Nyheter

Voldtektsmistenkte ble mindre grundig etterforsket første gang, ifølge studie

Menn som har blitt anmeldt tidligere for voldtekt ble grundigere etterforsket enn de som ikke har blitt anmeldt før, ifølge en studie fra NTNU.

Politiets poser for sporsikring av biologisk material på voldtektsmottaket ved Oslo Legevakt

Doktorgradsavhandlingen ble levert i fjor, men tallene er hentet inn mellom 2003 og 2010. Likevel tror ikke psykiater Bjarte Frode Vik, som står bak studien, at situasjonen er særlig annerledes nå.

– Det er fremdeles bekymringsfullt få saker som blir etterforsket, og stadig flere saker ender med henleggelser. Anmeldelsesprosenten skyter i været, mens tiltaleprosenten fremdeles er lav. De er nødt til å gjøre ganske knallharde prioriteringer, sier han.

I avhandlingen viser Vik til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå som viser at andelen av de anmeldte voldtektssakene som endte med tiltale gikk ned fra 30 prosent i 1990 til 14 prosent i 2001. I 2017 var tiltaleprosenten fortsatt lav, med 17 prosent. Antall anmeldelser har imidlertid økt fra cirka 400 i 1996 til cirka 2000 i 2019, og politiets arbeidsmengde har dermed økt dramatisk.

Forskjellige gjerningsmenn

Vik forteller at det er noen forskjeller mellom de typiske sakene hvor den mistenkte er anmeldt for første gang, og saker hvor den mistenkte har blitt anmeldt før.

– Mens i saker hvor den mistenkte har blitt anmeldt for første gang er gjerne både offeret og overgriperen unge. Det er ofte alkohol involvert, og det er ofte festrelatert. Blant de som har blitt anmeldt før er det flere arbeidsledige, og det er ting som tyder på at de har lavere sosioøkonomisk bakgrunn. Det er også litt mer fysisk vold mot offeret fra de som er gjengangere, sier han.

Han ser ingen grunn til å tro at overgrepene de førstegansmistenkte står bak er mindre alvorlige enn de som er begått av gjengangere.

– Det er alvorlige overgrep i alle sakene vi har skrevet om, og vi har massevis av data, sier han.

Vet lite om hvorfor

Forskningen sier imidlertid lite om hvorfor førstegangsmistenkte etterforskes mindre grundig enn de som har blitt anmeldt før, og Vik mener det er vanskelig å undersøke.

– Det er sånn man kunne tenke seg å gjøre studier på sammen med politiet for eksempel, men det er det lite av. Det er stort sett politiet som går seg selv i sømmene, sier han.

Ifølge ham er det nemlig sjelden mulig å få innsyn i data om hvordan politiet jobber.

– Det er generelt lite innsyn i politiets egne notater, for eksempel ved anmeldelser. Når en person går til politiet er jo ikke den første rapporten noe offentligheten har innsyn i. Det er jo en logikk i dette. Politiet ønsker ikke at offentlig innsyn skal ødelegge etterforskningen og avslører hvordan de jobber, men det gjør også at muligheten til å undersøke hvordan politiet etterforsker er liten.

Har noen teorier

Selv om det er vanskelig å si noe helt sikkert, har Vik noen teorier om hva som kan være grunnen til de forskjellene som har blitt påvist.

– Politiet har plikt til å etterforske alle saker, men ofte er det nok noen kompliserende forhold som gjør at mange saker blir lagt bort veldig tidlig. I andre land har forskning vist at politiet har en tendens til å gjøre en skjønnsmessig bedømmelse tidlig etter anmeldelse, hvor de ser på fakta i saken, og oppretter sak kun når de tror de kan få en fellende dom, sier han.

Han tror dessuten det kan være sånn at når en person har blitt anmeldt før, er det lettere å tenke seg at vedkommende er skyldig.

– Det kan være at akkumulerte episoder av kriminalitet vil øke fokuset på vedkommende overgriper, slik at når man har nok på vedkommende setter man foten ned og åpner sak. Man kan kanskje tenke seg at det sitter lengre inne å starte etterforskning på personer som har tidligere rent rulleblad.

Forstillingene etterforskerne har om hva som er en alvorlig voldtekt tror han også at kan spille inn.

– Det kan også være myter om overgrep - at noen typer overgripere framstår som mer skyldige enn andre. Både i England og i USA er det skrevet om «rape myths» - forestillinger om hva en voldtekt er, og forutinntatte holdninger som kan påvirke etterforskningen i hver enkelt sak.

Politiet: «Situasjonen er annerledes»

Trøndelag politidistrikt har fått mulighet til å kommentere funnene i studien, og i en e-post til Dagsavisen skriver de følgende:

«Doktorgradsavhandlingen er et omfattende dokument.

De som kan svare ut denne henvendelsen best og har kjennskap til avhandlingen er ikke tilgjengelige på grunn av ferie.

Generelt kan man si at situasjonen er annerledes med tanke på etterforskning av voldtektssaker etter 2010.

Det er etter den tid satt ned egne «team» med dedikerte jurister som etterforsker dette saksfeltet, kompetansen på saksfeltet har økt samt at man har og er vært i en reform i politiet».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen