Innenriks

Oslo sier nei til utendørs værested for rusavhengige: Slik er erfaringene fra Bergen

Bergen har så langt hatt god erfaring med å etablere et eget sted der rusavhengige kan samles, ifølge byrådet. I Oslo sier politikerne nei til et lignende værested.

I januar i fjor åpnet Bergen denne uteplassen utenfor MO-senteret (mottaks og oppfølgingssenteret) på Gyldenpris.

Byrådet i Oslo sa nylig nei til å etablere et utendørs værested for rusavhengige, som Dagsavisen omtalte sist uke.

De mente at et slikt sted først og fremst ville fungere som en arena for bruk, kjøp og salg av ulovlige rusmidler. Dessuten mener de det ville gitt et dårlig tilbud til rusavhengige, og de frykter problemer for andre som bor eller oppholder seg i området rundt.

Velferdsetaten I Oslo har utredet forslaget om værested, som nylig var ute på høring. Brukerorganisasjonene som uttalte seg var positive, mens flere bydeler og andre organisasjoner gikk imot.

Bergen har imidlertid etablert et liknende tilbud som det Oslo kommune nå sier nei til. Dagsavisen har nå snakket med flere i Bergen om hva slags erfaringer de har gjort seg siden etableringen.

Flyttet åpent rusmiljø

Bergen kommune etablerte i fjor en uteplass ved Mottaks- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) på Gyldenpris fordi mange rusavhengige pleide å oppholde seg i en gangtunnel like ved. Uteplassen ble åpnet i starten av 2020, og samtidig ble det gjort ulovlig å oppholde seg i tunellen.

Hugo Torjussen, daglig leder for MO-senteret, mener tiltaket har vært fornuftig.

– Den åpne russcenen på fortauet og i undergangen var ikke en verdig plass, verken for de rusavhengige eller for nærmiljøet. Derfor valgte kommunen å etablere en uteplass i tilknytning til MO-senteret, hvor de fritt kan oppholde seg, og som er bedre skjermet fra nærmiljøet og omgivelsene ellers, sier han.

Byrådet i Oslo sier nei til en slik uteplass her, blant annet fordi de tror den hovedsakelig vil bli brukt til kjøp, salg og inntak av rusmidler. Stemmer det med inntrykket av hvordan uteplassen blir brukt hos dere?

Først og fremst vil jeg si det er en oppholdsplass og uteplass, hvor de som benytter seg av våre tjenester, men også andre, får være litt mer i ro fra omgivelsene. Men det er klart at en åpen russcene har flere funksjoner. Ett er inntak av rusmidler, men det prøver vi å demme opp for med inntaksrommet på MO-senteret. Så er det en sosial arena. Vi prøver ikke å tilrettelegge for kjøp og salg, men det vil selvfølgelig også foregå, svarer Torjussen.

Følger med

Torjussen mener også at det er positivt at ansatte på MO-senteret kan ha en viss kontroll med hva som skjer på uteplassen, siden den ligger like ved.

I saksframlegget til bystyret uttrykker byrådet i Oslo bekymring for at et slikt sted skal fungere som en rekrutteringsarena til rusmiljøene, men Torjussen tror ikke det er tilfelle i Bergen.

– Vi biter oss jo spesielt merke i om det kommer unge folk, og vi har et samarbeid med utekontakten, som har et spesielt fokus på de under 25. De som er på vei inn i miljøet er nok mer i utkanten i starten.

Oslo-byrådet er også bekymret for vold når mange samles på et lite område, men Torjussen tror ikke det er flere slike problemer der enn det ellers ville vært i rusmiljøer andre steder.

Han understreker at han ikke kjenner bakgrunnen for de vurderingene byrådet i Oslo har gjort, og vil derfor ikke gå inn i debatten om hva det er riktig å gjøre her.

Ikke et friområde

Lars Morten Lothe, stasjonssjef for Sentrum politistasjon i Bergen, er også tydelig på at loven gjelder på den nye uteplassen.

– Det har aldri vært tenkt som et friområde for bruk og omsetning, selv om vi forstår at det skjer, sier han.

Så langt har imidlertid ikke politiet hatt noen aksjoner på området.

– Det har vi vært helt bevisst på, fordi vi ønsker at plassen skal bli tatt i bruk. Det betyr ikke at vi ikke kan ha aksjoner, sier han.

Lothe sier også at politiet ikke har noen planer om å slå ned på omsetning av små kvanta av rusmidler mellom brukere.

