Nyheter

Inviterer innbyggere til å gi politikerne råd: – Vi vil finne ut hva innbyggerne mener hvis de får tenkt seg om og diskutert med andre

Tilfeldige innbyggere i Bergen blir invitert til å diskutere politiske saker. Etter møtene blir det gjort spørreundersøkelser, og resultatene presenteres for politikerne.

Møtene er del av et forskningsprosjekt som forskningsinstituttet Norce gjør i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Stanford University i USA.

– Vi vil finne ut hva folk mener hvis de får tenkt seg om og diskutert med andre, forteller Sveinung Arnesen, som er forsker ved forskningsinstituttet Norce og leder prosjektet.

Etter møtet blir det gjort en spørreundersøkelse, hvor deltakerne svarer anonymt. Resultatene blir overlatt til byrådet i Bergen.

– Det blir formelt behandlet som et innspill, og politikerne skal ta hensyn til det som kommer fram, sier han.

Metode fra USA

Møter hvor innbyggerne blir spurt til råds i politiske saker har blitt arrangert mange steder i verden, på forskjellige måter.

– Vi har valgt å kalle det for innbyggerpanel eller borgerpanel på norsk, sier Arnesen.

Den spesifikke metoden som blir brukt i dette prosjektet ble utviklet av forskere i ved Stanford University i USA, og kalles deliberativ meningsmåling.

Metoden går ut på at et tilfeldig og representativt utvalg av befolkningen blir invitert til møter for å diskutere politiske spørsmål. I møtene skal deltakerne få anledning til å diskutere temaene med eksperter på relevante felt, og eventuelt også politikere.

Deltakernes meninger blir kartlagt både før og etter møtene, så man ser hvordan folk har endret mening gjennom diskusjon.

– I møtet vi holdt hadde vi et ekspertpanel, hvor deltakerne hadde peiling på i hvert fall deler av de tematikkene som ble tatt opp, og som også hadde forskjellige meninger, sier han.

Cirka 250 av de inviterte meldte seg på, og ble tilfeldig valgt ut enten til å delta i møtet eller i en kontrollgruppe som svarte på meningsmålingen uten å delta i møtet.

Digitalt møte i juni

Så langt har forskerne holdt ett møte. Planen var opprinnelig at alle skulle samles, men på grunn av korona ble det holdt digitalt.

– Før lunsj fikk deltakerne diskutere hvordan havneområdet som heter Dokken skal brukes, når deler av havneaktiviteten blir flyttet ut. Skal det for eksempel fylles ut i havet? Skal det være friområder eller boliger? Og skal det være boliger til markedspris eller skal man bruke virkemidler for å sikre at det ikke bare er pris som styrer, sier Arnesen.

Økta etter lunsj handlet om bilpolitikk.

– Politikerne har vedtatt at det skal være bilfrie soner. Innbyggerne fikk være med og diskutere hva det skal ha å si. Skal det for eksempel være store eller mindre bilfri områder? Og skal folk selv få være med å påvirke om gata skal bli bilfri? sier han.

Arnesen har inntrykk av at deltakerne satte pris på å få delta, og hadde tro på at de blir hørt. Undersøkelsene deltakerne har svart på er imidlertid ikke analysert enda.

Vil inspirere kommuner

Målet med prosjektet er at kommuner skal kunne gjøre nytte av erfaringene, og involvere innbyggerne tettere i politiske prosesser.

– Prosjektet vi holder på med varer til 2022. Etter det kommer vi til å skrive noe om erfaringene, for at kommunene skal kunne lære av det vi har gjort, sier Arnesen.

Han påpeker at det er dyrt og krever mye ressurser å arrangere møter over en hel dag, med så mange deltakere som de har hatt nå i Bergen.

– Det er ikke sikkert at kommunene kan gjøre det på denne måten veldig ofte. Så vi må se på om det går å kutte litt og fortsatt involvere innbyggerne på en seriøs og skikkelig måte, med litt hyppigere men mindre ressurskrevende prosesser, sier han.

I 2018 holdt Norce og UiB et kortere møte etter lignende prinsipper, hvor spørsmålet var hva slags bydelsstruktur Bergen skulle ha. Arbeidet med byborgerpaneler ble satt i gang etter råd fra Nærdemokratiutvalget, som så på nærdemokratiet i Bergen i 2017.

---