Nyheter

Flere partier er skuffet over nei til værested for rusavhengige

Byrådet i Oslo sier nei til utendørs værested for rusavhengige. – Jeg syns det er skuffende at byrådet velger enkleste utvei, sier Julianne Ferskaug i Venstre.

Flere bysryrepartier

Som Dagsavisen tidligere har omtalt sier byrådet i Oslo nei til å etablere et såkalt værested for rusavhengige, hvor tungt rusavhengige skal kunne oppholde seg sammen uten frykt for å bli jaget av politiet.

De mente at et slikt sted først og fremst ville fungere som en arena for bruk, kjøp og salg av ulovlige rusmidler. Dessuten mener de det ville gitt et dårlig tilbud til rusavhengige, og de frykter problemer for andre som bor eller oppholder seg i området rundt. Brukerorganisasjonene som har uttalt seg er derimot positive, mens blant annet flere bydeler er imot.

Blant de andre partiene i bystyret er meningene delte.

– Enkleste utvei

Julianne Ferskaug, bystyremedlem og medlem av helse- og sosialutvalget for Venstre, sier hun er skuffet over byrådets beslutning.

– Jeg syns det er skuffende at byrådet velger enkleste utvei. Vi har en vedtatt plan i kommunen for rusomsorgen, og der står vi i stor grad sammen om en god linje. Men det bærer jo litt preg av at enhver ny tanke er litt skummel, sier hun.

Byrådet skriver til bystyret at de mener det er feil å henvise rusavhengige til et skjermet sted, og forsøke å gjemme dem bort, men Ferskaug er sterkt uenig i at det er formålet.

– Ideen får jo støtte fra brukerorganisasjonene og miljøet selv. Det kommer ikke av et ønske om å gjemme dem bort, men et ønske om å tilby verdighet og noen trygge rammer hvor både politi og ambulanse kan tilkalles ved behov uten at man er redde for represaliene ved narkotikabesittelse som man risikerer andre steder, sier Venstre-politikeren.

– Blitt jaget fra sted til sted

Aina Stenersen (Frp)

I en e-post gjør Aina Steinersen, bystyrerepresentant for FrP, det klart at de også støtter etablering av et værested.

– Forslaget om utredning fra bystyre kom på bakgrunn av at rusavhengige i Oslo i lange tider har blitt jaget fra sted til sted, skriver hun i e-posten.

James Stove Lorentzen, bystyrerepresentant for Høyre, sier at partiet ikke har tatt stilling i saken.

– Jeg vil nå diskutere byrådens sak med Høyres bystyregruppe, selv har jeg i utgangspunktet en positiv holdning. Jeg er litt undrende til at byråden er så bastant negativ, og er egentlig litt overrasket over at de sier det ikke er lovlig. Når de gjør det i Bergen må det være mulig også i Oslo, sier han.

Jeg er litt undrende til at byråden er så bastant negativ, og er egentlig litt overrasket over at de sier det ikke er lovlig. Når de gjør det i Bergen må det være mulig også i Oslo,

—  James Stove Lorentzen (H)

– Forferdelig

Cecilie Lyngby deler i dag partilederansvaret med grunnlegger Frode Myrhol. Valgkomitéen i FNB ønsket å vrake Myrhol til fordel for Lyngby. Kompromisset ble en 50/50 løsning.

Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er svært skuffet over byrådet sitt vedtak.

– Det er jo helt forferdelig. Du klarer ikke få både beboerne rundt og brukerne fornøyde, men hvis alle blir halvvegs fornøyde tror jeg det er en god løsning.

Lyngby gjør det klart at hun også ønsker å styrke tilbudene rundt i byen, i likhet med byrådet. Dette tror hun at vil dempe presset på et værested i byen, men ikke gjøre det overflødig.

Hun har selv erfaring som frivillig ved flere hjelpetilbud for rusavhengige, og sier hun har erfart at det er behov for et sted hvor de kan slippe frykten for å bli jaget på grunn av brukerdoser.

Sp er enige med byrådet

Bjørg Sandkjær

Bjørg Sandkjær, bystyremedlem for Senterpartiet, sier at deres bystyregruppe er enige med byrådet.

– Vi glad for at saken har kommet på dagsorden, men det er gjort en grundig utredning, sier hun.

Hun mener like imidlertid det har kommet mange høringsuttalelsene til utredningen, som bør få politiske konsekvenser.

– Byrådet foreslår som vedtak at vi bare ikke vedtar forslaget, men det er kommet såpass mange gode forslag til forbedringer at jeg tror nok det er grunnlag for å si noe mer om hva vi ønsker oss videre.

MDG avventer erfaringer fra andre

Sigrid Heiberg, gruppeleder for MDG i bystyret, sier at de stiller seg bak vurderingen til flertallet i bystyret. Likevel er hun åpen for at partiet kan ta et annet standpunkt i framtida, hvis erfaringene fra tiltak i andre byer viser seg å være gode.

– Byrådet har valgt å ikke etablere et nytt værested nå, fordi det har juridiske problemer og kan få negative konsekvenser, men det er langt fra sikkert hva som vil være den beste strategien for Oslo framover, sier hun.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få kommentarer fra Rødt og SV.

Mener alle rusbrukere har alternativer

Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap).

I et dokument som flertallet i byrådet har vedtatt skriver de at når rusavhengige oppholder seg i åpne rusmiljøer i sentrum, er det ikke fordi de mangler andre steder å være. De mener målet må være å ikke ha åpne rusmiljøer, og viser til at ifølge kommunens russtrategi skal tilbudene ellers i byen styrkes.

– Vi har etablert flere nye innendørs væresteder i bydelene, sa byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) da Dagsavisen snakket med henne forrige uke.