Nyheter

Skuffet over Oslo-byrådet: – Oslo har en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige

Byrådet i Oslo sier nei til å etablere et utendørs værested for rusavhengige i sentrum. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener værestedet er sårt tiltrengt.

Leder Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, mener det er behov for et bedre tilbud for amfetaminavhengige.

I 2019 ba bystyret i Oslo om en utredning av et utendørs værested for rusavhengige, hvor tungt rusavhengige skal kunne oppholde seg sammen uten frykt for å bli jaget av politiet.

Nå har utredningen vært på høring, og det har kommet inn en rekke høringsuttalelser. Brukerorganisasjonene har uttrykt støtte til en slik løsning, mens flere bydeler og andre organisasjoner er imot.

I saksframlegget til bystyret skriver byrådet at et værested hvor politiet ser gjennom fingrene med bruk og omsetning vil være forbudt, og at det også vil gi et dårlig tilbud for rusavhengige.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener derimot et værested for rusavhengige er sårt tiltrengt, og er skuffet over byrådets vurdering.

– Oslo har et av de største åpne rusmiljøene i Europa, og en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige. Et værested hadde gitt en følelse av rettssikkerhet og trygghet, og det hadde dempet konflikten mellom rusmiljøene og øvrige innbyggere, sier han.

– Ikke et lovtomt rom

Knutsen ser heller ikke noen juridiske problemer med forslaget om et værested.

– Det skal ikke være noe sprøyterom eller et lovtomt rom. Narkotika er fortsatt forbudt, men vi vet at politiet kommer til å behandle miljøet mye bedre når tilstedeværelsen ikke kommer til å gå ut over skoler og barnehager. For politiet har man sett at det i praksis har gått fra kriminalisering til atferdsregulering, selv om narkotika er ulovlig. Sånn er det jo i Oslo også. De ser gjennom fingrene med mye, men de får mye press på seg fra næringslivet og andre.

At rusreformen ikke gikk igjennom mener Knutsen at han gjør behovet for et værested større.

– Jeg vet at byrådet har vært litt avventende med å vedta en innstilling på grunn av rusreformen. De forestilte seg at reformen ville gjøre forslaget overflødig, og på den bakgrunnen er det skuffende at de ikke gjør dette når Stortinget ikke vedtar rusreformen.

Vil ikke ha markedsplass for rusmidler

Dagsavisen har bedt byrådet om kommentarer til saken, men de har ikke hatt anledning til å kommentere.

I saksframlegget viser byrådet til at bruk og omsetning av narkotika fortsatt er ulovlig. Derfor mener de også at kommunen vil bryte med straffelovens bestemmelser og narkotikaovertredelser og medvirkning til straffbare handlinger, hvis de etablerer et værested hvor politiet ikke slår ned på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler.

De gjør det også klart at uformelle markedsplasser, av den typen man har i dag, ikke vil bli akseptert:

«Selv om man kan ha en viss aksept for at folk med rusproblemer har behov for å få kjøpt de rusmidlene de trenger, er det ikke ønskelig å akseptere at Oslo har store markedsplasser for kjøp og salg av narkotika, enten markedsplassen er uformell som i dag, eller formell som ved etablering av et skjermet værested», står det i saksframlegget.

Byrådet frykter også at store ansamlinger i rusmiljøene vil føre med seg vold, trusler og utrygghet, både innad i miljøene og for befolkningen ellers.

«En eventuell etablering vil, selv om det er skjermet for omgivelsene, bety trafikk av folk som skal til og fra stedet, og mulig økt kriminalitet i området rundt. Forskjellen fra dagens situasjon vil være at det etablerte værestedet vil ha mer varig karakter og dermed medføre lite håp om endring for nærmiljøet», skriver byrådet videre.

Mener alle har alternativer

Byrådet mener at kommunen har et stort og bredt tilbud til personer med rusproblemer, som gjør at ingen trenger å oppholde seg i de åpne rusmiljøene i sentrum.

«De som oppholder seg i de åpne rusmiljøene i sentrum gjør ikke det fordi de ikke får tilbud om hjelp eller ikke har alternative oppholdssteder. Kommunens og andre instansers innsats for å hjelpe folk til bedre livskvalitet og redusert inntak av rusmidler foregår», står det i utredningen.

De lover imidlertid å bedre tilbudet ytterligere, og skriver følgende om dette:

«I tråd med russtrategien er byrådets fokus å sørge for bedre tilgang til aktiviteter, brukerutstyr og helsetjenester der folk bor, slik at behovet for å oppsøke sentrum for å få tilgang til slike tjenester reduseres».

Byrådet skriver også at flere byer i Europa har valgt å ha en mindre restriktiv holdning til kjøp og salg av illegale stoffer inne i eller utenfor lavterskeltilbud og brukerrom, og mener dette kan være en aktuelt også i Oslo.

«Når omsetningen foregår i mindre skala på flere lokasjoner, kombinert med tilstrekkelig brukerromskapasitet, er erfaringen fra andre byer at de store ansamlingene utendørs reduseres», skriver de.