Nyheter

AP vil stanse taxi-frislipp. Regjeringen: – Har bestemt seg på forhånd

APs Nils Kristen Sandtrøen lover å stanse frislippet i taxinæringen innen 100 dager hvis de vinner valget. Ingelin Noresjø i Krf mener det er for tide å bedømme reformen, og tror dagens ordning fungerer godt.

Med Uber-modellen er det ikke Kunden og Forbrukeren som stikker av med gevinsten. Den vinninga ender opp i et skatteparadis, skriver Jonas Bals.

Tidligere i år la Arbeiderpartiet fram en 100-dagersplan, med 40 saker de vil jobbe for at en ny regjering skal legge fram forslag om i løpet av 100 dager.

I planen står det at Ap vil «stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren».

Stortingsrepresentant for Ap, Nils Kristen Sandtrøen, mener regjeringens endringer i lovverket for taxinæringen har bidratt til å gjøre taxisjåfør-yrket vanskeligere å leve av, og at derfor er en reversering helt nødvendig.

– Vi vet at mange av våre flinke drosjesjåfører har sagt at de har store utfordringer med å få endene til å møtes på grunn av nedstengingen av landet. På toppen av dette skal de rammes av regjeringens usosiale politikk, sier han.

– Regner med å komme langt

Sandtrøen understreker imidlertid at lovendringer tar tid.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) mener Høyres ideologi tilsier at det ikke er så farlig at det står en stor andel utenfor arbeidslivet.

– Det tar mer tid enn 100 dager å vedta lover, men å stanse frislippet skal vi gjøre. Poenget er at dette er en prioritert sak i arbeidslivspolitikken, sier han.

– Hvor langt vil dere komme i prosessen i løpet av hundre dager?

– Vi regner med å komme langt, så vi ser de kan leve av å kjøre drosje de kommende årene.

Han svarer ikke på om de vil legge fram et lovforslag de første hundre dagene, men gjør det klart at AP vil gjøre forskriftsendringer som trer i kraft i løpet av hundre dager.

Hvor langt kan dere komme med forskriftsendringer?

Det vil være krav til uniformering og lys på taket og så videre. Det skaper sikkerhet for at det er en taxi du går inn i, og skaper ordnede forhold.

– Kan du si noe konkret om hva slags lovendringer dere vil jobbe for?

Det er lovendringer som vil sørge for at den som kjører taxi har faste rammer å forholde seg til, så transporten er basert på det folk kjenner til som en god og trygg taxi, så folk har mulighet til å tjene en ordentlig inntekt, og så vi har tilgang til taxi i hele Norge. Det gir også noen form for plikter til taxisentralene for å tilby transport til alle døgnets tider, sier Sandtrøen.

Han føler seg trygg på at de andre rødgrønne partiene kommer til å være med på Aps plan, slik at den lar seg gjennomføre innen hundredagersfristen hvis det blir et rødgrønt flertall.

– Det her er et godt, felles rødgrønt prosjekt, konstaterer han.

Kraftig liberalisering

Da regjeringens taxireform trådte i kraft, i november 2020, ble disse endringene gjort:

  • Behovsprøving for løyver ble fjernet, slik at det ikke lenger er noen grenser for hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Alle som oppfyller visse vilkår får løyve.
  • Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral. Dermed kan selvstendig næringsdrivende sjåfører ta oppdrag via selskaper som Uber.
  • Det ble færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren.
  • Fylkeskommunen kan tildele enerett i kommuner hvor regjeringen har vurdert det slik at ikke markedet selv gir godt nok tilbud. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner.

Krav til fagkompetanse for løyvehaver ble fjernet, mens det ble innført kompetansekrav for sjåførene. Etter taxireformen skal sjåførene ha blant annet ha kunnskap om førstehjelp og transport av sårbare kundegrupper, og de skal ha hatt førerkort, klasse B, i to år.

Norges Taxiforbund: – Veldig fornøyd

Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund, er enig med Ap og de andre rødgrønne partiene i at taxireformen har gjort taxisjåføryrket vanskeligere å leve av.


Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, sier forbundet er glad for at AP vil endre taxireformen.

– Vi er veldig fornøyd med at de vil se på dette, og vi har god kontakt med både AP og resten av opposisjonen som ønsker å se på loven for å gjøre den bedre, sier han.

Han mener også at taxireformen har fått negative følger både for de som jobber i drosjenæringen og for passasjerene.

– Nå kan man kjøre folk rundt uten å registrere bilen som taxi, og uten å forsikre den som taxi. Det er ingen kontroll med hvordan vi driver, og ingen kontrollerer om skatter og avgifter blir betalt, sier han.

– Hva slags endringer i lovverket mener dere at må til?

Det er vanskelig å reversere at til akkurat sånn det var før, men vi trenger strengere kontrolltiltak. Så vil det rette seg av seg selv.

– Hva er grunnen til at det ikke kan reverseres fullstendig?

Det er jo delt ut mange løyver, og du kan ikke bare kalle tilbake løyver. Du må ha kontrolltiltak og rapporteringsplikt for skatter og avgifter, sier han.

Regjeringen: – Større fleksibilitet i næringen

Ingelin Noresjø, statssekretær i Samferdselsdepartementet, skriver i en e-post til Dagsavisen at hun mener taxireformen bidrar til større fleksibilitet i næringen, og bedre muligheter for å tilpasse tilbudet til etterspørselen.

Dessuten mener hun det er for tidlig å vurdere hva slags konsekvenser reformen har fått.

– Etterspørselen etter drosjetjenester har gått drastisk ned som følge av korona. Det er derfor vanskelig å allerede nå vurdere virkningene av drosjereformen, så her har Sandtrøen bestemt seg på forhånd at dette er en ordning han ikke liker, skriver hun.

Videre skriver hun at regjeringen vil evaluere ordningen når det har gått mer tid, og man kan se hvordan reformen virker.

– Vi følger nøye med på drosjemarkedet framover, men vi skal som sagt evaluere, ikke forhåndskonkludere, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen