arbeidsforhold, som gjør at de kan dumpe flybillettene, sa han.

Til Dagsavisen sa han at han mener staten må på banen med langt bedre støtteordninger, så det blir lettere å gjennomføre effektive klimatiltak i kommunene.

– For å bygge ut kollektivtrafikken er vi avhengig av gode støtteordninger fra staten. Det å få til lagring av CO2-fangst og lagring, som vi planlegger på Klemetsrud-anlegget, trenger vi staten på laget. Jeg er veldig glad for at AP har forpliktet seg til det, sa byrådslederen.