– Enten der eller i nærheten vil det være folk som har narkotika i sin besittelse, og de må jo få det fra et sted. Vi kan ikke ha full kontroll med omsetningen, men en viss kontroll med miljøene som omsetter. Vi ønsker ikke at det skal foregå organisert omsetning, sier han.

Ifølge Lothe er det imidlertid også andre grunner til at folk oppsøker uteplassen.

– Nå skal vi ikke glemme at rusmisbrukere er mennesker, og har behov for en sosial omgang. Da er det naturlig å samles, sier han.

Vil ha oversikt

Lothe mener det er vanskelig å unngå at det etablerer seg åpne rusmiljøer i en by som Bergen.

– En russcene vil alltid finnes i større byer. Da er det om å gjøre å ha en viss kontroll med dem, og da må vi sørge for at det er trygt for rusbrukerne og trygt for omgivelsene.

Lothe sier de sørger for at det ikke foregår vold, trusler eller organisert omsetning av narkotika.

– Ikke minst forsøker politiet å ha oversikt over rekruttering og nyrekruttering til miljøet, og at det ikke er nye unge mennesker som tiltrekkes rusmiljøet.

Har møtt kritikk

Da værestedet ble tatt i bruk, var det imidlertid ikke alle som var fornøyde. Klassekampen skrev at noen brukere blant annet var frustrert over hvordan uteområdet var utformet. Ifølge kommunen er noen av forholdene rettet.

Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, er imidlertid positiv.

– Bergen går nå foran. Jeg syns det er et fantastisk sted som senker konfliktnivået med omgivelsene og gir opplevelse av respekt og rettssikkerhet, sa han i en artikkel hos Arkiteknytt.

Knutsen erkjente at stedet har forbedringspotensial, men mente man også må ta hensyn til en politisk ledelse som ikke vil gjøre plassen for stor og attraktiv.

– Synd de ikke forsøker seg

Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen (MDG), sier at erfaringene så langt er gode.

– Det er i hvert fall ikke opprettet noen lovløs sone, og det ligger i tilknytning til et bemannet senter, relativt nær sentrum, poengterer hun.

Nødtvedt understreker også at det er gjort flere tiltak samtidig, og at rusomsorgen har blitt styrket.

– Jeg syns det er synd at de ikke forsøker seg i Oslo. Når det er sagt, erfaringene fra Bergen er et resultat av tiltak vi har gjort på rusfeltet over flere år, så det er litt unaturlig å se det isolert fra de andre grepene vi gjør, sier hun.

– Har vært pandemi

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, mener det er for tidlig å konkludere om hvor godt tilbudet som har blitt etablert i Bergen vil fungere.

– Etter at de åpnet i januar 2020, har det vært pandemi nesten hele tiden, og dermed er det litt begrenset hva slags erfaringer vi kan hente derfra, sier hun.

Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap).

Som Dagsavisen omtalte sist uke, mener Hansen og byrådet at det heller bør etableres flere lokale tilbud rundt i bydelene, og at det bør være et mål å ikke ha større åpne rusmiljøer.

– Vi har etablert flere innendørs væresteder i bydelene. I fjor høst ble det startet opp ett på Bjerke og ett i Bygdøy allé. Flere andre sentre har blitt forsinket på grunn av korona, forteller hun.

Denne strategien mener hun er til det beste, også for brukerne, siden større åpne rusmiljøer har mange negative sider.

Kanskje mindre restriktive

Flere byer i Europa har valgt å ha en mindre restriktiv holdning til kjøp og salg av illegale stoffer inne i eller utenfor lavterskeltilbud og brukerrom, skrev byrådet til bystyret. De mener dette kan være aktuelt også i Oslo.

«Når omsetningen foregår i mindre skala på flere lokasjoner, kombinert med tilstrekkelig brukerromskapasitet, er erfaringen fra andre byer at de store ansamlingene utendørs reduseres», skriver de.

Rina Mariann Hansen mener imidlertid at en slik oppmyking vil være noe annet enn å opprette et værested hvor kommunen i praksis legger til rette for illegale omsetning.

Da Dagsavisen intervjuet Arild Knutsen, leder for Forening for human narkotikapolitikk, var han imidlertid klar på at det ikke var hensikten da han tok initiativet.

– Det skal ikke være noe sprøyterom eller et lovtomt rom. Narkotika er fortsatt forbudt, men vi vet at politiet kommer til å behandle miljøet mye bedre når tilstedeværelsen ikke kommer til å gå ut over skoler og barnehager, sa han da.